donderdag 28 maart 2013

maandag 25 maart 2013

Transformeren en Transforleren

"Wij allen, of we nu al dan niet krijgers zijn, hebben een kubieke centimeter kans die zich zo nu en dan voordoet. Het verschil tussen een doorsnee mens en een krijger is dat de krijger zich daarvan bewust is - een van zijn taken is dan ook waakzaam te zijn, met een opzettelijk afwachtende houding, zodat hij wanneer zijn kubieke meter kans zich voordoet, de noodzakelijke snelheid en durf heeft om daar adequaat op te reageren". Carlos Castanada.

Kubieke Centimeter Kans

Deze tekst schreef ik in januari 2012 op dit blog bij mijn artikel over Kubieke centimeter Kans. Ik heb het overgenomen uit het boek Synchroniciteit van Jaworski. Het was het boek dat mij in begin 2007 aanzette tot mijn eigen transformatie. Dat proces van transformeren kan ik nu beter duiden dan toen. Toen had ik niet echt het overzicht, het plaatje was niet helder. Achteraf wordt dat plaatje pas duidelijk. En ik begrijp het nu ook. Ik begrijp nu mijn drijfveren beter dan toen. De dubbelheid zit erin dat ik niet wist wat er zou gebeuren, terwijl ik heel diep van binnen al wist wat ik wilde.

In mijn onbewuste sudderde al het ondernemerschap, maar moest eerst nog wat uitvechten met mezelf. De ontdekkingen in de laatste jaren hebben mij voldoende vertrouwen gegeven om er helemaal voor te gaan. De 3DMens is inmiddels al negen maanden een feit. De bedoeling van 3DMens krijgt ook vorm. Iemand vroeg laatst "waar komt in essentie 3DMens op neer?" Ik antwoordde zonder na te denken "het verbeteren van de samenwerking tussen mensen".

Transforleren

Feitelijk is alles wat ik met 3DMens doe gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen mensen. In mijn cursussen (3Dcoachtechnieken, TeamCoach basis, Theory U en Coachend Werken) zie je altijd terug dat het gaat om het verbeteren van de professionele communicatie (oa. meer bewustzijn op de effecten van die communicatie). Deelnemers uit de cursussen geven vaak terug: ik heb geleerd meer in het hier en nu te zijn en veel bewuster te werken en af en toe stil te staan bij de effecten en bij wat ik bereik of wat we samen bereiken. Mensen voelen hoe het transformatie proces werkt. Transformeren is transforleren.

3DMens wil graag 'werken in 3D' belichten, dat betekent meer diepte, meer helderheid over afspraken, meer reflectie en meer (samen)leren met creatievere uitkomsten. Als mensen ervaren wat werken in 3D is, dan voelen ze meer zelfvertrouwen, meer kracht en positieve energie om samen te presteren, te leren en te genieten van proces en resultaat. Zelf krijger worden...? Zelf gebruik maken van die kubieke centimer kans?

Tijd voor 3DMens? Klik HIER

donderdag 21 maart 2013

Samenwerkend Leren op je afdeling?

Wat voor de 3DMens bijna dagelijkse kost is, kan voor je afdeling een ontdekking zijn. De kracht van Samenwerkend Leren wil ik in dit artikel benadrukken. Die kracht die leidt tot vitaliteit en creativiteit.


De term Samenwerkend Leren is van Werner Heisenberg (boek: Physics and Beyond, Encounters and Conversations). Hij merkte bij zijn interviews met latere grootheden in de natuurkunde op dat 'wetenschap voortkomt uit gesprekken'. Op zich niets nieuws zou je zeggen, maar toch laten we veel potentieel liggen vanwege tijdsdruk en allerhande dagelijkse verplichtingen. Voor de hand ligt dan ook dat samenwerking volgens vaste routes loopt. In die waan van de dag is het inderdaad lastig om los te komen en tot nieuwe 'wetenschap' te komen. Samenwerking is vaak niet meer gebaseerd op Samen Leren van en met elkaar. Dit kan pijnlijke effecten hebben. Maar dat hoeft niet....

Het zal je niet ontgaan zijn dat 3DMens werkt vanuit een stevig fundament gebaseerd op Systeemdenken en Theory U. In dat perspectief is ook Samenwerkend Leren te plaatsen. De afdaling in de U van de Theory U betekent afremmen en stil staan!

Stel dat je als leidinggevende nu WEL de tijd neemt om te kijken welke patronen er zijn en welke vitaal zijn en welke niet. Stel dat je nu WEL zicht krijgt op wat er in het onbewuste van je afdeling speelt. Stel dat je nu WEL open gaat staan voor wat zich dan (exclusief) voor de afdeling aandient.

Dialoog of Discussie

Samenwerkend Leren geeft je afdeling of team een nieuwe kijk op mogelijkheden (en onmogelijkheden). De vorm is helemaal niet nieuw en zelfs Heisenberg had niet iets nieuws ontdekt. De oude grieken deden het al en de vorm kennen we zelf vaak ook: DIALOOG. Echter het pijnlijke is dat we het verleerd zijn.
Bij werken met de Theory U daal je af langs de linkerkant van de U en komt na de Seeing fase de Sensing fase. In die fase past de 3Dialoog. Dat vraagt wel om een paradigma shift, want werken met 3Dialoog eist andere afspraken dan je gewend bent. 

Het effect van 3Dialoog is zichtbaar in het hier en nu, want het geeft een intensere en intiemere communicatie. Er wordt geoefend op meer dan alleen luisteren en begrijpen. Meer zicht op de eigen vitaliserende mechanismen of juist op de blokkerende mechanismen geeft je afdeling meer energie. Gewaarworden betekent dat er meer 'waar' wordt....Als je die energie goed benut heeft dat een synergetische werking! Samenwerkend Leren leer je niet uit dit artikel, maar door het echt met elkaar te beoefenen. De uitwerking naar vitaliteit en creativiteit spreekt voor zich....eerst maar eens doen.

Kennismaken met de werking van de U? Schrijf nog in voor de eendaagse Workshop (pilot) of geef je vast op voor de unieke tweedaagse training op 19 en 20 juni! Zie hier

dinsdag 19 maart 2013

Theory U iets voor U?

Management Ding

Onlangs sprak ik met een flinke club met oa. zzp-ers, leidinggevenden en consultants. Ik mocht kort iets vertellen over de 3DMens en mijn dienstverlening. Los van mijn expertise op gebied van coaching en leiderschap, samenwerkingsverbetering en co creatie in teams en organisaties hou ik me bezig met zinvolle ontwikkelingen/trends voor managers. Ik vroeg aan de genodigden: "kennen jullie de Theory U of wel eens iets over gehoord?"

Antwoord:
Grofweg had ca 15% wel eens iets opgevangen over de Theory U. Mijn veronderstelling was dat het percentage aanzienlijk hoger zou zijn. Ik schrok dus. 85% had hier nog niet van gehoord! Midden jaren 90 had ik hetzelfde bij Covey's Seven Habits, dat werd pas een decennium later een echt 'management ding'.

Hoe leg je kort uit wat Theory U betekent? Door NIET de Theory U uit te leggen, maar te beginnen met de VRAAG kant en vooral wat vooraf gaat aan de 'roep' om verandering.  Zie flap boven of kopje hieronder Wat kun je verwachten?


Kennismaken met Theory U

In Change Land is de Theory U min of meer een begrip, maar kennelijk nog lang niet helemaal doorgedrongen in management land.
Om de Theory U uit de theorie sfeer te halen heb ik 14 maart de eerste workshop met werkvormen gedaan. De deelnemers waren enthousiast over de aanpak. `Vooral praktisch en ruimte voor eigen inbreng´.  Binnenkort staan enkele ervaringen bij de info over de workshop.

De volgende workshop is 4 april as. (inschrijven kan tot en met 29 maart).  De twee workshops (dit zijn pilots) zijn de opmaat voor de tweedaagse training 19/20 juni (de promotie daarvoor komt nog). Mocht je interesse daarvoor hebben, laat me dat weten via info@3dmens.nl.

Wat kun je verwachten?

Als korte uitleg voor club met oa. leidinggevenden zei ik hetvolgende: De Theory U is vooral voor leidinggevenden een openbaring, omdat het je bewust maakt over geheel andere processen dan je doorgaans gewend bent. Veel processen van managers zijn gericht op 'quick fix'. In de snelheid van de dag en eis tot snelle besluitvorming gaan we vaak voorbij aan creatieve mogelijkheden die er zijn. De geboden oplossingen zijn ingevingen uit 'bekende kaders'.
De Theory U laat op heldere manier zien hoe je anders kunt zien, voelen en bewegen om nieuwe ontdekkingen te doen die verborgen liggen in het onbewuste.
De Workshop Theory U neemt de U turn met een kennismaking met de 3 dimensies van Theory U en neemt je vooral mee in de werkvormen en praktische interventies die je als manager/consultant kunt gebruiken. Deze zijn met name in te zetten bij vraagstukken die lastig op te lossen lijken in teams en organisaties.
Een onderwerp dus waar, zeker in deze tijd, vraag naar is!

Het bijzondere aan de Workshop bij 3DMens is dat het eigenlijk gelijk al begint met waar het doorgaans misgaat bij managers....De haast en het oordeel ("Downloaden"). Je ervaart gelijk hoe dat werkt....

Nieuwsgierig?

Schrijf nu in!
Zie hier voor info en
zie hier voor inschrijven.

vrijdag 15 maart 2013

Ik- gerichtheid of Wij- gerichtheid


 
In het palet van onze communicatie kunnen we de keuze maken om Ik- gericht of Wij- gericht te werken. In 3D werken vraagt om inzicht in de eigen gerichtheid en die van anderen en vervolgens samen iets nieuws te creëeren. Als je iets in de samenwerking met anderen wilt veranderen helpt het om je bewust te zijn van je keuzes.

Bij samenwerkings problemen ligt de oorzaak vaak in Ik- gerichtheid. Ik- gerichtheid is de eerste dimensie bij 3DMens. De paradox is echter dat zonder Ik- gerichtheid (eerste dimensie) geen Wij- gerichtheid kan ontstaan. Anders gezegd, door Ik- gerichtheid ontstaat WIJ- gerichtheid. Waar mensen in teams blijven ‘hangen’ in Ik- gerichtheid ontstaat geen verbreding, verdieping en verbinding met elkaar. Het blijft vaak dan bij zenden, of ‘over de schutting gooien’. Deze kenmerken horen bij de forming/storming) fase (Tuckman) of 'downloading' in Theory U.

Je kunt de focus herkennen:

IK
WIJ
Competatief
Samen bouwen
Discussie
Dialoog
Versnellen
Vertragen
Gesloten luisteren
Open spreken
Verdedigen en argumenteren
Open luisteren
Reageren
Suspenderen
Macht
Gelijkwaardig
Exclusief
Inclusief
Fragmentatie
Respect
Alleen
Co – Creatie
Afgrenzen
Samen
Individualisering
Globalisering
Autonomie
Verbinding
 
 

(Uit Organisatie Ontwikkeling met Theory U, bron Eelco de Geus, 2009)

Zelfkennis door Anderkennis

Wij-gerichtheid helpt bij het verbeteren van de samenwerking. Daarvoor is zelfinzicht wel een voorwaarde. Teams die telkens terugvallen naar een eerder stadium van groepsontwikkeling zijn vrijwel altijd terug te voeren tot Ik-gerichtheid. In 3D werken betekent dan eerst dat het eigen inzicht (bewustworden, door zien en ervaren) verdiept moet worden. De paradox is daarbij dat je altijd weer anderen (tweede dimensie) daarvoor nodig hebt. Het investesterings risico neemt daarbij toe. Zelfkennis door Anderkennis. Psychologische groei ontstaat door contact met anderen. Als zelfinzicht steeds duidelijker wordt, zowel in de breedte als de diepte, dan kan vanuit een diepere bron samengewerkt worden en geeft wonderlijk veel energie. Wij- gerichtheid is vooral zichtbaar bij groepen/teams die elkaar ‘onderzocht’ hebben en open zijn gaan staan voor elkaar (derde dimensie). Daarbij heeft iedereen een risico van kwetsbaarheid in zichzelf overwonnen. Resultaat 'vrije energie'.   

Wij-zijn en Wel-zijn

Met veel vrije energie en een hoge Wij-gerichtheid wordt het 'welzijns' niveau van teams ook hoger ervaren. Je merkt dat het welzijns niveau laag is bij geroddel, afgunst, jaloezie, afschuiven, generaliseren, spelletjes, etc. De prestatie van dergelijke teams is doorgaans laag. De medewerkers hebben weinig energie en onvrede is dagelijkse kost. Als je vraagt Wie zijn JULLIE? Krijg je vrijwel zeker een Ik-gericht antwoord. In een team met een hoog welzijns niveau zie je dat loyaliteit en betrokkenheid hoog is, de transparantie over wat er speelt frequent wordt getoetst en het creatieve vermogen wordt uitgedaagd. Bij de vraag Wie zijn JULLIE is de kans groot op een Wij- gericht antwoord.  
Check volgende werkweek eens het welzijn niveau in je team/afdeling en kijk in hoeverre dat klopt met de Ik of Wij gerichtheid. 
Veel werkplezier! 
Casuïstiek? Meer weten hoe dit te kaderen met Theory U? Schrijf nog in voor workshop op 4 april.   
 

donderdag 14 maart 2013

Witte RookWitte rook kringelt omhoog in het Vaticaan. Een nieuwe (wereld) leider is gekozen...De geschiedenis van het Vaticaan gaat ver terug en het 'Script' van de kerk heeft zal zijn werking ook in het heden hebben. Leiderschap is vorm durven geven aan vernieuwing, is lef hebben om nieuwe richting te geven en toch ook rekening te houden met belangen en verlangen.

De interne machten en krachten in de Rooms Katholieke kerk zijn groot en de vraag is hoe Fransiscus in zijn rol het mechanisme gaat sturen. De diepste bron van wijsheid is volgens de kerk natuurlijk God. Een mooi gegeven, maar wie heeft God bedacht? Niets is menselijker dan het hebben van een God. Voor 3DMens is God het dichtste bij jezelf zijn (of komen). Ik hoop dat Fransiscus lef toont om dogma's opnieuw ter discussie te stellen en dialoog wil aangaan. Sterkte.

Op het moment dat je dit leest (waarschijnlijk) geef ik mijn eerste Theory U workshop als Open Training. Het proces van het doorlopen van U is ook een proces van zoeken en open staan. Ik hoop morgen (ik schrijf dit op woensdagavond) aan het eind van de dag ook Witte Rook te zien bij de deelnemers....en mezelf.

Voor volgende pilot workshop op 4 april kun je nog tot 20 maart inschrijven (max 12 deelnemers, dus wacht niet te lang, want er zijn al aardig wat aanvragen). Zie hier voor INFO.

dinsdag 12 maart 2013

Gezond team of Gezonde Organisatie?


Ben je net aan een nieuwe job begonnen en dan vallen je binnen een paar weken wat zaken op. Zaken die toch anders zijn of anders werken dat je voor ogen had. Voordat je aan die nieuwe job bent begonnen heb je al een beeld gekregen van waar je komt te werken. In je beeldvorming heeft hoogstwaarschijnlijk de invloed van anderen op je doorgewerkt. In je afwegingen zijn de voordelen en nadelen (hopelijk) zorgvuldig afgewogen. Sta je in die overwegingen dan ook stil bij de mate van gezondheid waarin die organisatie verkeerd? Of beter nog, de gezondheid van het team waarin jij komt te werken? Krijg je daar van tevoren al zicht op?

De praktijk leert mij en mijn lezers anders...Vaak valt namelijk dat beeld in de praktijk nogal eens tegen. Zeker tegenwoordig.

Stel dat je vantevoren een soort plattegrond krijgt van een organisatie of van je team. Een blueprint dat iets zegt over het systeem waarin je gaat werken. In het boekje "Het Verbindende Veld" van Jan Jacob Stam spreekt hij van een systemische quick reference card. Je ziet daarop in een oogopslag de belangrijkste dynamieken van je (toekomstige) bedrijf. In die 'card' lees je meer over de onzichtbare winden die door het bedrijf waaien of hebben gewaaid, over waar medewerkers blij van werden of ziek. De naam: een orgenogram.

Orgenogram geeft inzicht

Een eerlijk stukje geschiedenis van het systeem waar je komt te werken. Dus elementen die iets vertellen over de lichtkant en de schaduwkant van een organisatie. Letterlijk inzicht dus. Dan kun je als medewerker beter verbinden en weet je waar een systeem daadwerkelijk toe in staat is. Zowel positief als negatief. De gezondheid van een systeem wordt bepaald door de krachten die er zijn (geweest). Als nieuwe medewerker krijg je al snel een beeld van die krachten, maar na een paar weken ben je onbewust al aangepast en zie je die krachten niet meer. Weet je dan nog of je in een gezond team of gezonde organisatie werkt?

Casuïstiek

Wil je kijken of je in een gezond team terecht bent gekomen lees dan de komende weken mee in dit blog. Ik ga regelmatig stil staan bij de uiterlijkheden en innerlijkheden die je tegenkomt in de gezondheid van teams. Ik ga daarbij vooral uit van de praktijk. Dus als je zelf nog ongezonde of gezonde casuïstiek hebt, stuur naar info@3dmens.nl.

Wil je praktische ervaring opdoen? Geef je dan op voor TeamCoach Basis op 30 en 31 mei as.

vrijdag 8 maart 2013

Werk jij in een Gezond Team?

De leden van het team werkten al enige tijd samen. De nieuwe manager zou nieuw elan brengen. De groepsleden verheugden zich op zijn komst. De nieuwe manager kreeg een warm welkom. De oude manager had gekozen voor een nieuwe uitdaging elders en had goed gezorgd voor zijn opvolging. Iemand die anders was dan hijzelf en ook daadwerkelijk aan het team een nieuwe waarde kon toevoegen. De kennismaking met de groepsleden verliep op rolletjes. Het afscheid van de oude manager verliep warm en hartelijk. De leden hadden nieuwe energie.

Nu is aan jou de vraag 'hoe loopt dit af?'


Het antwoord op die vraag zegt vooral iets over jou.

Werk jij in een Gezond Team? Als je gedachten bij de bovenstaande casus naar een positief resultaat leiden, dan is de kans groter dat jij in een Gezond Team werkt. De energie die jij daar ervaart werkt namelijk door in je gedachten over de casus. Mochten je gedachten wat minder mild of zelfs destructief zijn wat betreft de afloop, dan zegt dat wel iets over hoe jij nu in je team werkt. Ik besef dat dit geen wetenschappelijke benadering is, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat je de positieve energie die in je dagelijkse werk hebt in je eigen team doorwerkt in je mindset op dit moment. Je waarneming wordt onbewust beïnvloed.

Ontwikkeling pathologie

Onlangs heb ik deze oefening gedaan bij een 3DMens Teamsessie. Uitkomst: alles wat er uit de casus kwam qua 'gezondheid in het team' was direct te projecteren op de eigen teamsituatie. Bij een nadere verkenning bleek dat het team in het eigen ontwikkelingsproces 'pathologie' had ontwikkeld. Iedere groep mensen heeft in zichzelf de potentie om uit te groeien tot een gezonde groep. Echter...dat potentieel houdt dus ook in dat er ongezonde (devitaliserende) mechanismen werken. Zicht krijgen op die mechanismen kan de pathologie verminderen en een gezonde ontwikkeling ten goede komen.

De komende artikelen over teamontwikkeling gaan dan ook over Gezondheid in Teams. Leerzame weken dus. Word vaste lezer en je mist niets.

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

woensdag 6 maart 2013

Wie is de Mol en Schitterende Ergernissen

Helaas komt mijn favoriete 'winterserie' Wie is de Mol morgenavond op zijn eind. Op het moment van dit schrijven zijn Kees en Paulien nog over. Dat Paulien de mol is, is nu wel duidelijk (wat neem ik nu een risico.., want Kees heeft ook wel erg veel weg van de mol volgens alle aanwijzingen), met 50% kans daarop heb ik bij deze laatste aflevering natuurlijk wel de grootste kans om het goed te hebben van de hele reeks.

'Trust Nobody' was het thema vorige week en als je dan Paulien een reeks getallen hoort zeggen die vrij makkelijk vertaald kunnen worden naar Kees als mol, dan weet je dat je dat NIET moet vertrouwen! Paulien die in een bibliotheek de weg niet weet te vinden en al neuswrijvend zegt dat ze niet met een kaartenbak kan werken...(duh). Eerder al oa. een paar portofoons bij de touwtrek opdracht net te laat ontdekken en Carolien die de mol heeft gesproken en weet te melden dat de mol zulu spreekt...en dat is Paulien. Goed dat zal morgen blijken...En als Paulien de mol niet is..., dan heeft ze in elk geval gewonnen, toch? Soms is het resultaat niet het belangrijkste..., maar het proces ernaartoe.

Mol's hoop?

In deze maand komen we allemaal (in mijn visie) toch weer meer boven de grond na een donkere winterperiode. De zonnestralen zijn welkom, toch?
Mooie maand ook om het ondergrondse werk dat mollen doorgaans verrichten aan het daglicht bloot te stellen.
Ik zal dan ook regelmatig stil staan bij pathologie die optreed in 'menselijke systemen' als teams en organisaties. Pathologie die maakt dat een gezonde team-ontwikkeling lastig is....
Er is altijd mol's hoop?

Hei sessie: "Schitterende ergernissen"

In mijn Teamcoach praktijk heb ik een geweldige hei sessie genaamd 'Schitterende Ergernissen'. De mollen kunnen dan niet 'onder' blijven. Iedereen wordt uitgedaagd, want in ieder van ons schuilt een mol. Hier met humor en op een serieuze manier bij stil staan kan teams echt verder helpen.
Met 3DMens kijk ik naar vitaliserende en devitaliserende mechanismen in teams. Vaak wordt de creativiteit (lees innovatief vermogen) aardig om zeep geholpen als 'angst, oordeel en cynisme' een kans krijgen in een team.

Schitterende Ergernissen is een teamsessie met letterlijk en figuurlijk BEWEGING. Een dag met vertragen en stil staan kan enorm helpen! Iedereen komt uit zijn gangetjes en ziet het daglicht. Een workshop voor teams die verder willen. Vraag ernaar via info@3dmens.nl.

Ben je nog geen vaste lezer? Schrijf dan gelijk in (zie rechterkolom op 3dmens.nl) zodat je in maart niets mist van de artikelen over Gezonde Team ontwikkeling.

Plaatje is van animaatjes.nl

maandag 4 maart 2013

De Gekookte Kikker


Overlevings mechanisme

Vroeger in de tijd van onze verre voorouders was het simpel. Als er bedreigingen waren, dan reageerden ze gelijk om te overleven. De huidige tijd kenmerkt zich door sluipende en versluierde bedreigingen. Dat vraagt een ander overlevingsmechanisme. De processen waarin wij met z’n allen bewegen zijn geen plotselinge, maar geleidelijke en vooral langzame processen.

Op mondiaal niveau is er de milieu problematiek, de overbevolking van sommige plekken op aarde, etc. Op kleinschaliger niveau heb je laatst het SNS debacle gezien. Iedereen binnen die organisatie wist al dat het fout zat. Hoe kan het dan dat het toch zolang doorgaat…tot het echt fout gaat?

De gekookte kikker


De parabel van de gekookte kikker geeft een kijkje in hoe systemen werken en hoe het (te) lang duurt voor het mis gaat. Wanneer je een kikker in een pan met kokend water doet, dan zal ie gelijk eruit springen. Stop je die kikker in een pan koud water die je langzaam warm laat worden, dan zal hij pas bij een bepaalde temperatuur wat suffig worden. Tot hij door de stijgende warmte zo suffig is dat hij niet meer uit de pan komt. Hij wordt op deze manier levend gekookt…Waarom gaat het zo?

Het overlevingsmechanisme van de kikker is erop gemaakt om te reageren op acute veranderingen. Zij mechanisme is er niet op gemaakt om te reageren op langzame en geleidelijke veranderingen.

V  e  r   t   r   a   g   i   n  g


Langzame en geleidelijke processen in teams en organisaties ‘zien’ vraagt om vertraging en bewustzijn. Het is nu eenmaal zo dat veel processen onbewust gaan. Je kan ook zeggen dat leerprocessen zo werken. Systeemdenkers weten dat en verstaan de kunst van het vertragen in plaats van versnelt zoeken naar een korte termijn oplossing.
Zie afgelopen vrijdag in mijn boek tip Een Gouden Toekomst over John die een vette deal binnenhaalt voor zijn bedrijf, maar tegelijk zijn vriendin kwijtraakt. Als hij daarna door een toeval (?) en door de v e r t r a g i n g waar hij in terecht komt langzaam tot ontdekking komt hoe het leven zijn lessen heeft ontdekt hij Zeven Sleutels. Die kon hij alleen ontdekken door te vertragen, te luisteren en zich open te stellen.

Ga bij jezelf eens na welke gebeurtenissen de laatste tijd jou aanwijzingen geven om niet gekookt te worden? Kijk naar de processen die mogelijk bedreigend zijn, maar die je door je tempo al niet meer ziet.
Wil je leren wat bewuster te werken en te vertragen, volg dan deze workshop: Doorbreek de Drama Driehoek.
 

vrijdag 1 maart 2013

Een Gouden Toekomst

De afgelopen maand besteedde ik in dit blog aandacht aan onze onbewuste patronen. Die patronen in ons gedrag zorgen dat we niet constant op alles hoeven te letten. Er kan zomaar iets gebeuren waardoor het patroon doorbreekt. Dat heb je niet altijd zelf in de hand. Soms is er keiharde realiteit die je wakker maakt. Je voelt je slachtoffer en hebt moeite met die realiteit. Jij en ik hebben zo onze eigen (pijnlijke) voorbeelden. Wat vertellen die lessen?

Je kunt je toekomst veranderen als je door hebt hoe het werkt. Afgelopen week las ik een boekje dat ik je niet wil onthouden als TIP. Dit boekje laat je op een buitengewoon mooie manier zien hoe je jouw toekomst kunt veranderen.

Een Gouden Toekomst

Het boekje (Erik Smithuis) leest makkelijk, snel en geeft stof tot nadenken. In dat nadenken zit de echte boodschap en het is mooi als je daar voor jezelf juist wat meer tijd voor neemt.
Het verhaal gaat over John. Hij is 35 jaar en woont in Dubai. Hij heeft alles wat hij begeert: een succesvolle carrière, een mooie vriendin en een schitterend penthouse. Dan vindt er een onverwachte gebeurtenis plaats die zijn leven voorgoed doet veranderen. Zijn toekomst begint opnieuw.

Zeven Sleutels
In zijn zoektocht naar wat hij van zijn leven wil maken, ontdekt hij de zeven sleutels voor Een Gouden Toekomst.
Dit is een helder geschreven boek met een diepere laag, voor iedereen die zijn leven een bijzondere invulling wil geven.

Een aanrader als je wat meer stil wilt staan bij je leven. Soms zijn er ontmoetingen nodig...met jezelf of met anderen die je daadwerkelijk verrijken.

In de Nieuwsbrief van Maart (net verschenen) lees je meer hoe je je eigen patronen kunt doorbreken en je carriere kunt verrijken. Heb je 'm niet ontvangen? Stuur me een bericht op info@3dmens.nl.
Tot slot ben ik natuurlijk benieuwd wat jij van dit boekje vindt. Voor € 15,- heb je het in huis.