maandag 4 juni 2012

Verwaarloosd Leiderschap

Als je kijkt naar vastgelopen teams of soms zelfs hele organisaties, dan is de kans groot dat de leider of het management (team) bij hoge nood de hulp van buitenaf gaat inroepen. Tenminste als de moed voldoende aanwezig is. Want het vraagt nogal wat om jezelf in de spiegel te zien. Wat blijkt vaak?
De leider ziet zichzelf niet als onderdeel van het probleem. Toch lastig...als je als team of organisatiecoach een opdracht wilt. Feit is dat veel verborgen leed en verwaarlozing juist te wijten is aan het leiderschap. Als de leider aangeeft 'hoe heeft het zover kunnen komen?', dan is mijn vraag 'wat heeft zover kunnen komen? en wat is dan jouw bijdrage geweest?' De schrik zit er dan even goed in...

Hoe ontstaat verwaarloosd leiderschap?
Het script (ofwel het levensplan van een systeem) staat altijd onder invloed van de oprichters. Dit wordt in de loop van jaren door opvolgers op onbewust nivo meegenomen en telkens bevestigd. Het ontstaan van een team of organisatiescript lijkt daarmee op het ontstaan van het individuele script. Er gebeuren dingen die invloed hebben op het systeem. De reacties en de uitwerkingen zijn het gevolg van de onbewuste besluiten die er zijn genomen. Groepen nemen vaak besluiten, terwijl ze zich niet bewust zijn van het onderliggende patroon (lees ook Orgenogram van een Organisatie en Script in Teams met het bananen verhaal). Meestal is dat patroon een bevestiging van het script. Er zijn genen aanwezig die in het systeem blijven. Als er bij de oprichters zaken zijn verwaarloosd (bv in de omgang met medewerkers), dan kan het goed zijn dat de huidige leider(s) dat script nog volgen. De thema's van toen blijken nog steeds te leven.
Kijk maar eens hoe er in sommige bedrijven wordt omgegaan met conflict. Wat je ziet gebeuren is vaak al lang geleden vastgelegd en is (met bv opstellingen) terug te voeren naar de oprichter(s). Als de huidige leider (of leiding) dat script (onbewust) draagt, dan kun je ook voorspellingen doen over hoe er wordt omgegaan met de ingehuurde hulp bij een 'vastgelopen team' of beter 'verwaarloosd team'. Als de leider zichzelf niet mee kan wegen bij 'het probleem', dan ga je als externe aan de slag met een opdracht die niets oplost (dit heet een 'verborgen contract'). Je bent zelf misschien een onderdeel geworden van het systeem om het juist in stand te houden...Wat doen die leiders vervolgens als jij juist niet ingaat op dat scriptgedrag? Ze gaan op zoek naar een ander! Net zolang tot ze iemand vinden die hun probleem min of meer helpt in stand te houden. Vreemd toch?
Verwaarloosd Leiderschap herkenbaar? Kijk behalve naar het team eerst eens naar de leider, wat houdt die in stand? Wat wordt in de leider verwaarloosd? Kijk dan naar de effecten in het systeem, hoe werkt dat door? En vervolgens (systeemdenkers) wat en wie moet(en) hier ontschuldigd worden? Hoe moet je dat doen?

In de komende weken besteed ik ruim aandacht aan Spel (hoofdletter S), macht en onmacht, script in teams en organisaties. Zowel aan de symptoomkant als aan de begeleiding naar oplossingen. Verder zoekt de 3DMens verder in de Theory U, Leiderschap bij het Nieuwe Werken en ga ik verder in op  de reeks Roddelaars Ontmaskerd, lees je een vervolg op het thema 'Van Terugtrekken naar Intimiteit' en krijg je het laatste deel van de Energielekkages bij Teams.

Word (of blijf) vaste lezer, en mis niets...en reacties altijd welkom op 3dmens@gmail.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten