donderdag 26 januari 2012

Eigenschap of eigenaarschap?

De Cirkel van 8 oefening gaat over de stap om met een nieuw perspectief de situatie waar iemand eerst een storing ervaarde om te gaan. Om dat nieuwe perspectief te 'zien' is eerst een acceptatie nodig van de situatie zoals die zich voordoet en de (eigen) reactie daarop. Volledig hierbij stil staan en als het ware jezelf beschouwen (derde positie) en reflecteren (eerste positie) is nodig. Eerst erkennen dat het IS, zoals het is. Pas als het oordeel wat iemand heeft over die situatie losgelaten is kan de volgende stap gezet worden.
Dat dit nogal wat teweeg brengt weten de mensen die de cirkel zelf hebben doorlopen.
In de afgelopen weken heb ik met groepen meerdere keren stilgestaan bij de Cirkel van 8 als interventie.
Waar ik tegenaanliep is dat iemand in een sessie zei dat hij de eigenschap niet bezat om eigenaarschap te nemen. Interessant? Een eigenschap is een kenmerk dat typisch is voor een bepaalde persoon. Wat bedoeld werd was dat degene die dat betrof dus het eigen oordeel zag als eigenschap en daarmee soort van excuus had voor het gedrag bij die situatie.
Echter voor het doorlopen van de cirkel naar boven in de 8 is het van belang stil te staan bij de coachvraag....Wat wil client/medewerker met die situatie? Wat belemmert feitelijk de route naar bovenste cirkel? De verwarring tussen eigenschap (alsof het niet anders kan, want het is een typisch kenmerk) en eigenaarschap mag duidelijk zijn. Van (zelf) oordeel of oordeel naar anderen naar eigenaarschap, waarbij je dat stukje wat je eerst veroordeelde (of die eigenschap) leert te integreren als een onderdeel van jezelf. Is het gelukt om dat te doen en op andere momenten of in andere situaties effectief toe te passen, dan ben je eigenaar geworden. Eigenaarschap nemen is ook je eigenschappen onder ogen durven zien. Dit kunnen gebruiken in gedrag en bijbehorende overtuigingen en nieuwe gevoelens is feitelijk eigenaarschap.
In de psychologie van Jung wordt gesproken over individuatie. Dit is het (onbewust) aangeboren streven om de eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te verwezenlijken. Daarnaast is heelwording het innerlijke streven om schaduwdelen en verdrongen mogelijkheden te integreren.
Eigenaarschap nemen is vanuit dat 'Jung perspectief' dus individuatie en heelworden ineen. De bestaande eigenschap (eigen oordeel met daarbij de opvatting van onveranderbaarheid waarmee de client in die situatie werd geconfronteerd) wordt niet gewist, maar uitgebreid met een nieuwe eigenschap. Je ziet iets, je weet iets wat je eeder niet wist van jezelf. Uiteindelijk neemt de client dus eigenaarschap op een nieuwe eigenschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten