maandag 30 januari 2012

Automatisch berichten in je mail

Beste 3DMensen,
Ontvang vanaf nu automatisch melding in je mailbox als er nieuwe berichten/artikelen zijn geplaatst. Dit gaat snel en eenvoudig via feedburner. Onderaan bij het blogarchief staat een vakje om je mailadres in te vullen. Je krijgt dan een mailtje die je moet aanklikken. Veilig en snel.
Groet Norbert

vrijdag 27 januari 2012

Traditionele Interventie Model

Het Traditionele Interventie Model bestaat uit twee assen. De horizontale as gaat van links concreet naar rechts vaag. De verticale as gaat van boven verbaal naar onder non verbaal.
In het model zijn vier kwadranten die zich in de assen verhouden van
Kwadrant 1: Verbaal/Concreet ofwel het interventies op inhoud gericht.
Kwadrant 2: Verbaal/Vaag, dit zijn de interventies gericht op hoe iets wordt verteld.
Kwadrant 3: Non verbaal/Concreet: hier gaan de interventies over wat je ziet.
Kwadrant 4: Non verbaal/Vaag: dit zijn de interventies over het gevoelsaspect.
Bij coachend werken is het belangrijk dat je bewuste interventies doet. Dat wil zeggen dat als jezelf in het hier en nu bent, je ook bewuster bent van het effect van je interventies. De interventies zijn procesinterventies die feitelijk alleen kunnen ontstaan in het hier en nu. Als je dit wilt oefenen, dan kun je vrij gemakkelijk beginnen met Aansluiten op wat iemand zegt.


Eerste kwadrant INHOUD

In het eerste kwadrant kun je aansluiten bij de inhoud. Je sluit dan aan bij de letterlijke woorden/zinnen die iemand gebruikt.
Bijvoorbeeld:
Ander: "het ligt al een tijdje op het puntje van mijn tong". Sluit dan bv aan met "wat bedoel je met een tijdje? Hoelang is een tijdje?" Of "wat ligt er dan op het puntje van je tong". Etc. wat feitelijk in taal bij inhoud vaag is kun je concreet krijgen. Mensen bewaren nou eenmaal wat 'natuurlijke' vaagheid en dat is vaak onbewust. De 3DMens is echter scherp(er) in zijn eigen bewustzijn en vraagt door.

 

Tweede kwadrant HOREN of BELUISTEREN

Oefenen kun je ook in het tweede kwadrant: dan ga je naast de letterlijke tekst door intervenieren op betrekkingsnivo in de taal zelf. De wijze waarop het wordt verteld (het hoe).
Bijvoorbeeld: "De nadruk die je legt op een tijdje geeft mij de indruk dat het er er heel lang ligt, klopt dat?" Bij het tweede kwadrant kun je ook meer interpreteren, bijvoorbeeld "je zegt dat het al een tijdje op het puntje van je tong ligt, het klinkt bij mij wat voorzichtig...heeft het misschien met elkaar te maken?"
Dit kwadrant is voor veel mensen lastig, omdat we niet echt bewust gewend zijn van hoe iets wordt verteld. Onderzoek bij jezelf eens wat je kunt oefenen.
Hoe klinkt de vraag/verhaal? Hoe komt het op je over? Hoe is de toon (intonatie)? Hoe is het woord gebruik (veel of weinig en welke soort woorden)? Wat is de spreekstijl (langzaam, snel, duidelijk, onduidelijk, bedachtzaam, energiek, boeiend vertellend etc.)? Wat is de booschap achter de letterlijke tekst, bijv. klagend, verwijtend, slachtofferig?
Voor de meer ervaren 3DMensen kunnen zelfs interventies doen in wat je juist NIET hoort. Bijvoorbeeld: "ik hoor je veel vanuit de je - vorm je verhaal vertellen, maar ik hoor geen ik - vorm. Herken je dat van jezelf? Wat kan dat betekenen?"
Tips: let op taalversluiering: woorden als niemand, iedereen, nooit, altijd en gewoon zijn mooie aanleidingen om op door te vragen en irrationalitele opvattingen te ontdekken.


Derde Kwadrant (ZIEN of WAARNEMEN)

In dit kwadrant werken kan je ook veel informatie geven. Je daarvan bewust zijn en vervolgens op bevragen geeft vaak onverwachte beweging in gesprekken.
Hier gaat het om wat je ziet in het gedrag van de ander. Je neemt iets waar wat zichtbaar is voor jou en onzichtbaar voor anderen. Je kan het blinde vlekken noemen, maar die term past ook prima bij tweede kwadrant als je het niet te letterlijk neemt.
Als iemand anders iets vertelt en je bent alert op het non verbale deel, dan kun je je richten op de houding of bewegingen. Hoe staat iemand en hoe is de gezichtsuitdrukking? Vertelt iemand iets wat niet leuk is, maar trekt constant een grimas, dan is er een duidelijke blinde vlek. Wat doet het nu echt met iemand als het niet leuk is? Je kunt in het Zien kwadrant bijvoorbeeld zeggen, "je verhaal is heftig als ik het je zo hoor vertellen, maar de blik die je daarbij hebt zegt mij dat iets anders...weet je hoe je erbij kijkt?
Iemand in de klaagrol of slachtofferrol zal onbewust meer prijsgeven in houding en gedrag dan hij denkt. Afhangende schouders, naar beneden kijken, frutselen aan haar, sieraden, etc. of wegkijken (geen oogcontact, maar steeds naar een punt (soort anker) ergens anders), leuning vasthouden, etc. hier kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb in de afgelopen jaren in mijn reflectiedagboeken aardig wat waarnemingen beschreven. Mogelijk komt er nog eens een artikel in mijn blog van.
Aansluiten bij wat je in het hier en nu ziet heeft onmiskenbaar effect en maakt iemand bewust. De reactie is dan ook altijd een vorm van beweging. Oefen hier op en je zult het merken.


Vierde Kwadrant (ERVAREN of VOELEN)

Hier interventies doen lukt alleen als je er zelf goed mee om kan gaan. In mijn trainingen zie ik dat dit kwadrant als het meest lastigst wordt ervaren. Hier spelen natuurlijk ook opvattingen over voelen een grote rol. Hier zit voor veel 3DMensen de grote sprong. Als je dat lukt dan ontstaat er echte verbinding. In dit kwadrant zit je met je interventies ook echt bij het hier en nu gevoel. Daarmee bedoel ik dat iemand als het ware een eerdere beleving in het hier en nu beleefd als het wordt verteld. Je ziet rode vlekken in het gezicht of nek, je ziet dat iemand iets wegslikt (brok in de keel), je ziet dat iemand glazige ogen heeft omdat oude emoties zich in het hier en nu laten zien. Dan kun je treffend interventies doen die echt gaan over de emoties.
Als iemand iets verteld over een eerdere gebeurtenis en je vraagt door over wat iemand toen voelde (dat zie ik nl in de trainingen vaak gebeuren), dan is het feitelijk niet het gevoel in het hier en nu en intervenieer je feitelijk vanuit eerste kwadrant.
Zeg je "hoe was de sfeer in de ruimte toen de woorden op het puntje van je tong lagen?", dan vraag je naar het verleden, naar de situatie, dus eerste kwadrant, maar zeg je "hoe voel je je op dit moment als je dit verteld?, dan maak je iemand bewust van gevoelens in het hier en nu.
Aansluiten bij gevoelens die er zichtbaar worden geuit in het hier en nu worden vaak vanuit de eigen opvatting over gevoel weggedrukt door te bagatelliseren. Het beste wat je kunt doen is vragen wat iemand op dat moment nodig heeft. Dus niet zelf gelijk actie nemen, maar juist stilstaan bij wat zich voordoet. Als de ander dan uit zichzelf aangeeft even rust nodig te hebben, dan vraag je wat ie dan wil. Laat het vooral uit die ander komen. Daarmee zet je iemand vanuit eigen beweging in zijn kracht.
Oefenen kun je bijvoorbeeld door vanuit iets wat je ziet of hoort (kw 2 en kw 3) door te vragen naar gevoel in het het hier en nu.
Het Traditionele Interventie Model is prachtig om jezelf bewust te maken en duidelijk effect te krijgen. Van belang is dat je dit steeds passend doet en vooral vanuit de context. Zomaar in een lollig verhaal van een collega inbreken kan natuurlijk ook het verhaal platslaan. De 3DMens die dit model wil inzetten moet zich realiseren dat het goed toepasbaar is bij klaaggedrag, slachtoffergedrag, mopperen/zeuren, feedback etc.
Ik wil afsluiten met het feit dat in dit model ook valkuilen zitten. Ieder kwadrant heeft een vervorming. Daarmee is voor mij een Nieuw Interventie Model aan het onstaan. Hier ga ik later nog verder op in.
 
Voor nu, veel plezier.

donderdag 26 januari 2012

Eigenschap of eigenaarschap?

De Cirkel van 8 oefening gaat over de stap om met een nieuw perspectief de situatie waar iemand eerst een storing ervaarde om te gaan. Om dat nieuwe perspectief te 'zien' is eerst een acceptatie nodig van de situatie zoals die zich voordoet en de (eigen) reactie daarop. Volledig hierbij stil staan en als het ware jezelf beschouwen (derde positie) en reflecteren (eerste positie) is nodig. Eerst erkennen dat het IS, zoals het is. Pas als het oordeel wat iemand heeft over die situatie losgelaten is kan de volgende stap gezet worden.
Dat dit nogal wat teweeg brengt weten de mensen die de cirkel zelf hebben doorlopen.
In de afgelopen weken heb ik met groepen meerdere keren stilgestaan bij de Cirkel van 8 als interventie.
Waar ik tegenaanliep is dat iemand in een sessie zei dat hij de eigenschap niet bezat om eigenaarschap te nemen. Interessant? Een eigenschap is een kenmerk dat typisch is voor een bepaalde persoon. Wat bedoeld werd was dat degene die dat betrof dus het eigen oordeel zag als eigenschap en daarmee soort van excuus had voor het gedrag bij die situatie.
Echter voor het doorlopen van de cirkel naar boven in de 8 is het van belang stil te staan bij de coachvraag....Wat wil client/medewerker met die situatie? Wat belemmert feitelijk de route naar bovenste cirkel? De verwarring tussen eigenschap (alsof het niet anders kan, want het is een typisch kenmerk) en eigenaarschap mag duidelijk zijn. Van (zelf) oordeel of oordeel naar anderen naar eigenaarschap, waarbij je dat stukje wat je eerst veroordeelde (of die eigenschap) leert te integreren als een onderdeel van jezelf. Is het gelukt om dat te doen en op andere momenten of in andere situaties effectief toe te passen, dan ben je eigenaar geworden. Eigenaarschap nemen is ook je eigenschappen onder ogen durven zien. Dit kunnen gebruiken in gedrag en bijbehorende overtuigingen en nieuwe gevoelens is feitelijk eigenaarschap.
In de psychologie van Jung wordt gesproken over individuatie. Dit is het (onbewust) aangeboren streven om de eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te verwezenlijken. Daarnaast is heelwording het innerlijke streven om schaduwdelen en verdrongen mogelijkheden te integreren.
Eigenaarschap nemen is vanuit dat 'Jung perspectief' dus individuatie en heelworden ineen. De bestaande eigenschap (eigen oordeel met daarbij de opvatting van onveranderbaarheid waarmee de client in die situatie werd geconfronteerd) wordt niet gewist, maar uitgebreid met een nieuwe eigenschap. Je ziet iets, je weet iets wat je eeder niet wist van jezelf. Uiteindelijk neemt de client dus eigenaarschap op een nieuwe eigenschap.

dinsdag 24 januari 2012

Gouden Boeddha

Tijdens mijn trainingen wil ik nog wel eens een kleine anekdote vertellen, een gedicht voorlezen of een stukje voorlezen uit een boek. Iets wat betekenis voor mij heeft en anderen inspireert. Zo ook het verhaal van de Gouden Boeddha. Echter ik lees het in het engels voor uit het boek van Debby Ford, The Dark Side of The Light Chasers. Het is een kort stukje uit hoofdstuk 5 met als titel Know Thy Shadow, Know Thy Self. Mijn cursusten vragen vaak naderhand of ik dat stukje kan toesturen of vragen om een copy. Met de vertaling in deze 3DMens blog kan ik hopelijk daarin tegemoet komen. Het past ook prima bij mijn visie en nader onderzoek over de 3Dmens. Jezelf verder ontdekken kan alleen door je open te stellen voor anderen. Dit verhaal is een prettige start voor die ontdekkingsreis...

In 1957, een klooster in Thailand, er moest verhuisd worden en een groep monniken werden verantwoordelijk gesteld om een grote kleien Boeddha te verhuizen. Tijdens de verhuizing ontdekte een van de monniken een kleine scheur in de klei. De monniken besloten te wachten met het verder verplaatsen, omdat ze bang waren misschien hun grote idool verder te beschadigen. In de nacht die volgde stond een monnik op. Hij wilde de scheur die ze hadden gevonden nader onderzoeken. Hij scheen met zijn zaklamp over de kleien Boeddha. Toen zijn licht scheen op de scheur zag hij iets dat reflecteerde. Zijn nieuwsgierigheid werd gewekt. Hij pakte een hamer en een beitel en begon met het langzaam wegtikken van de klei. Terwijl hij stukje bij beetje de klei aftikte begon de Boeddha steeds meer en helderder te schijnen. Na uren van werk keek de monnik verbaasd op. Voor hem stond een grote massief gouden Boeddha.

Deskundigen beweren dat de Boeddha enige honderden jaren daarvoor was bedenkt met klei door de toenmalige monniken. Zij wilden de Gouden Boeddha beschermen tegen een aanval van het Birmese leger. Ze bedekten hun idool volledig met klei om te zorgen dat hij niet werd gestolen. In de aanval die volgde stierven alle monniken. Zodoende was het pas 1957 toen de monniken bij het verhuizen de grote schat ontdekten.
Net als de Boeddha onze buitenkant beschermd ons van de wereld. De echte schat zit verstopt binnenin. Wij mensen bewaren onbewust ons eigen goud onder een laagje klei. Het enige wat we moeten doen om ons goud te ontdekken is de buitenkant wegtikken....stukje voor stukje...

Inspirerend?

maandag 23 januari 2012

Kubieke centimeter kans (synchroniciteit 2)

Vandaag de dag houdt het mij erg bezig. Het woord Synchroniciteit. Ik merk dat ik erg veel stil sta bij mijn volgende stap. Wat wil ik en wat dient zich aan?

Vier jaar geleden toen ik het boek van Jaworski las gebeurden er (toevallig) ook allerlei dingen die mij op een bepaalde manier inspireerden. Ik wist dat wat ik ging doen het juiste was. Dat het mij echt wezenlijk verder zou brengen. De stap om echt als professional in de coachingprofessie te gaan werken was de juiste stap.

Jaworski schrijft in zijn boek 'Synchroniciteit, Innerlijke weg naar leiderschap' dat achter het ontdekken van een nieuwe realiteit een dieper weten schuilgaat. In meer dagelijkse termen kan je ook dieper vertrouwen zeggen. Hij kon tijdens zijn zoektocht steeds weer verbindingen maken tussen wat zich voordeed in zijn leven en carriere en daarbij steeds goed aanvoelen of het hem op de juiste weg bracht. Dat hij daarvoor ook offers moest brengen sterkte hem juist. Hij wist dat het voor hem de juiste weg was. Achteraf gaven zijn dierbaren hem nog gelijk ook. Al hadden ze wel vele negatieve oordelen over zijn keuzes.

Wat mij bezighoud zijn ook die keuzes. Neem ik de gebuikelijke weg of wijk ik af van de route. In mijn 3DMens gedachte wil ik feitelijk ook kijken wat zich aandient bij mij en welke ontmoetingen zich voordoen. Ervoor open staan vanuit mijn kracht is de start. In de Theory U van Otto Scharmer zou dit synchroniciteits beginsel net zoiets zijn als Presencing. Bij een open mind, open heart en open will komt er een soort innerlijk besef wat de juiste koers zal zijn. Spannend en voelt heel dubbel. Eerlijk gezegd soms wat onzeker en dan weer zeker. Echt erbij stilstaan is wat ik in de 3DMens gedachte ook zelf wil ervaren.
Iemand schreef ergens "Het is als surfen op golven. Je weet vantevoren niet of het een 'goeie' is, maar als je erop meegaat, en je bent een met de golf, dan is dat een ervaring van het hier en nu en je weet niet precies wat het je brengt."

Dit stuk wil ik eindigen met een tekst die bij het hoofdstuk Synchroniciteit, de kubieke centimeter kans in het boek van Jaworski staat.
"Wij allen, of we nu al dan niet krijgers zijn, hebben een kubieke centimeter kans die zich zo nu en dan voordoet. Het verschil tussen een doorsnee mens en een krijger is dat de krijger zich daarvan bewust is - een van zijn taken is dan ook waakzaam te zijn, met een opzettelijk afwachtende houding, zodat hij wanneer zijn kubieke meter kans zich voordoet, de noodzakelijke snelheid en durf heeft om daar adequaat op te reageren". Carlos Castanada.

zondag 22 januari 2012

Synchroniciteit

In 2007 las ik het boek Synchroniciteit van Joseph Jaworski. In zijn boek schrijft hij hoe hij anders is gaan werken, denken en leven. Synchronistische gebeurtenissen die hij beschrijft hebben een betekenis die te maken heeft met het realiseren van een dieper niveau van realiteit. Met dit boek zette hij mij aan om na te denken over mijn realiteit. De overstap die ik maakte van mijn toenmalige baan naar de coaching was met de kennis van dit boek geen toeval.
Synchroniciteit is volgens C.G. Jung een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is. Als er dingen in het leven gebeuren die op een ongewone manier synchroon lopen dat het geen toeval meer kan zijn voor iemand of een groep en die van meer dan een normaal belang zijn voor de betrokkenen dan zijn het die toevalligheden die zorgen voor aanwijzingen of sturing. Kennelijk was het er al, maar is er iets dat maakt dat het wordt verbonden. Verbonden om doelen op peroonlijk of collectief nivo te realiseren.
Hetzelfde ervaar ik de laatste tijd. Ik weet ook niet precies waarom (dat wordt pas later duidelijk), maar bezig zijn met de 3Dmens gedachte opent steeds meer realiteiten. Als lezer van dit blog vraag ik je om je eigen toevalligheden eens wat nader te beschouwen. Is er sprake van synchroniciteit? Wat is dan de boodschap?

zaterdag 21 januari 2012

Coaching en vlekverwijdering

Een vlek op een shirt (tomatenpurree) kan zomaar aanleiding zijn voor een filosofisch stukje...
Herken je dit? Ik sta te kokkerellen en roer iets te hard in de pan. Spat, spat spat. Yes precies op mijn shirt. Gelijk een wasje doen...mmm, nee. Ik dacht "eerst afmaken, opdienen, eten en dan een wasje...". Dat heb ik gedaan! Maar de vlek ging er niet uit. Balen...
Dan nog een extra wasje met krachtige vlekverwijderaar. Werkte beter, maar vlek was niet geheel weg. Na twee keer wassen was het bijna niet meer te zien.

Je denkt nu vast "uhm en wat wil je hiermee?"
In de trein half wegdoezelend besefte ik ineens de relatie met mijn visie op de 3DMens. Als iets aan de 'oppervlakte' gebeurd, dan heeft dat niet een groot effect, maar als iets de tijd krijgt om verder binnen te dringen, dan wordt het hardnekkig. Had ik de vlek direct gewassen, dan was de vlek niet 'binnengedrongen' en had ik daarna niet zoveel moeite voor hoeven doen en ergernis gehad.
Gewone dagelijkse (werk) issues kunnen we met elkaar best verbeteren en aanpakken, dat kan met gewone middelen (bijvoorbeeld feedback geven). Dat vergt een basis van openheid en vertrouwen en dat er overlegd wordt om iets aan te pakken en een probleem op te lossen. Maar als de vlek (probleem) de kans krijgt dieper door te dringen en zich te nestelen in de vezels, dan wordt het lastiger om het aan te pakken. Dan is een 'steviger' middel nodig. Of dat middel coaching heet of wellicht therapie hangt af van de hardnekkigheid van de vlek. Maar die vlek laten zitten is beslist niet fraai! De 3DMens leert bewust naar zijn of haar vlekken te kijken en voor zichzelf te besluiten of een gewoon wasmiddel nodig is, of toch een wat krachtiger middel. Kijk jij eens naar je vlekken en welke middelen jij daarvoor gebruikt?

dinsdag 17 januari 2012

Van lijden naar leiden

Afgelopen week heb ik nog eens goed stil gestaan bij het thema Lijden. Als je het Lijden kunt integreren in je leven, dan kun je ook Leiden. De beste metafoor die kan inspireren is die van de parel in oester.
Een parel groeit in een oester feitelijk door te lijden. De parel ontwikkelt zich doordat een klein korreltje zand binnendringt in de oester. Dat stukje zand nestelt zich ergens in het weefsel. De oester vindt dat irritant (dat klinkt wel menselijk...) en doet er van alles aan om de binnendringer onschadelijk te maken. Het scheidt lagen van parelmoerstof af, die de zandkorrel inkapselen. De zandkorrel groeit en wordt een parel. De parel is de enige edelsteensoort die wordt gevormd in een levend wezen!
De oester heeft voor dit resultaat moeten lijden, want de zandkorrel is niet wat een oester in zijn huis wil. Toch zie je na verloop van tijd het resultaat van dat lijden. Zodra de oester gevangen is en wordt open gemaakt kan het licht gereflecteerd worden door de parel. De oester sterft maar laat een nieuw licht schijnen.
Je mag het best zo zien dat die zandkorrel nodig was om uiteindelijk iets te worden dat mag schijnen. Zo heeft de parel een boodschap. Het leidt je verder vanuit een eerder lijden.
Zo is het ook met coaching.
Professionele coaching is bedoeld om de ingekapselde zandkorrel te laten schijnen. Mensen laten nadenken over de achterliggende wens (ik zeg dan mens), vanuit een eerder 'ingekapselde' gedachte. Coaches kunnen samen met de client onderzoeken wat die gedachte heeft voorkomen. Als je dat ontdekt, dan gaat er weer licht schijnen. De Nieuwe Professional die de 3Dmens is, is in staat om parels te ontdekken bij zichzelf en bij anderen.

zondag 15 januari 2012

Visualiseren

Vanmorgen (zondag) vroeg was ik aan het trainen in de sportschool. Tijdens mijn oefeningen kijk ik met een schuin oog naar de tv schermen die er hangen. Mijn blik werd gevangen door Eurosport. Daar zag ik een rodelsleeer die, compleet in trance, een visualisatie maakte van zijn race. Het zag er vreemd uit en voor een buitenstaander die het shot ziet zonder informatie verklaar je de sporter voor gek. Hij heeft zijn ogen dicht, maakt allerlei bewegingen met handen en voeten, zijn lichaam en je ziet gewoon dat hij alle bochten voorbij 'ziet' komen.
Maar wat hij deed is natuurlijk topsport....alhoewel...
Vanuit de 3DMens gedachte die ik in dit blog tracht neer te zetten is dit een prachtig voorbeeld van in contact zijn met jezelf, een soort imprint te maken van hoe het eruit zal zien. Hier een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.

In 2002 was ik directeur van een grote sportorganisatie. In die functie had ik veel contact met sportteams en hun begeleiders. Zij maakten vaak gebruik van onze uitgebreide sportfaciliteiten. Een manager van zo'n team kwam op de gebruikelijk wijze bij mij vragen voor een arrangement. Toen ik vroeg "waar komen jullie voor?" antwoordde hij het standaard antwoord..."we komen om te trainen, een beetje teambuilding en om ons voor te bereiden op een paar belangrijke wedstrijden". Na een tijdje vroeg ik "waarom zijn die wedstrijden belangrijk voor jullie en vanwaar deze grote investering? " (hotelovernachtingen, zaalhuur, diner, etc.).
Hij vertelde me de werkelijke reden. Het team zat er flink doorheen. Ze hadden de laatste wedstrijden telkens verloren. Ik vroeg of meer trainen zou gaan helpen. Wat bleek? Zij dachten en handelden als verliezers en kregen elke wedstrijd een soort van bevestiging dat het klopte...
De manager kende mij ook als mental coach en teamcoach van een eerder project en vroeg of mij of ik iets met de negatieve spiraal van het team wilde doen. Ik bedacht me geen moment en zei ja. Mijn onderdeel van dat weekend bestond uit een kleine 80 minuten. Ik heb het team in verschillende kleinere samenstellingen laten werken aan hun beelden over zichzelf, elkaar, de samenwerking etc. Het kostte wel enige moeite om de negatieve beelden en woorden om te buigen....Wat ik feitelijk met de groep deed was een 'winnende' gedachte ontwikkelen en daarbij het vreugdegevoel koppelen. Zodoende kregen ze als team weer vertrouwen in winnen door met elkaar op een plezierige manier samen te werken en te groeien. We maakten een visualisatie van de komende wedstrijd en dat gaf ter plekke al veel energie! De jongens genoten ervan! Daarna trainden ze nog, deden hun oefeningen en genoten verder van een mooi weekend.
Twee weken later belde de manager van dat team mij op en zei dat ze beide wedstrijden die ze speelden na dat trainingsweekend hadden gewonnen. De jongens hadden voor de beide wedstrijden een visualisatie gemaakt van bepaalde systemen die zij gingen spelen en hadden die als het ware in hun hoofd nogmaals beproefd. Ze voelden zich sterk en waren buitengewoon gemotiveerd. Ze wisten gewoon dat ze gingen winnen vertelde hij me. Nog wat weken later vertelde hij me dat ze hadden geleerd weer te geloven in hun eigen team en hun kracht, dat ze weer geloofden in de samenwerking en in ieders individuele capaciteiten. Ze konden beter preseteren door met de visualisatie oefeningen de juiste dingen op de juiste manier te doen.
Net als de rodelsleeer bij de bobsleebaan, het team voor de wedstrijd wat doe jij als lezer van dit blog als je voor een moeilijke taak staat? Misschien niet gelijk winnen of verliezen, maar stel je gewoon eens voor hoe jij wilt dat het eruit gaat zien....Wel in 3D....veel plezier.

zaterdag 14 januari 2012

Inspiratie voor het Projectiemechanisme

Mijn inspiratie voor dit blog haal ik uit wat zich aandient.
De afgelopen week heb ik gezien hoe het projectmechanisme werkt. Dit fenomeen (komt van Jung) bespreek ik regelmatig in mijn trainingen. Als het alleen theorie is, dan begrijp je het niet echt. Als het voor je neus gebeurt, dan heeft het pas betekenis, dan is het voor mij een inspiratiebron.
Vanuit de 3DMens gedachte is het belangrijk iets meer over het projectiemechanisme te weten. Jung beschrijft in zijn 'Concerning the Archetypes" een projectie met de volgende bewoordingen: een onbewuste en onbedoelde overdracht van subjectieve inhouden op een uiterlijk object.
Om het mechanisme te snappen kun je zijn definitie nog wat verder en verdiepend lezen.
1. Het onbewuste deel is dat wat we wel doen, maar het eigenlijk niet weten.
2. Het onbedoelde deel betekent dat je het niet wilt, omdat het gewoon gebeurt.
3. De overdracht van subjectieve psychische inhouden betekent dat je als het ware 'aanslaat' op een eerdere gebeurtenis. Afhankelijk van de ernst en de impact die de gebeurtenis heeft gehad (vastlegging in je hersens van gebeurtenis en ervaren gevoelens) werkt dit in het heden door.
4. Het uiterlijke object is bij Jung een verwijzing naar iets dat buiten jezelf plaatsvind (mens, ding, situatie, etc).
Wat er gebeurt in het projectiemechanisme is dat die onbewuste inhouden altijd op personen worden 'geprojecteerd'. In het geval van een heftige (negatieve) situatie zie je dat mensen flink boos worden.
In de situatie die zich deze week voor mijn neus voordeed heb ik enorme boosheid gezien van iemand op iemand die er niet zelf bij was (boosheid met veel verwijt en zelfs belediging). Dat is een vorm van gebonden psychische energie. Degene bij wie dit gebeurde kan nooit zo boos op een ander geworden zijn als het niet iets (onbewust) raakte. Een projectie die voortkwam uit een al eerder gevormd oordeel. Er ging veel psychische energie naar de ander die elders was. Jung zegt dat je op zo'n moment energie verliest die je eigenlijk zelf nodig hebt voor je ontwikkeling.

Door de onbewuste psychische overdracht en energieverlies ontstaat er een negatieve koppeling (in bovenstaand geval) over die persoon waarop wordt geprojecteerd bij degene die de boosheid heeft.
Wat betekent dit voor de leergierige 3DMens? Waar je zelf boosheid ervaart in werk of prive kun je onderzoeken wat de boodschap achter die boosheid is. Je kunt de energie die het kost ook omzetten in onderzoek (evt met een andere 3DMens). Als het namelijk niet wordt weggenomen, dan blijft de boosheid. Feitelijk geef je macht van jezelf weg aan die ander. Jung noemt het proces om dit om te draaien het terugnemen van projecties. Je maakt dan jezelf vrij en kan je leven weer zelf vorm en richting geven.
Doe je dat niet, dan blijf je projecteren en neem je niet de route die hoort bij de 3DMens. De 3DMens is in verbinding met zichzelf. Gaat op onderzoek uit en gaat niet doen wat veel mensen vaak wel doen, namelijk de ander afkraken en belasteren.
Het 'ontwaarden' van die ander betekent dat je niet de innerlijke weg neemt en de negatieve projectie blijft. Je kan dan ook voorspellen dat dit zich gaat herhalen. En je weet bijna zeker dat een volgend conflict voor de hand ligt.

De 3DMens die dit proces bewust maakt is in staat het te overstijgen en een projectie terug te nemen. Voor alle duidelijkheid ga ik in dit artikel niet in op complexen en verdringingen. Het zijn wel belangrijke elementen die een rol spelen. Ik hou het hier liever nog even simpel.
Het terugnemen van projecties begint in elk geval bij het niet meer toelaten te reageren op iets in de buitenwereld. Zolang je dat doet snij je de weg naar binnen af! Als je kijkt naar alle situaties waarin je merkte dat je veel energie verloor dan kun je ook ontdekken dat er een rode draad of centraal thema achter zit. Als je dat hebt gevonden, dan kun je gaan werken aan de ontmanteling van dat thema (bijvoorbeeld grenzen stellen, gevoelens benoemen die aanwezig zijn voordat de echte boosheid ontstaat).

maandag 9 januari 2012

Geboorte van 3DMens

Dag lezer,
Goed dat je hier bent aangekomen.
Wat mij betreft is de 3DMens geboren. Ergens in de afgelopen weken vond een soort bevalling plaats.

Toelichting:

Wat is de 3D Mens?
Het is een Drie Dimensionaal Mens. Het staat voor drie dimensies waarin we werken en leven. Wat het inhoudelijk precies betekent zal ik volgende artikelen bekend maken.
De eerste dynamiek van de 3DMens is Verbinding: dat wil zeggen de mens in verbinding met zichzelf (IK), dan de verbinding met anderen (JIJ) en de verbinding met het grotere geheel (WIJ). Dit kun je dit doortrekken naar de Ik, Team & Organisatie gedachte.
De tweede dynamiek is creativiteit. Door op een 3D manier te kijken zie je meer en is er meer mogelijk in bv samenwerkingen.
De derde dynamiek is vrede en vitaliteit. Ik geloof dat mensen in het diepst van hun wezen willen werken en leven in vrede en dit op een gezonde manier willen beleven. Vrede symboliseert voor mij dat mensen leren omgaan met verschillen Vitaliteit symboliseert dat mensen energie geven en krijgen van hun werk.
Mijn ideeen zijn gebaseerd op verschillende achtergronden en visies. Het systeemdenken en de Theory U zijn het fundament geweest voor mijn eerste gedachten over de 3DMens.

Motief:
Een aantal jaren geleden kreeg ik van iemand een klein kaartje met de tekst die op een kalender stond bij mijn verjaardag. De tekst was:
"Hoe ontstaat wereldvrede? Wereldvrede ontstaat door innerlijke vrede. Een wereld vol mensen met innerlijke vrede is een vredige wereld". Hier kun je oneindig over filosoferen! Toch vormde het voor mij een vertrekpunt van een reis. Een reis om mezelf te ontdekken, om anderen te (laten) ontdekken en vooral om meer vrede te ontwikkelen. Deze reis is de reis geweest om zelf te ontdekken wat de 3DMens inhoud. Een reis die begon met luisteren. In mijn professionele en prive omgeving ben ik begonnen met vragen stellen, met waarnemen, met begrijpen.

Langzaam ont-wikkelde zich een steeds beter beeld over wat ik te doen heb. Eerst leek het erop dat ik te lang bezig was met dat beeld en de visie. In 2009 las ik een artikel over Authenticiteit en Presence. Ik dacht 'dat is het, dat is waar het omgaat'. Ik was kennelijk op zoek naar iets van houvast. Het begon met luisteren (ook stil zijn) naar mezelf, naar anderen, naar het grotere geheel. En wat dient zich dan aan? Alles is er al, alleen je moet luisteren (of openstaan) om het te Zien.

Waarom dit blog?
Mijn blog heeft als bedoeling een ontmoeting te zijn. Om mensen te inspireren en zelf meer te leren door te bedenken, te lezen, te delen en opnieuw te luisteren en richting te bepalen. Ik ben de gids en ik help navigeren in 3D.
Afgelopen jaren heb ik vele mensen ontmoet in cursussen, trainingen en leergangen die gaan over (leren) leren van en met elkaar. In die regelmatig meerdaagse momenten heb ik gemerkt hoeveel baat de deelnemers hebben bij een meer bewuste manier van werken en leven. De meeste mensen hoeven niet perse coach te worden. Mensen willen zichzelf worden en naarmate dat beter gaat willen mensen datzelfde ook anderen 'aanleren'.

Daarnaast is voor mij is vitaliteit een punt. Ik kan met dit blog iets bijdragen aan de vitaliteit van professionals en de teams/organisaties waarin zij werken.
Het gaat in mijn 3DMens gedachte om mensen de gids in zichzelf te ontdekken. De 3DMens is de Nieuwe Professional. Met een realiteit dat de houding en het gedrag zowel in professionele context als in prive context toepasbaar is.
Dit blog is een plek voor mij om te uiten met artikelen, waarnemingen, mijn interpretatie modellen en achtergronden etc. Vooral om de verbinding van Ik, Jij en Wij. En vandaaruit verder te ontwikkelen en meer vrede te zien en te ervaren.

Wat is werken met 3D gedachte?
Die vraag heb ik mezelf nog wel 's gesteld. Het heeft te maken met Bewust Zijn in werk. 't Gaat over een nieuw paradigma: over authenticiteit, presence en een meer pure vorm van aandacht geven en krijgen, aan jezelf en aan elkaar. Een nieuwe vorm van professioneel werken met een gezonde balans tussen proces en resultaat. Waarbij veranderingen niet 'overkomen', maar je juist deel kan zijn van veranderingen en vitaliteit en synergy ervaart. Hoe de gedachte zich ontwikkelt weet ik nu nog niet.

Dank!
Velen hebben mij al dan niet bewust geinspireerd om dit op te pakken. Hebben mij bevestigd dat dit het juiste pad is op mijn reis. Mijn inspiratie en toewijding voor 't vak heb ik dan ook voor een groot deel aan hun te danken. Hier is het dan ook de plek om iedereen te bedanken! DANK!

Wat doet de 3DMens nu begin 2012?
Mijn doel is om veel mensen te inspireren. Dat helpt voor het realiseren van jouw persoonlijke doelen en voor team en organisatiedoelen. Vanuit een gezonde balans tussen denken, durven en doen begin ik dit blog nu. Wie weet wat het gaat brengen....veel 3DMensen die vitaal willen werken?

Vrede!