vrijdag 31 januari 2014

Theory U in Coaching

Veel problemen in teams en organisaties blijven problemen, omdat er niet verder wordt gekeken dan de symptomen die er zijn. Ik schreef vorige week over de Eerste en de Tweede orde in coaching. De bijgaande tabel frist dat op.

Geen verandering

Recentelijk schreef ik mijn bevindingen in een rapport bij een organisatiebegeleidingstraject. Na een reeks interviews en enkele (team) sessies bleek dat de leiding nooit daadwerkelijke de pijnpunten wilde aanpakken. De trainingsbureau's die de revue de laatste jaren hadden gepasseerd waren met passie bezig geweest het bedrijf te 'trainen'. Het management bleef zelf buiten de materie. Feit na twee jaar: geen verandering. Waarom? In mijn opinie is er gewerkt aan de eerste orde problematiek. Er was geen collectief bewustzijn over wat er daadwerkelijk gedaan moest worden en de leiding onttrok zich van haar verantwoordelijkheid om gezamenlijk op te pakken. Natuurlijk waren er wel resultaten geboekt, maar het bleek al snel dat de meesten weer terug vielen in oud gedrag. Medewerkers die waren vertrokken waren vervangen en zelfs bij die nieuwe medewerkers was al snel 'oud' gedrag herkenbaar. Gelukkig stelde de directie zich kwetsbaar op en ging aan de slag...

Afdalen in de U

Mijn rapport was dan ook geen rapport, maar een diagnose. In mijn diagnose stelde ik veel vragen. Ik was vooral nieuwsgierig en zocht naar de mindset die overheerste in dat bedrijf. Die vragen waren bedoeld om de betrokkenen 'meer te laten zien'. Dat 'laten zien' is de eerste stap in de afdaling in de U. Daar zitten niet alleen gesprekken in, maar ook oefeningen om te laten merken hoe het werkt.

Coachen vanuit de Theory U vraagt om timing, geduld en aandacht voor wat er (nog) niet is. De Theory uitleggen gaat niet helpen, daarmee werk je namelijk alleen het oppervlakkige 'eerste orde' mechanisme in de hand. Coaching vanuit Theory U vraagt om diepgaand onderzoek en verkenning. Door diepgang meer kans op een duurzame (tweede orde) oplossing. Het vraagt om een open heart en open will. Hoe dat werkt en hoe je dat kunt gebruiken? Lees komende keren mee in dit blog.

Op 14 maart as geef ik een workshop in Makeblijde te Houten over dit thema met als titel 'Theory U in de praktijk. Doe je mee? Klik hier voor de info.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten