maandag 29 oktober 2012

TEAM ANATOMIE, begin een groep

Bij Team Anatomie neem ik een kijkje onder de huid van groepen en teams. Een belangrijk 'onderdeel' is te kijken hoe 'bewegingen' ontstaan. Kijk nog even naar dit filmpje.


Voor de oplettende lezer...klopt! ik heb deze eerder gebruikt (vanuit een ander perspectief gefilmd met commentaar) bij mijn artikel Teams met Energielekkages (klik hier als je het wilt lezen) waarbij ik schrijf over groepsdruk of conformiteitsdenken.

Oprichter en Oorzaak

Je ziet hoe een (sub) groep ontstaat. Je ziet in dit filmpje zelfs hoe 'script' al wordt geschreven door de oprichter....Die beweging met de handen boven het hoofd zie je telkens terug. Als je dus een groep begint, dan neemt de 'eigenheid' van de groep vormen aan die passen bij de oprichter. In mijn casus artikel bij het Tijdschrift voor Coaching (1, 2 en 3 oktober j.l.) kon je lezen hoe de oprichters van het bedrijf een basis van wantrouwen legden in het systeem door een onderlinge strijd. Het roddelen en de manier van conflict hanteren leidde telkens tot een nieuwe crisis (veel verloop, verzuim, onvrede). In het systeem zat conflict 'ingebakken'. Mensen die later aansloten gingen ongemerkt mee in dat proces in de onderstroom. Vaak zijn daarmee oorzaken te verklaren waarom er niet gezond op wordt gereageerd. Feitelijk schrijft de oprichter (of meerdere oprichters) het Script van een organisatie. In de systeem theorie heet dat Organisatie script.

Wat is een organisatie script?

Het woord Script komt uit de Transactionele Analyse. Het script is het (onbewuste) levensplan waartoe een individu op jonge leeftijd besluit op basis van ervaringen. Het fenomeen wordt ook wel beschreven als de levensloop of biografie. Deze scripts zitten in individuen en daardoor ook in groepen of organisaties. Het groeps script is het levensplan van een groep dat is gegroeid door invloed van de oprichters. Het organisatie script is vervolgens het geheel van ervaringen in een systeem waardoor het (onbewust) de koers bepaald.

Hoe ontstaat een groep ?

Wat is een groep eigenlijk? Om te weten hoe een groep ontstaat moet je eerst weten dat een groep een aantal mensen is die een gezamenlijke taak of opdracht hebben en daarbij een gezamenlijke leider ervaren. Er moet dus een overeenkomstig doel zijn. Tot zover waarschijnlijk herkenbare materie. Maar met het ontstaan van die gezamenlijkheid gaat er ook een ander proces in werking. Dat proces zit in de 'onderstroom'. En iedereen kent die onderstroom, want daar bevindt zich de paradox van individualiteit en collectiviteit. Kijk nog maar eens naar het filmpje hierboven...Het begint met individualiteit (uniek zijn) en vindt zijn afloop in het volledig opgaan in het collectief. De vraag is of 'de oprichter' dat wilde...en in hoeverre dat al niet leidde tot 'onderstroom'.

Nog even Lance Armstrong erbij halen.

Hij heeft het niet eerlijk gespeeld. Hij heeft misbruik gemaakt van zijn leiderschap en helaas op een negatieve manier iets willen doen voor een goede zaak (kankerbestrijding). Velen rondom hem zijn meegegaan in zijn Script. Hoe het Script zich verhoudt tot het Spel beschrijf ik later in deze reeks.

Voor nu hoop ik dat je, in de groepen waar jij deel van bent, doorhebt of doorziet wat de onderstromen zijn. Daarover de volgende keer meer.Geen opmerkingen:

Een reactie posten