donderdag 23 april 2015

Het geheim is vaak een zonde

In lijn met mijn artikelen over de Geheimen in Groepen deze vraag:

Wat hebben Jeroen Smit, Jurgen Spelbos, Martine Wolzak en Joris Luyendijk gemeen?


Dat ze één boek of meerdere hebben geschreven..?

Goed!

Maar dat is niet wat ik bedoel.

Ze hebben gemeen dat ze een inkijk geven in de complexe wereld van macht en hebzucht. Om die wereld te snappen moet je je erin verdiepen. Je moet er werken, ervaren of op zijn minst zeer betrouwbare informatie weten in te winnen van even betrouwbare bronnen. Verdiepen in het Geheim..., maar is dat wel een geheim? Of is het iets dat gewoon voor de hand ligt?

Even een wellicht vreemd bruggetje...met een les.

Pamukkale in Turkije

Tijdens een reis door Turkije in 1989 (!) ontmoette ik (zelf 26) een man van begin dertig die de wereld rondreisde. We waren op een van de mooiste plekken van Turkije (toen nog wel, ik weet niet hoe het nu is). We waren in Pamukkale en dobberden (kon toen nog) in een van de mooie wit gekleurde kalkbaden. We raakten aan de praat. Hij kwam uit New York en vertelde over zijn eerste tien jaar als medewerker bij een bank.

Hij had gemiddeld 126 uren per week gewerkt (ja reken maar uit), had nooit vakantie gehad, was alles wat hij had kwijtgeraakt en was geëindigd met een vermogen van twee cijfers en daarachter zes nullen (goedgelovig he?). Hij was 'binnen', hij kon nu rentenieren, de wereld rond en genieten. Ons gesprek ging niet alleen over geld, maar over het leven. En over Macht en Hebzucht. Hij had geleefd (vanaf zijn 19de) in een wereld van buitenproportionele rijkdom (en enkele jaren armoede)...alhoewel het voor hemzelf helemaal niet buiten proportie was, het was juist heel normaal...

Hebzucht

Ik vroeg (nieuwsgierig) naar wat hem dreef. Hij zei "more, more, more", en wat leverde het op? "More". Maar meer willen hebben is op zich geen drijfveer. In onze analyse (ja toen al) kwamen we op het bewijzen van jezelf. Hij wilde zichzelf bewijzen (zijn vader overtreffen) en daar vooral erkenning in krijgen. Hij handelde op Wallstreet, was daar goed in en hij won, verloor en won.

Hebzucht is letterlijk de zucht naar het hebben. Hij wilde meer hebben, meer dan een ander en vooral heel veel. En had daar veel voor over.
Avaritia (een van de zeven hoofdzonden) = hebzucht, gierigheid. Dit is de tegenpool van de Caritas, de deugd die gaat over naastenliefde, liefdadigheid.
Hij had voor zijn wereldreis nooit iets gesnapt van naastenliefde. Hij wist niets van de tegenpool van hebzucht...De meer, meer en nog meer gedachte ging alleen over zichzelf, niet over anderen.

Hij was gelukkig (dacht hij), maar door zijn reis leerde hij mensen kennen, nieuwsgierig te zijn en zich te verdiepen in andere overtuigingen en gewoontes. Hij had in 1,5 jaar reizen meer geleerd dan in zijn hele leven daarvoor. Hij had toen pas het geluk ontdekt. Geluk zat niet in geld/rijkdom, maar in vriendschappen, mensen helpen/steunen. Hij had geen spijt en zei wel dat als hij het over mocht doen, dat hij meer oog zou hebben gehad voor zijn familie en vrienden en voor de waardigheid van mensen.

Zijn les: leer om te gaan met jezelf in verhouding tot anderen, nemen en geven en andersom. Dat in een gezonde balans. Leef bewust. 

De ware ontmoeting

Moraal: de boeken kun je lezen, je gaat snappen wat mensen bezield. Je zult zien/begrijpen dat macht en hebzucht vaak leiden tot pijn en verdriet en hun oorsprong ook hebben in pijn en verdriet...en bewijsdrang.
Je ziet dat werken vanuit - ook - het hart meer geluk geeft dan alleen vanuit het hoofd. Geluk zit echt van binnen, in mededogen en een verdiepende kijk op de ware ontmoeting tussen jezelf en anderen. In 3D.

Ik wens je veel geluk. Wie ontmoet jij vandaag?

Vragen, reactie? stuur naar info@3dmens.nlwoensdag 8 april 2015

Wat is het geheim?

Een mooie vraag een paar maanden terug tijdens een intake met een MT. Eén van de MT leden kende ik van een eerder drie luik dat ik deed in het kader van een Coachend Leiderschap Programma. Er was dus al een basis om in 3D te werken.

De vraag luidde: Wat is het geheim van deze groep?

"Waarom stel je deze vraag" pareerde ik. "We willen samen (accent op samen) onderzoeken wat onze geheimen zijn en eigenlijk daardoor meer energie vrijmaken voor verdere groei", zei de directeur. "Verdere groei? " vroeg ik. "Ja we willen verder groeien met elkaar als MT, we weten dat we verantwoordelijkheid dragen voor een flinke organisatie en we willen niet lui worden". "Niet lui?" vroeg ik. "Inderdaad, we kunnen er makkelijk van uitgaan dat we 'elkaar kennen' en dat we weten wat elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, maar dat is voor ons niet genoeg" zei de directeur.
Je kunt mijn volgende vraag vast wel voorspellen...

Open eind

Waar het op neer kwam is dat het MT zocht naar nieuwe energie, zonder te weten wat nou precies de uitkomst zou zijn, een open einde zeg maar. Nu ben ik met 3DMens inmiddels wel wat gewend, maar een doelstelling afspreken waarbij het eind echt open is, is bijzonder. Natuurlijk is dat ook een vraag, de vraag naar een zoektocht. Met mijn programma 'Teamschatten' doe ik iets vergelijkbaars met groepen mensen, maar dat hebben de deelnemers wel een eigen doel voor ogen.

Dit MT was zoekend naar nieuwe energie, naar 'zichzelf', naar de verborgen delen die zich schuilhouden onder de waterlijn. Als begeleider weet ik dat er altijd wel iets nieuws is de ontdekken als je maar vragen blijft stellen. In 3D ontwikkelde ik het programma Het geheim van de Groep, waarbij het team zichzelf opnieuw ging uitvinden.
Met de Theory U als achtergrond principe en de 3 dimensies van 3DMens Bewustzijn, Creativiteit en Vitaliteit doorliep dit MT in twee keer twee dagen een verbazingwekkende route. Een route door een landschap met grillige en niet eerder waargenomen plekken. De MT leden proefden van een enorme bron van energie met elkaar. En voor de kenners - zeker was er een Presence moment - meerdere zelfs. Dit hadden ze eerder nooit voorzien. Samen deze tocht doormaken leverde een sterker dan ooit MT op, met nieuwe mogelijkheden die ook de teams in de organisatie verder niet onberoerd lieten.

Wat is het geheim? Het mooie is dat ik het antwoord niet prijsgeef. Dat geheim is namelijk van een 'ander'. Jouw eigen team heeft vast een geheim dat vraagt om ontdekt te worden. Wil je met jouw team de uitdaging aan? Neem dan contact met mij op. info@3dmens.nl of bel 0614929753.

Neem eens zinvol de tijd met je eigen team en durf weer (na deze crisis) samen te dromen.