Inschrijven Opleidingen


Wil je mee ‘reizen’ met de cursussen van 3DMens? Lees dan dit goed door en vul onderin het formulier in.  
Coachend Werken
Dit begint met het ‘live’ toepassen van coachend werken. Dit betekent dat er veel gewerkt wordt met wat zich aandient in het kader van het leerprogramma. Vragen en feedback voor of na oefeningen kunnen aanleiding zijn voor verder (persoonlijk) onderzoek. Hiermee wordt je bewustzijn vergroot en het lerend vermogen in het hier en nu gebruikt.

Teamleren
Door het collectieve leerproces te benutten wordt de dynamiek van de groep gebruikt om beweging met elkaar en voor elkaar te krijgen. In de dialoog tussen de jou en de andere deelnemers wordt in teamverband geleerd. Dit wordt zichtbaar in het vertragende karakter dat hoort bij coachend werken.

Resultaat
Het beginpunt en het eindpunt verschillen van elkaar. In de aanpak wordt telkens bekeken in hoeverre datgene wat is geleerd past bij het gewenste resultaat. Daarbij helpen de deelnemers elkaar.

De mens in 3D: Hoofd, Hart en Lichaam
In de leerprocessen wordt op meerdere nivo’s gekeken naar de effecten van interventies. Zowel het cognitieve (hoofd), de energie (hart) als het fysieke (lichaam) worden daarbij betrokken. Zo wordt leren dynamisch en blijven de cursussen hangen.

Denken, Durven en Doen
Deze 3 d’s vormen in de aanpak een mantra. Om te leren zul je telkens worden uitgedaagd om verder te gaan dan het al ‘bekende’. Het comfortabele gebied vormt het vertrekpunt om op een andere manier te leren kijken en doen.

Ownership
Werken vanuit je eigen bewustwording. Persoonlijk onderzoek geeft niet alleen inzicht in de eigen keuze mogelijkheden, maar ook in die van anderen. Als je zelf ‘owner’ bent kun je dat ook bij anderen stimuleren. We staan 'samen' in de arena en ieder neemt zijn (aan) deel in het leerproces.

Vitaal werken
Samen leren betekent vitaal werken. Door bewustzijn op wat er nodig is voor het resultaat en het proces is het mogelijk om te onderzoeken wat energie geeft en energie kost. De vitaliteit wordt bewaakt.

Confrontleren
Leren is ook confront(l)eren. Door open en eerlijke feedback te geven en te ontvangen wordt jouw leerproces steeds bewust en actief beleefd. 

De tijd in 3D
Om in de toekomst te veranderen (bewegen) is een kijk op het heden het startpunt. Het is vanzelfsprekend dat daarmee het verleden aandacht krijgt.


Interveniëren
De aanpak laat zien op welke laag interventies het beste werken. Daarbij worden cognitie en emotie benut om beweging te krijgen.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag dit formulier aan op info@3dmens.nl of
Copieer naar Word en vul in:

 

Noteer hier de naam van opleiding, training of workshop
 
Datum (bij een meerdaagse de eerste dag)
 
 
Cursusbedrag (noteer hier het bedrag dat bij de informatie staat. Dit kan inclusief of exclusief BTW zijn. Er wordt altijd BTW berekend)
 
 

Mijn naam


 
 
 
Adres
 
 
Postcode en Plaats
 
 
Telefoon
 
 
e-mail (werk)
 
 
Factuur naar (naam, adres, postcode en plaats)

 
 
 
De inschrijfvoorwaarden zijn bekend
[Omcirkel]    JA       NEE
 
Datum ondertekening
 
 
Handtekening
 
 

 

Bij verzending per post kun je 3DMens, Rotstuin 8, 3994 ZC Houten gebruiken. Bij verzending per mail ingevuld opsturen naar info@3dmens.nl.

Je ontvangt een ontvangstbevestiging en factuur. Na ontvangst van de betaling ontvang je de ‘3D instapkaart’.

Inschrijfvoorwaarden:
De factuur die je krijgt moet 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, maar altijd uiterlijk één week voor de start  van de cursus (= verzamelnaam voor opleiding, training of workshop).
Bij annulering van je inschrijving kun je in overleg met 3DMens een geschikte vervanger afvaardigen. Restitutie is alleen mogelijk als de annulering uiterlijk 5 weken voor aanvang is binnengekomen en schriftelijk is bevestigd.  Als de cursus is gestart, ongeacht de reden van annulering, is geen restitutie mogelijk.
Twee weken voor de cursus start wordt besloten of een cursus door kan gaan (bij voldoende aanmeldingen). Mocht het niet door kunnen gaan, dan word je daar direct van op de hoogte gebracht en je ontvangt (als al betaald is) het cursusbedrag direct retour.
3DMens kan van cursuslocatie veranderen. Je ontvangt daarvan uiterlijk twee weken voor aanvang  bericht.


Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden 3DMens van toepassing. Zie deze site (linker kolom) of vraag deze aan via info@3dmens.nl.

KVK: 55530494

Geen opmerkingen:

Een reactie posten