donderdag 14 juni 2012

Memento hoc Momento

Gedenk dit moment in het latijn...Vandaag het moment dat dit blog de 5000 views is overgegaan!

Er zijn nu ruim zestig vaste lezers en de reacties zijn positief. Ik verneem uit de reacties dat het blog de lezers echt aanzet om te bewegen. De onderwerpen zijn herkenbaar en leesbaar.
Soms hoor ik dat het inhoudelijk wel moeilijke materie is als je er niet helemaal in thuis bent. En ik hoor ook dat de frequentie van berichtgeving voor sommigen wat te hoog is.

De grote lijn is dat het wel wat 'los' kan maken en vooral veel bewustzijn oplevert. Ik lees van jullie ook dat de artikelen aanzet tot discussie en/of dialoog. Het verrijkt op meerdere nivo's: in gedragsbewustwording, maar ook op de nivo's van denken en zijn. De lezers delen graag, want de artikelen worden steeds vaker doorgemaild, getwitterd en ge(her)plaatst op andere blogs.

Op mijn whiteboard staan nog veel ideeën, onderwerpen etc. om over te schrijven. In juli komen ook enkele Co Writers aan het woord.

In het plaatje zie je de actuele status van de meest gelezen berichten...

Blijf vooral volgen. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen om over te schrijven? Laat me dat weten via mijn email 3dmens@gmail.com.

Dank iedereen voor de geweldige support!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten