woensdag 17 april 2013

Conflicten Hanteren: Waar graas jij? Deel 1 van 2

Nu je een opfrissing of kennismaking hebt gehad van het Thomas-Kilmann model (TKI op 11 en 12 april j.l., zie onder) is het tijd voor de volgende manier om naar conflicten te kijken.


Het OK Corral


Franklin H. Ernst (MD) ontwikkelde deze Grid: het lijkt -in zekere zin- op die van het TKI. De dynamiek van de twee assen is hetzelfde, alleen de namen van de assen en de invulling is anders (assertiviteit = ik as en coöperativiteit = jij-as). Dit model is gerelateerd aan de Transactionele Analyse (TA).
De TA gaat uit van de (communicatieve) transacties die mensen in interacties doen. Een deel daarvan is verbaal te volgen, echter een groot deel is non verbaal. Conflicten ontstaan daar waar de interacties niet op elkaar aansluiten of niet begrepen worden. In een later artikel in deze reeks sta ik daarbij stil. Voor nu is het van belang te weten dat in de TA verschillende (basis) levens posities* al dan niet bewust aanwezig zijn en bepalen hoe je met elkaar omgaat in interactie. Conflicten (in jezelf of met anderen) zijn altijd te plaatsen in één van de vier basis levens posities.


Levens positie

In het Grid model van Ernst zijn vier kwadranten te onderscheiden. Op basis van de assen hebben ze een andere inhoud. Hij benoemde ze alsvolgt:
Get-On-With (GOW), Get-Rid-Of (GRO), Get-Away-From (GAF), Get-Nowhere-With (GNW). De eerste twee behandel ik in dit deel.


De Get-On-With (GOW) is de meest gezonde levenspositie. In de corral is dat Ik OK en JIJ OK. Hier is je standpunt gezond en oprecht. De grenzen wat betreft standpunten zijn duidelijk en (in TA taal) het Script is die van Winnaar. Je energie is gericht op jezelf en de energie van de ander, zonder miskenningen. Je bent assertief en gericht op het oplossen van een probleem/conflict. "Samen met jou" is het paradigma. Deze grid past in het TKI model bij Exploreren.

De Get-Rid-Of (GRO) zwakt in dit model al iets af van GOW, want hier is de levens positie gekozen waarbij IK OK is, maar JIJ niet OK. Je standpunt lijkt vanuit arrogantie ingenomen te zijn. Het Script hier is Niet-Verliezer (Aanklager). Je energie is gericht op jezelf en je miskent dat van de ander. Je bent assertief overheersend en hebt moeite met het standpunt van de ander. Je assertiviteit zit dicht in de hoek van agressief (verbaal/non verbaal) en je richt je op de voor jou beste oplossing. Het paradigma is "Tegen jou". In het TKI model kan je hier spreken over de grid Forceren.

As. maandag bespreek ik de twee volgende grids. Keep connected! Schrijf je in als vaste lezer van dit blog als je niets wilt/kunt missen.

Vrijdag 19 april doe ik verslag van mijn bezoek aan Otto Scharmer (Theory U) en Alan Seale (Transformational leadership).

Binnenkort verschijnt de APRIL nieuwsbrief. Alle vaste lezers krijgen die automatisch! Wil je de nieuwsbrief los ontvangen schrijf dan mail met "nieuwsbrief ontvangen" in onderwerp-regel en richt je tot info@3dmens.nl.* een levens positie is iemands basale overtuiging omtrent zichzelf, de wereld en anderen die gebruikt wordt om zijn gedrag en zijn (vroegere onbewuste) besluiten te rechtvaardigen (Passe Partout, blz 228)

Thomas Kilmann Deel 1
Thomas-Kilmann Deel 2


Geen opmerkingen:

Een reactie posten