vrijdag 30 november 2012

TEAM ANATOMIE, Sociopatisch Team?

Mijn artikel over psychotische teams heeft kennelijk nogal wat losgemaakt. De statistieken van mijn blog zijn omhoog gevlogen..., maar waarom? Zijn er zoveel mensen in teams die zich hierin herkennen? Wonderlijk, want dat zou niet best zijn. In psychotische teams gaat namelijk veel energie verloren (dat kost geld..., veel geld!)

Zoals je nu begrijpt zijn er duidelijke overeenkomsten in menselijk gedrag en de psychologische kenmerken die we in teams zien. In psychotische teams zie je een hoog angstnivo, een sterk ervaren dreiging en vormen van agressiviteit. Het leiderschap is of aanwezig, maar dan zeer dominant of afwezig. Deze structuur zie je met name in teams die zijn vastgelopen in de eerste of tweede fase van team ontwikkeling. Juist in de fasen waar 'welkom' en 'veiligheid' elementair zijn gaat het mis (lees ook mijn artikelen: De 3DMens 'ontrafelt'.: Casus voor TvC artikel Van Fatale naar ...01 Okt 2012, De 3DMens 'ontrafelt'.: Casus voor TvC artikel Van Fatale naar ...02 Okt 2012, De 3DMens 'ontrafelt'.: Casus voor TvC artikel Van Fatale naar ...03 Okt 2012).
Dergelijke teams/organisaties hebben bij aanvang nog een goed rendement, maar verliezen het met uiteindelijk een laag rendement en houden op te bestaan.

Herken je dit?

In een middelgrote advies organisatie wordt gewerkt in projectteams waar door de vraag van opdrachtgevers een groot aantal expertises moeten samenwerken. In een van de teams valt het op dat er veel wisselingen zijn. De leden en de leider lijken meer met zichzelf bezig te zijn, dan met de opdracht. De teamleden zijn voor de helft externen die enkele jaren terug zijn geoutsourct. Er heerst rivaliteit, doordat enkele van de teamleden hun baan hebben behouden en de externen in onzekerheid zitten over werk. Bij het samenwerken bij grote opdrachten gaat het telkens mis. Wat blijkt?
Het systeem gebruikt als het ware de leden en de leden gebruiken het systeem. Er is nauwelijks sprake van binding aan de projectorganisatie.

Sociopatisch team

Met dezelfde wetenschap als mijn vorige artikel kun je hier ook klassieke psychologische kenmerken herkennen. Hierbij valt vooral op dat de gedragingen zijn gebaseerd op wantrouwen. Dat heeft vooral een achtergrond van irrationale opvattingen over elkaar. Er is daardoor geen echte binding aan het systeem. Wat je ziet is dat mensen het team of de organisatie gebruiken voor eigen belang. Daarnaast gebruikt het systeem weer de mensen.

Korte termijn succes

Opvallend is dat binnen dergelijke structuren toch goed wordt gepresteerd. Die prestaties zijn op de korte termijn. Doordat de leden van dergelijke systemen dat korte termijn succes ervaren kunnen ze zeggen dat ze hebben 'gescoord'. Dat is vooral vanuit dat eigen belang. In sterke 'verkoopgerichte' organisaties is dit een belangrijke drijfveer. Het gaat om de bonus of de beloning en niet om het organisatiebelang. Er is geen duidelijke lange termijn visie.
Een ander punt dat opvalt is dat doelen makkelijk worden bijgesteld. Dat kan dus, omdat het aan langetermijn beleid ontbreekt.

Competitie


 
Een ander kenmerk is de sterke onderlinge competitie. In de bovengenoemde advies organisatie was een ernstig 'grensconflict'. In sociopathische teams is 'over de grens gaan' een thema. Kwetsbaarheid is een probleem, want er is een stellige overtuiging dat dat niet hoort. Zwaktes worden afgestraft. Door de grote 'eigen' belangen komt echt samenwerken niet van de grond. Er wordt nl niet verder gekeken dan het eigen stuk. Het gaat vooral om een krachtmeting tussen sterk en zwak. Lolligheden gaan vaak ten koste van anderen. Winnen en verliezen in allerhande verschijningsvormen zijn tekenen van competitie. Deelnemers is dergelijke systemen voelen een geldingsdrang en gaan erin meedoen, maar zijn niet echt gelukkig!

Last van zo'n team? Neem gerust contact op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten