vrijdag 12 april 2013

Conflicten Hanteren: Thomas-Kilmann Model deel 2 van 2

 
Vandaag deel 2 over Conflicten Hanteren vanuit het TKI model. In de twee dimensies (eigen belang en andermans belang) zijn vijf stijlen te onderscheiden (eerste deel gemist? Klik HIER).

Forceren: in deze stijl gaat het alleen om jouw belang. Je stelt je niet echt open voor het belang van een ander. Jouw mening gaat voor alles! Handig in situaties waarin actie nodig is en weinig tijd voor overleg of discussie. Hier wordt ook doorgedrukt en speelt macht een rol.

Toegeven: in deze stijl gaat het belang van de ander voorop. Je eigen belang is naar de achtergrond. Situaties waarin het belang voor jezelf niet zo nadrukkelijk is, maar wel voor een ander maken dat je makkelijk toegeeft. Onmacht in kennis en ervaring zijn vaak oorzaak dat wordt toegegeven. Mocht je vaak toegeven, terwijl je het eigenlijk niet wilt..., dan kan dit een signaal zijn van pathologie (waarover later meer in deze reeks).

Mijden: hier staan geen belangen voorop. Soms lijkt het alsof dit een 'foute' strategie is. Echter dat is niet zo. Het is (mits bewust) een keuze die ruimte geeft en laat zien waar de daadwerkelijke belangen zitten.

Compromis: waar strijd is om 'gelijk' kan tussen partijen compromis een oplossing zijn. Het hangt daarom ook in het midden tussen de belangen. Het effect van een compromis is dat het niet echt bevredigend is, maar wel rust geeft. Hier speelt ook tijdsdruk mee. Mensen zijn dan bij strijd eerder geneigd te kiezen voor compromis.

Exploreren: wil je een echte win win, dan is er meer tijd nodig om met elkaar te onderzoeken. Co creatie vindt plaats als enerzijds het eigen belang bekend is, maar ook het belang van een ander en toch ook ruimte wordt gegeven aan verdere exploratie en daarmee dus ook aan loslaten (Theory U). Als dat proces goed verloopt, dan is de uitkomst meer waard, dan de losse uitkomsten en voordelen die bij een compromis gevonden worden.

Wil je meer leren over deze stijlen en vooral oefeningen voor coaching en begeleiding? Vraag dan via info@3dmens.nl. 3DMens heeft een In Company Training 'Conflict Management'.

Voor het weekend:   

Om te zien welke voorkeur je hebt kun je een eenvoudig testje doen. Doe dat hier: http://www.123test.nl/conflict/

Ralph Kilmann in het kort: http://www.kilmanndiagnostics.com/catalog/thomas-kilmann-conflict-mode-instrument

Geen opmerkingen:

Een reactie posten