maandag 29 april 2013

De Dag voor de Kroning....iets toepasselijks

Wat kan er een dag voor de Kroning toepasselijker zijn dan een passage uit het boek van Ton van der Kroon (de naam heeft hij mee) met als titel De Terugkeer van de Koning, het boek voor mannen, over liefde, lust en leiderschap. Dit artikel geldt als inspiratie voor de nieuwe Koning en vooral de mannelijke lezers van dit blog....!

De zeven archetypen


In mythen en verhalen komen steeds dezelfde archetypen in verschillende vormen en gedaanten. Het zijn archetypen van onze psyche. Het is zoals Van der Kroon beschrijft 'een pakketje van menselijke eigenschappen dat onder de oppervlakte van het dagelijks leven, ontdaan van nuances en persoonlijke variaties, altijd dezelfde vorm aanneemt'. In verschillende religies en culturen duiken deze typen op.
In dit boek gaat Van der Kroon de zeven archetypen langs die veel in de westerse mythologie voorkomen. Het zijn de heilige, de magiër, de nar, de koning, de krijger, de minnaar en de wildeman.

In het boek maakt hij een vergelijk met de zeven typen die in de oosterse tradities voorkomen en beschrijft de overeenkomsten. Het gaat om het systeem van de zeven chakra's, zeven energie centra die verbonden zijn met een plek in ons lichaam. Hij maakt zijn vergelijk op basis van de oosterse benadering vanuit het lichaam en vanuit het westerse met een psychologische benadering. De psyche spiegelt het lichaam en andersom. Hier zijn overzicht:

archetype:              chakra                          functie
De heilige              kruincharkra                inspiratie, goddelijke leiding
de magiër              derde oog                     visie, inzicht
de nar                    keelchakra                    communicatie
de koning              hartchakra                    liefde, leiderschap
de krijger              zonnevlecht                  macht, actie
de minnaar            navelchakra                  gevoel, creativiteit
de wildeman         wortelchakra                 aarding, autoriteit

Archetype koning

Voor dit artikel werk ik het archetype van de Koning kort uit.
Het archetype van de koning staat symbool voor het hart en de liefde. Liefde hier in de betekenis van harmonie en orde. Maar ook rechtvaardigheid, compassie heeft en optreed. Ofwel: actieve liefde.
Het hartchakra is het middelpunt van het lichaam, zoals een koning het middelpunt van een
koninkrijk is. Hij is (in de traditionele visie) het centrum van waaruit wordt geregeerd. Hij was de belichaming van het land, als het goed ging met de koning, dan ging het goed met het land.
Als de koning vanuit zijn hart regeert, dan is er orde en harmonie. Iedereen heeft zijn plaats en het land is vruchtbaar.

Het ego

Van der Kroon beschrijft mooi dat als je vergelijk trekt met de psychologie van de koning, je de koning kunt zien als ego. Het centrale karakter binnen de vele subpersoonlijkheden die onze psyche rijk is. Als het ego niet in dienst is van het Hoger Zelf, en dus voor zichzelf leeft, dan betekent dat het niet goed gaat met de koning of zijn land, voorbeeld: dictatuur, tirannie etc.

De symbolen van de koning zijn de kroon, de scepter en de mantel. De kroon staat met zijn open bovenzijde symbool voor de ondergeschiktheid aan de goddelijke wil. Hij moet zich ook kunnen laten leiden door het goddelijke en niet alleen zijn eigen verlangens en ideeën. Hij is dienaar van god en leider van het land.
De scepter staat voor de verbinding tussen de wereldlijke en de goddelijke macht. De scepter heeft daarom een bol met een kruis. De functie van de koning is het bij elkaar brengen van hemel en aarde, het kruis en de cirkel. Het archetype van de koning staat in ons leven voor directeuren, leiders en figuren die een centrale rol innemen, dus bv ook de vader in het gezin.

Daarom eindig is met: Morgen Kroningssdag, alle mannen koning!

Leiderschap? Effectieve coachtechnieken leren? Nog deelnemers gezocht voor mijn nieuwe training 3DCoachtechnieken, 3, 4 en 5 juni as. (nu inschrijven). Je bent welkom!

Bron: uit De Terugkeer van de Koning (blz 25) van Ton van der Kroon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten