donderdag 10 januari 2013

Van 3D naar 5D...

De 3DMens 'creëert' zoals aangegeven boven in blog. Creëren gaat over verbinden. Zoals in mijn vorige artikel over Uitzenden en Inzenden in 3D ben ik op zoek naar inspiratie, naar mogelijkheden om zaken opnieuw met elkaar te verbinden of te verenigen. Door opnieuw naar opties te kijken komen er nieuwe inzichten en innovaties. Een van de pijlers van 3DMens is immers Creativiteit.

Creativiteit in 5D

Nu wil ik je meenemen in een aanpak niet in 3D, maar in 5D. Die aanpak heeft mij de laatste jaren als coach, opleider en vooral als mens geholpen om anders te denken. Ik heb vaak gedacht 'had ik dat maar geweten toen ik leidinggevende was'. En daardoor ook anders had kunnen kijken naar problemen. Met 5D wil ik delen wat Senge schreef in zijn boek de Vijfde Discipline.

In dat boek beschrijft hij dat het niet meer werkt om complexe problemen op te splitsen in deelproblemen. Toch is dat heel lang een visie geweest waar iedereen naar werkte (of leefde). Als je op een andere manier naar problemen kijkt, dan zie je dat alles verbonden is en alles op elkaar effect heeft (kijk nu maar naar de crisis). Doordat wij dat eigenlijk constant doen (vooral onbewust) lijken zaken onveranderbaar. In de Vijfde Discipline laat Senge zien dat systeemdenken een oplossing geeft en ons betere mogelijkheden geeft om patronen (en gebeurtenissen) wel te beïnvloeden.

Lerende systemen

Bij systeemdenken gaat om het om het zien van verbanden en het zien van processen van verandering. Daarbij geldt eigenlijk een belangrijke wetenschap: denk niet lineair, in opeenvolgingen van oorzaak en gevolg, maar denk circulair. Circulair wil zeggen dat het steeds doorloopt in 'regelkringen'. Systeemdenken toepassen bij veranderprocessen (dus ook bij coaching) helpt!

Senge schrijft over het systeemdenken vanuit 'lerende systemen of lerende organisaties'. Wat mij fascineert is hoe dit werkt in de onderstroom. Als je daar goed in 'duikt', dan zie je dat daar de problemen ontstaan, maar ook juist de creatieve ruimte is. Die onderstroom miskennen is een misdrijf! (letterlijk en figuurlijk). De 'verborgen' delen waar iedere 3DMens juist interesse in heeft bevatten een ongelofelijk potentieel voor nieuwe verbanden en dus in innovatie en creatie.

Hoe komt hij dan aan vijf disciplines?

Senge ziet de Vijfde Discipline (dat is het systeemdenken) als het laatste allesomsluitende deel. De vier disciplines (D 1 t/m 4) die daarbinnen liggen zijn voorwaarden om tot de vijfde te kunnen komen.

De eerste is Persoonlijk Meesterschap: D1 betekent aandacht voor vragen als waarnaartoe (visie hebben), wat is mijn ambitie? Als organisaties ruimte geven aan personeel om te leren (over zichzelf en anderen) dan is het beter in staat om als systeem te leren en te overleven.
De tweede is Mentale Modellen: D2 komt in het kort erop neer dat mensen vaak niet zeggen wat ze echt denken. Onze denkpatronen zijn niet congruent met wat we laten zien. Bij deze discipline gaat het over bewustzijn van die denkkaders.
De derde is Gemeenschappelijke Visie: D3 gaat in op het scheppen van beelden over de toekomst waaraan de leden zich kunnen verbinden. Door individuele beelden uit D2 te delen komen medewerkers tot nieuwe inzichten (met elkaar, door elkaar) en groeit betrokkenheid en bereidheid.
De vierde is Teamleren: D4 is de discipline van de leerkernen in organisaties. Het gaat om groeps interactie waarbij de groep/team in staat is van elkaar en met elkaar te leren. Hierdoor wordt samenwerken leuker en creatiever. Daarvoor zijn volgens Senge discussie en dialoog werkvormen die stimuleren tot meer energie in het collectieve denken.

De Vijfde Discipline is het Systeemdenken. Bij 5D gaat het om de samensmelting van de 4D's en het zien van de onderlinge verbanden. Als dit wordt 'gezien' , dan is sprake van een Lerende Organisatie.
Deze organisaties zijn slagvaardiger en hebben meer kans om te overleven in crisistijd, omdat ze hebben leren luisteren naar hun eigen vermogens en creatie potentieel.

Trainingen in 3D

3DMens werkt in de opleidingen en trainingen volgens het systeemdenken principe, daardoor zijn de trainingen interactief en gericht op leren in het NU. Let binnenkort op de Nieuwsbrief waarin de nieuwe opleidingen staan. Of vraag nu mijn brochure aan: 3dmens@gmail.com 
     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten