donderdag 28 maart 2013

Verwaarloos je Team!

Waarom is het goed om als manager je team te verwaarlozen? (richt je op de teamleden)


1. teamleden gaan hun tijd benutten zoals zij zelf denken dat goed is
2. teamleden zoeken elkaar sneller op
3. de kennis die de teamleden hebben komt boven
4. conflicten tussen teamleden lossen automatisch op
5. teamleden gaan elkaar controleren
6. het doel zoekt de teamleden op
7. de informele lijnen worden vanzelf formeel
8. teamleden gaan elkaar uitdagen
9. conflicten worden eerder zichtbaar
10. afspraken worden onderling gemaakt
etc.

Deze vraag stond onlangs bovenaan drie flappen voor teamleiders. Zij kregen de vraag voorgelegd wat er zou gebeuren als ze geen aandacht meer zouden geven aan hun teamleden.
Effect: Alle flappen stonden vol nadat de teamleiders in groepen uiteen waren geweest!

Bewustzijn in teams

De lijst met antwoorden maakte iets duidelijk over de onderstroom die er altijd is in teams. Waar het in de oefening om ging was zicht te krijgen op wat teamleiders zelf denken dat er gebeurt als ze hun teams zouden verwaarlozen. Nu heeft verwaarlozen een negatieve connotatie, maar het ging om 'geen aandacht geven' wat hetzelfde betekent. Het ging om het effect op medewerkers in hun gedrag los van het geklaag dat de leider geen aandacht zou geven.

Feitelijk ging het om 'bewustzijn in teams'. Met de wetenschap van de flappen kreeg het thema 'eigenaarschap nemen' een nieuwe dimensie. Het zette de teamleiders aan het denken over de eigen rol en effectiviteit daarin.

Met de pincipes uit de Theory U werd in de sensing fase een 3Dialoog opgezet en vervolgens werd steeds meer duidelijk waar 'beweging' mogelijk was (Precensing). De deelnemers namen vervolgens de tijd (in stilte) om los te laten wat ze zelf gewend waren te doen.

Presencing en eigen verwaarlozing

Het presencing deel (onderin de U) gaf zicht op het eigen (kwetsbare) stuk en in sommige gevallen krampachtig vasthouden aan verouderde principes van management. De flappen gaven na een aantal wegstreeprondes een kader waarin alle teamleiders zich konden vinden. De uitkomst was meer sensitief management en dienend leiderschap. De eigen rol regelmatig onder de loep nemen met de teamleden was het 'bedreigendst'. Daar zat juist de meeste winst. Met precensing kwam de eigen kwetsbaarheid terug en werd de eigen verwaarlozing een onderwerp....

Eindelijk Beweging

Het werd een mooie dag met later nog een mooi vervolg! De verwaarlozing die in eerste instantie geprojecteerd werd op de teamleden gaf duidelijkheid over de volgende stap in hun eigen leiderschap! Alle genoemde antwoorden op de flappen waren antwoorden op hun eigen zoektocht naar nieuwe visie en houvast. Door samen te delen en samen te ontwerpen met behulp van de Theory U kwam beweging na een periode van lange stilstand en verwaarlozing...Met behulp van 'het weten en geweten' van de groep werd langzaam vanuit echt contact (verbinden met de bron) een nieuwe richting ontdekt. Het wij-gevoel voor de teamleiders 'overstemde' het ik-gevoel.

3DMens beweegt! Meer leren over Theory U of gebruik maken van 3DCoachtechnieken?
3DCoachtechnieken
Theory U


Geen opmerkingen:

Een reactie posten