woensdag 30 januari 2013

De Principes achter Appreciative Inquiry

David Cooperrider is de grondlegger geweest van Appreciative Inquiry. Hij beschrijft vijf principes die ik hier kort beschrijf en daarna de aanpak in 4D (jammergenoeg geen 3D, dat accepteer ik dan maar).

Vijf principes van AI


"We don't see things as they are, we see things as we are"
Anaïs Nin (1903-1977) Frans-Cubaans schrijfster

1. Deze spreuk past misschien wel het beste bij de het eerste principe.
Hij zegt dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat. De werkelijkheid is datgene wat we met elkaar maken. Door samenwerken geven mensen betekenis aan elkaar en datgene wat ze samen maken. "Words create worlds". In taal 'maken' we onze wereld. Daarom geldt bij AI dat woorden onze realiteit bepalen en we dus ook met woorden onze toekomst bepalen. Een sterk uitgangspunt is het wat hij noemt 'het aankleden van de ambitie' om haar tot leven te brengen en te doorleven. Daarbij kiest hij voor positieve bewoordingen en wordt geconstrueerd waar de energie naar toe kan gaan.

2. Het tweede principe gaat over de ontwikkelingsrichting van mensen, teams, organisaties, waarbij geldt dat het juist niet van te voren vaststaat (zie ook mijn artikelen over Theory U). Het gaat om een 'verhaal in wording'. Dit geeft ruimte om keuzes te maken. Organisaties zijn net als mensen 'levende systemen' die leren. Met dit (poëtische) principe worden bouwstenen ontdekt die door de mensen als succesvol zijn ervaren waarop verder gebouwd kan worden.

3. Het vertrekpunt bij het derde principe is onderzoek en veranderen. De A en de I zijn even belangrijk. Het onderzoek doen op zichzelf is al een interventie die voor beweging zorgt. Met de teamleden onderling in gesprek gaan betekent al dat er aandacht is voor elkaar. Dit heeft effect op de inhoudelijke en procesmatige kant. Cooperrider schrijft dat er ruimte moet zijn voor onderzoekende dialoog.

4. Met het vierde principe ga je vooruit kijken. Het mooie mechanisme (dat ik ook in mijn trainingen gebruik) zijn visualisaties. Het verbeelden van de gewenste toekomst. Positieve beelden leiden naar positieve reacties.

5. Dit is het positieve principe dat werkt in aansluiting met het vierde. Dit is de generatieve dialoog, waarbij naarmate er meer positieve elementen worden gebruikt de beweging ook positief wordt gevolgd en ook het gewenste actie potentieel wordt vrijgemaakt.

AI vraagt dus om maatwerk. de eerste stap is het bepalen van de inhoud of het centrale onderwerp. Cooperrider spreekt hier over de positieve focus en niet (wat vaak gedaan wordt) een omgekeerd negatief doel...
Hier geldt: kan het onderwerp worden bevestigend worden geformuleerd? Zit er verlangen in? Werkt het in verbinding naar betrokkenen? Wordt je er enthousiast van? Waar wil je op uit komen?

Handig hulpmiddel is de 4D cyclus

De tweede stap is het onderzoek en de dialoog. Dat verloopt in vier fasen: Discover (Verwonderen), Dream (Verbeelden), Design (Vormgeven) en Destiny (Verwerkelijken).

Discover = zoeken naar de positieve kern, wat zijn de beste ervaringen die we kennen? Hier gaat het om Delen met Voorbeelden.
Dream = wat is het dat we in de toekomst willen zien? hoe kun je verder met de succesverhalen en positieve voorbeelden? Wat is er mogelijk? Hier werken de betrokken verder uiit met het eigen Delen in de Toekomst.
Design = Waar wil je in een bepaalde tijd staan? Hoe ziet het er dan (concreet) uit? Betrokkenen Delen hun Droom, maar werken ook uit waar ze in ... tijd staan.
Destiny = Welke acties zijn nu nodig. Startpunt bepalen met elkaar. Anderen er nog bij betrekken. Betrokkenen zetten projecten op die de ambitie waar maken.  

Meer weten over AI? Neem dan contact met me op via info@3dmens.nl


(vrij naar Hoofdstuk 5 AI in Canon van het Leren, Manon Ruijters en Robert-jan Simons)

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten