maandag 16 juni 2014

Leiderschap, veel vragen...


Dat leiderschap een zeer ruim begrip te noemen is blijkt niet alleen uit de sessie die ik beschreef in mijn laatste artikel (klik hier). Zoveel leiders..., zoveel leiders meningen. Tik op synoniemen.net het woord leiderschap in en je krijgt een associatiediagram die vergelijkbaar is met de flappen die mijn cursisten schrijven.

De vraag in mijn trainingen 'Wat is de ideale leider? en Wat past het beste voor jou? roept evenzoveel antwoorden als vragen op.

Leiderschap bespreken in een blog gaat vooral ook iets zeggen over mezelf. Door mijn mening en opinie over wat (voor mij) juist leiderschap is word ik al beïnvloed in mijn tekst. Daarmee beïnvloed ik ook mijn lezers. Waar ik mijn bronnen gebruik, gebruik ik ook hun kennis en ervaring. Het gaat dus vooral om wat jij zelf als leiderschap ervaart...., en dat is meer dan wat het betekent als woordje.

Bijvoorbeeld: een relatie van mij is recent ontslagen. Met een redelijke vergoeding weggekomen. Geen treurnis of verwijt, maar de situatie beschouwen en bewust de keus maken wat heb ik dus te doen? Dat is leiderschap, dat je bewust bent dat je een keus kunt maken. Zolang je die keus niet maakt, komt er geen verandering in de situatie. Ik vind leiderschap dus een sterke relatie hebben met keuzes maken, zelfkennis en bewust zijn van wat te doen. Een cliënt van mij zegt dat leiderschap voor hem weer sterk gerelateerd is aan macht en invloed. Of iemand die zegt dat leiderschap te maken heeft met het bereiken van je doelen...

Persona

Wat duidelijk wordt is dat leiderschap te maken heeft met het bewustzijn van je eigen persona. Persona komt van het Latijn Personare. Dit betekent 'doorklinken'. In de oudheid was de persona het masker dat iemand gebruikte om zijn/haar rol in een toneelstuk te laten zien. Later (oa. C. G. Jung ) gebruikte persona voor persoonlijkheid, het (onbewuste) deel van je geest dat regels en opvattingen hanteert. Het is een illusie dat je individueel denkt. Leiderschap is dat je dat bewust bent. Jouw gedachten, opvattingen, jouw waarden pallet is je aangeleerd. Dat het veranderbaar is, dat is leiderschap. Juist diegenen die in staat zijn die veranderkracht (in zichzelf) te benutten zijn unieke leiders.

Wie maken dus het verschil?

Zij die in staat zijn hun persoonlijkheid optimaal te benutten, waarbij het niet meer gaat om inhoudelijke kennis, promotie naar een hogere functie of macht zijn de ware leiders. Dit kost tijd en rijping, want niets valt te leren zonder de paradoxen die je op de route tegenkomt. De persoon van de leider wordt naarmate hij ouder wordt belangrijker. Wanneer hij of zij die persoon beter kent en weet te hanteren in de professionele rol, maakt het verschil.

Die professionele rol en de functie van leiderschap is niet meer of minder dan het ondersteunen (steun geven) van een persoon of een groep in het zo effectief mogelijk bijdragen aan het halen van een gesteld doel. Een effectieve leider (zogezegd) is in staat om precies datgene in een groep aan te vullen waar het in de groep (of persoon) aan ontbreekt.

Hoe dit werkt? Blijf meelezen!!!

vrijdag 6 juni 2014

Echte leiders...

De vraag Wat zijn echte leiders?,  roept veel vragen op.

In een sessie met allemaal 'echte leiders' ging het vooral om 'echte ego's'. Of zoals ik - woordspelend - benoemde 'echte echo's'. Want het zong vooral rond wat ieder voor zichzelf echte leiders vond. Stel je zo'n vraag aan dit kaliber mensen, dan ontlok je natuurlijk discussie. Dat kun je lang volhouden! De echo galmde maar door en door. Het gaf vooral op inhoudelijk niveau interessante informatie.

Fascinerend was vooral de onderlinge communicatie. Stel je voor dat iemand een beschrijving geeft van wat hij of zij een echte leider vind. Daar kun je een mindmap van maken en voorbeelden geven. Louis van Gaal is dat een echte leider? Of Matthijs van Nieuwkerk? Rutte, Mandela, Blatter, jezelf? Iemand anders gaat daar (niet) op in en repliceert de eigen mening en 'overstemt' de eerdere versie van echte leiders. Conclusie: geen eenduidige mening en vooral veel 'versies'.

Rijping

Voor mij - als facilitator - interessant om van dichtbij nu ook leiderschap te zien...Los van de discussie is het vooral mooi om het proces te zien. Zijn leiders ook leiders in een dergelijke discussie. Als ik de Theory U toepas, dan zou het proces stranden in het downloaden. Er is geen ontwikkeling gaande (in het NU) waarin leiderschap zichtbaar wordt. Dat zou zichtbaar worden in de seeing fase, waarin de leiders elkaars visie zouden zien...Dus meer zien, dan jezelf! De discussie (welles en nietes) groeit als dialoog mogelijk wordt (sensing fase). Zover waren we niet. Het toont maar weer aan dat een dergelijk proces tijd nodig heeft, rijping klinkt mooier...en dat is volgens mij ook wat leiders van leiders onderscheidt.

De komende artikelen besteed ik aandacht aan leiderschap. Je kunt zelf - door mee te lezen voor jezelf bepalen of jij een 'echte leider' bent of er liever vanaf ziet.....

Stay Tuned!