donderdag 17 april 2014

Theory U in teams: herken jij de ANTI U?

Dit artikel laat je eerst de constructieve route zien en daarna de destructieve route, ofwel ANTI U. Woorden als groepsgestoordheid, blinding, shadow space zul je tegenkomen...

Constructief

Het gezond doorlopen van de U gaat over het afdalen in de U vanuit de Theory U. Daarvoor is tijd nodig en vooral vaardigheid en reflectievermogen om te kunnen zien wat 'downloaden' doet met mensen in hun ontwikkeling. Vervolgens kijken naar de fase van 'seeing' vraagt om afstand kunnen nemen en open staan voor de overtuigingen die achter gedrag schuil gaan. Het 'sensing' is vaak al lastig. Het vraagt om echt los te laten en daadwerkelijk open te kunnen staan. Het vermogen om in de fase van presencing te komen is bijzonder. Het vraagt om een moment, een collectief ervaren 'ja dit is het' of juist 'ja dat was het', want het moment zelf kun je niet beschrijven. Ik heb een paar van die momenten meegemaakt met kleine en grotere groepen. Er is dan een soort collectieve ervaring waarin er een soort 'shift' plaatsvindt (voorbeeld met filmpje in mijn artikel zie HIER).

Destructief

Otto Scharmer schrijft ook over 'absencing'. Dit is feitelijk het tegenovergestelde van presencing. Waar het afdalen van U doorlopen wordt in termen van Open Mind, Open Heart en Open Will gebeurt aan de andere kant juist alles wat tot destructie leidt (je ziet het nu gebeuren in Oost
Oekraïne).
Vanuit het downloaden zie je in de ANTI U een beweging naar boven. Hier begint een negatieve tendens. In teams zie je dat medewerkers niet meer open staan voor elkaar, elkaar niet meer steunen, puur voor zichzelf gaan, egoïsme, roddel, zwartmakerij, pesten etc.
In de gedachte van de Theory U zijn mensen dan juist niet meer in staat om anders te zien, maar zijn ziende blind. Otto noemt dat Blinding als tegenhanger van Seeing. Mensen houden dan vooral vast aan hun ideeën.
In een team zie je dan dat er vaak ook verzwegen wordt wat de werkelijke gedachten/bedoelingen zijn (in TA termen is dit Spel). Blinding is het vasthouden aan oude patronen.
De fase daarna is het Desensing. Ofwel de tegenhanger van Sensing. Medewerkers kijken en ervaren dan niet meer wat anderen denken en voelen. Dus ook afsluiting van het hart. Zo begint het 'dehumaniseren' (voorbeeld in de Oekraïne zie je dat buren eerst vredelievend waren, maar nu recht tegenover elkaar staan en elkaar haten vanwege de taal of dialect wat ze spreken). In teams zie je dan vooral het zwartmaken van anderen en schuld bij ander leggen als patroon. Medewerkers raken verstrikt in hun 'eigen wereld'.
De fase van Absencing is de directe tegenhanger van Presencing. Medewerkers denken dan dat alles geoorloofd is om de ander (of ander team) te kwetsen. Ze hebben als het ware zichzelf 'verloren'. Dit is het tegenovergestelde van Presencing waarbij juist iedereen hetzelfde gevoel van verbondenheid ervaart. Absencing bevat ook hoogmoed (bv de manager die zijn hele team de afgrond intrekt (lees mijn artikel over het Nut Island Effect over groepsgestoordheid, klik HIER).

Shadow Space

Scharmer laat in de ANTI U zien dat het hele gebied een schaduw gebied is. Van individuele blindheid tot manipulatie en treiteren. Teams die zich herkennen in dergelijk gedrag bevinden zich hoe dan ook in de Shadow Space. Een ruimte waarin de destructieve route eerder regel dan uitzondering is. Heb jij dit meegemaakt of herken jij dit op je huidige werk? Laat me weten via info@3dmens.nl .

Gebruik trefwoord 'Theory U' voor meer artikelen over Theory U. (of kies voor 10 juni met een workshop hierover...)


Binnenkort verschijnt de Nieuwsbrief van 3DMens met ins en outs om in 3D te kijken in je jezelf, jouw team of jouw organisatie…
Ontvangen? Schrijf in via dit blog als vaste lezer of stuur bericht naar info@3dmens.nl met 'Nieuwsbrief JA'.

Nieuwe workshops en cursussen:
De Drama Driehoek Ontmaskert (juni)
Feedback 3.0, hoe werkt feedback nou eigenlijk echt? (juni)
Coachtechnieken voor dagelijks gebruik, zomercursus (juli)
Theory U, maar dan de praktijk (juni)

Meer weten? Vraag om de nieuwsbrief.