woensdag 5 september 2012

Hoe herken je de Coachende Leider? Deel 2

De coachende leidinggevende... hoe herken je die?  Als je zelf een (leer) vraag of probleem hebt of misschien vastloopt, dan heb je kans dat je 'm herkend. Maar dan nog is het antwoord niet zo eenvoudig helaas. Je moet er wel even de tijd voor nemen en het gedrag over een langere periode waarnemen. Als je dat doet, dan zijn dit een paar aanwijzingen waar je op kan letten:

Hij* stelt meer vragen dan dat hij antwoorden geeft.
Hij luistert aandachtig.
Hij durft stiltes te laten.
Hij stelt zich op met een OEN houding: Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
Hij neemt niet alles voor lief, is dus ook kritisch.
Hij vraagt door op wat er wordt gezegd.
Hoe goed luister jij?
Hij luistert naar het verhaal, maar luistert ook naar wat er niet gezegd wordt.
Hij geeft feedback in het hier en nu op zowel inhoud als proces.
Hij let op taal (versluieringen).
Hij is zelfbewust en maakt de ander ook daarop attent.
Hij kijkt of er 'beweging' is in het gesprek.
Hij plaatst een gesprek in de context (opdracht, afdeling of organisatie).
Hij durft te vertragen en op zijn tijd afstand te nemen.
Hij stuurt waar nodig.
Hij geeft ruimte, zodat de ander dit merkt.
Hij koppelt het gesprek aan een actie.
Hij gaat ongemerkt weer leidinggeven.......

* gekozen voor de mannelijke vorm,  je kunt ook de vrouwelijke vorm lezen.

Dit lijstje is bewust niet compleet! Ik laat graag wat ruimte...

PS. Waar ga jij vandaag 's op letten?

View Norbert Overvelde's profile on LinkedIn

Geen opmerkingen:

Een reactie posten