woensdag 30 januari 2013

De Principes achter Appreciative Inquiry

David Cooperrider is de grondlegger geweest van Appreciative Inquiry. Hij beschrijft vijf principes die ik hier kort beschrijf en daarna de aanpak in 4D (jammergenoeg geen 3D, dat accepteer ik dan maar).

Vijf principes van AI


"We don't see things as they are, we see things as we are"
Anaïs Nin (1903-1977) Frans-Cubaans schrijfster

1. Deze spreuk past misschien wel het beste bij de het eerste principe.
Hij zegt dat er geen objectieve werkelijkheid bestaat. De werkelijkheid is datgene wat we met elkaar maken. Door samenwerken geven mensen betekenis aan elkaar en datgene wat ze samen maken. "Words create worlds". In taal 'maken' we onze wereld. Daarom geldt bij AI dat woorden onze realiteit bepalen en we dus ook met woorden onze toekomst bepalen. Een sterk uitgangspunt is het wat hij noemt 'het aankleden van de ambitie' om haar tot leven te brengen en te doorleven. Daarbij kiest hij voor positieve bewoordingen en wordt geconstrueerd waar de energie naar toe kan gaan.

2. Het tweede principe gaat over de ontwikkelingsrichting van mensen, teams, organisaties, waarbij geldt dat het juist niet van te voren vaststaat (zie ook mijn artikelen over Theory U). Het gaat om een 'verhaal in wording'. Dit geeft ruimte om keuzes te maken. Organisaties zijn net als mensen 'levende systemen' die leren. Met dit (poëtische) principe worden bouwstenen ontdekt die door de mensen als succesvol zijn ervaren waarop verder gebouwd kan worden.

3. Het vertrekpunt bij het derde principe is onderzoek en veranderen. De A en de I zijn even belangrijk. Het onderzoek doen op zichzelf is al een interventie die voor beweging zorgt. Met de teamleden onderling in gesprek gaan betekent al dat er aandacht is voor elkaar. Dit heeft effect op de inhoudelijke en procesmatige kant. Cooperrider schrijft dat er ruimte moet zijn voor onderzoekende dialoog.

4. Met het vierde principe ga je vooruit kijken. Het mooie mechanisme (dat ik ook in mijn trainingen gebruik) zijn visualisaties. Het verbeelden van de gewenste toekomst. Positieve beelden leiden naar positieve reacties.

5. Dit is het positieve principe dat werkt in aansluiting met het vierde. Dit is de generatieve dialoog, waarbij naarmate er meer positieve elementen worden gebruikt de beweging ook positief wordt gevolgd en ook het gewenste actie potentieel wordt vrijgemaakt.

AI vraagt dus om maatwerk. de eerste stap is het bepalen van de inhoud of het centrale onderwerp. Cooperrider spreekt hier over de positieve focus en niet (wat vaak gedaan wordt) een omgekeerd negatief doel...
Hier geldt: kan het onderwerp worden bevestigend worden geformuleerd? Zit er verlangen in? Werkt het in verbinding naar betrokkenen? Wordt je er enthousiast van? Waar wil je op uit komen?

Handig hulpmiddel is de 4D cyclus

De tweede stap is het onderzoek en de dialoog. Dat verloopt in vier fasen: Discover (Verwonderen), Dream (Verbeelden), Design (Vormgeven) en Destiny (Verwerkelijken).

Discover = zoeken naar de positieve kern, wat zijn de beste ervaringen die we kennen? Hier gaat het om Delen met Voorbeelden.
Dream = wat is het dat we in de toekomst willen zien? hoe kun je verder met de succesverhalen en positieve voorbeelden? Wat is er mogelijk? Hier werken de betrokken verder uiit met het eigen Delen in de Toekomst.
Design = Waar wil je in een bepaalde tijd staan? Hoe ziet het er dan (concreet) uit? Betrokkenen Delen hun Droom, maar werken ook uit waar ze in ... tijd staan.
Destiny = Welke acties zijn nu nodig. Startpunt bepalen met elkaar. Anderen er nog bij betrekken. Betrokkenen zetten projecten op die de ambitie waar maken.  

Meer weten over AI? Neem dan contact met me op via info@3dmens.nl


(vrij naar Hoofdstuk 5 AI in Canon van het Leren, Manon Ruijters en Robert-jan Simons)

  

maandag 28 januari 2013

Appreciative Inquiry

Donderdag jl. kwam dit onderwerp al kort voorbij. Door jullie reacties ga ik er nu wat dieper op in.

Positief ontwikkelen

Appreciative Inquiry (AI) staat voor Waarderend Onderzoek. Dit is een 'veranderstrategie' die uitgaat van positieve ontwikkeling. Dit impliceert dat er ook 'negatieve' ontwikkeling bestaat. Beide zijn waar, alleen is bij AI het vertrekpunt telkens wat er wel werkt. Twee vragen worden gesteld:
1. Welke elementen hebben ervoor gezorgd dat we staan waar we nu staan? Welke factoren hebben dat mogelijk gemaakt? Wat is de unieke DNA van dit systeem, waardoor we tot groei en ontwikkeling in staat zijn?
2. Welke mogelijkheden bestaan er om het in de toekomst nog beter te doen?

Het appreciatieve deel gaat over wat dus gewaardeeerd wordt, wat je meer wilt zien. In de (coach) vraagstelling en doelstelling zie je dan dat de vraag met doel positief is verwoord. Dus niet: we willen het aantal leerlingklachten over docenten van vakgroep X terugdringen, maar wel: we willen de tevredenheid onder de leerlingen over hun docenten verhogen.

Vitaliteit, Bewustzijn en Creativiteit

Bij 3DMens gaat het om vitaliteit, bewustzijn en creativiteit. In de positieve lezing van deze woorden gaat het dus voor de client of opdrachtgever om: wat stimuleert de vitaliteit in onze communicatie? wat zorgt ervoor dat energie gaat stromen, over welke punten gaat het dan? Wat helpt ons in ons bewustzijn? Welke elementen zien we (nog) niet die er wel zijn? Door positief te kijken naar wat er nodig is aan hulp/steun kunnen mensen (teams) groeien. Welk potentieel in onze creativiteit laten we liggen, wat zit er in onze mensen wat we nu mogelijk negeren? Welke talenten willen we meer benutten en uitwerken?  

Bij AI geven de betrokkenen zelf vorm aan deze onderwerpen. Hierdoor ontstaat op zich al een betere samenwerking. AI gaat namelijk over een generatieve manier van (samen) werken. Met deze aanpak is er een beter onderling vertrouwen en geeft gelijk energie. In het kader van mens en team ontwikkeling is AI dan ook bewezen succesvol. De onderliggende principes van AI staan woensdag ochtend in dit blog. Ik leg dan de 4D's (4?) nader aan je uit.

Word vaste lezer en je mist niets! Ken je mensen voor wie dit blog interessant kan zijn, stuur het door (mail, twitter, facebook). Alle artikelen van 3DMens staan ook op Facebook bij 3DMens Opleiding Training Begeleiding! En....leuk als je Liked.

  

donderdag 24 januari 2013

Probleem of Uitdaging?

Probleem of oplossings gericht werken...beide opties kom ik tegen in mijn werk. De aanleiding voor een vraagstelling zit vaak wel in een probleem. Er zit volgens mij nooit een aanleiding in een oplossing...toch?

Het woord 'probleem' geeft alleen een 'negatieve' klank. Een aantal jaren geleden mocht je gewoon geen "probleem" meer zeggen, dan werd je gelijk gecorrigeerd - in lijn van NLP goeroes die positief woordgebruik stimuleerden. Ik heb mezelf daarop ook menigmaal betrapt trouwens.

Appreciative Inquiry

Voor mij aanleiding genoeg om jullie iets te delen over Appreciative Inquiry (AI). Vertaald: waarderend onderzoeken.

Doorgaans is het uitgangspunt voor leerprocessen gericht op wat niet goed gaat. Nu de functionerings gesprekken weer achter ons liggen, komen de verhalen weer. "Dit niet goed, dat niet goed....". We zijn nu eenmaal 'probleem' gericht, want dat krijgt aandacht. In functionerings gesprekken schijnt dit onderdeel meer dan 80% te zijn. Hoe ga je daarna naar huis? Wat blijft er door je hoofd gaan...?

Met AI heb je een alternatief. Hier ga je uit van je successen en versterk je wat al goed werkt. AI geeft ruimte om te onderzoeken en het uitgangspunt is focus op kracht. De grondlegger is David Cooperrider (weet je gelijk welke auto hij rijdt). Hij onderzocht de positieve aspecten van samenwerking in plaats van de negatieve aspecten. Hij zag dat er grote interesse kwam door deze aanpak. Het werkte vitaliserend...

3D aanpak

Nu begrijp je ook waarom ik dit onderwerp beschrijf, want dit is in lijn met mijn 3D aanpak. AI gaat over veranderen met aandacht voor wat eerder goed werkte. Hierdoor ontwikkelen mensen (teams en organisaties) zich positief. Zodra je onderzoekt wat werkt en wat voor een toekomst je wilt, dan kun je bouwen vanuit die energie en dat geeft kracht. En vooral...dat past dus ook bij je. Mijn eigen 3DMens proces is ook zo verlopen. Van blog naar bedrijf!

Stel jezelf daarom drie vragen vanuit de 3D Aanpak (vitaliteit, bewustzijn en creativiteit):
1. waar ben ik goed in, zodat ik er energie van krijg, zodat ik me vitaal ga voelen, zodat ik enthousiast blijf?
2. wat krijgt (vaak) aandacht van mij? Wat is daarachter de trigger? Als het in je voordeel werkt, wat is dat dan?
3. wat maakt mij creatief, wat zorgt dat ik mij uitgenodigd voel om dingen te ontdekken of met elkaar te verbinden?

Met die context kun je zelf aan de slag. Ik gebruik het ook bij team trainingen. Bij gezamenlijk onderzoek komen wonderlijke zaken naar boven die energie geeft en die (nieuw) zelfvertrouwen. Het maakt mensen actie -gericht en sluit aan bij de kracht die al aanwezig is in teams.

Wil je zelf een keer een training of opleiding bij 3DMens meemaken? Kijk dan eens op mijn 3D Reisschema. Een uitdaging misschien?

woensdag 23 januari 2013

Coachtechnieken in 3D, wil je ze leren?

 
Stel dat je in drie dagen een aantal technieken leert die je echt verder brengen in je professionele rol? Technieken in communicatie die afgekeken zijn uit de professionele coaching, die je zelf en anderen verder brengt? Technieken om bestaande weerstanden te doorbreken, die samenwerking verbeteren, die weer kracht geven in plaats van last, die anderen laat doen wat ze eerder niet deden….Zoek jij die? Dan is de training 3DCoachingtechnieken de oplossing.
INHOUD

Je leert in deze drie daagse de drie dimensies van coaching kennen en toepassen. Deze dimensies worden duidelijk door te spelen met verleden, heden en toekomst en je ervaringen in hoofd, hart en lijf. Je leert te werken met authentieke interventies in moeilijke gesprekken. Daarbij is het uitgangspunt altijd je eigen werkpraktijk of wat zich aandient in de training. Je werkt vanuit de dynamiek van het hier-en-nu en leert vanuit verschillende dimensies gesprekken structureel verder te brengen. Je gaat verder dan je gewend bent met een ander effect. We onderzoeken en verkennen daarbij je grenzen en gedragspatronen. Als je dit doet, dan kun je dat ook bij anderen…Tijdens de drie daagse leer je de basis coachprincipes en o.a. de 3DSpiraal en de 3Deuren. Dit zijn oefeningen die in gesprekken laten zien hoe je echt verder komt.


DOEL en DOELGROEPJe bent in je werk sterk betrokken bij collega’s en of klanten. Je heb een duidelijk resultaat voor ogen en heb je al enige tijd ervaring in je huidige baan. Je merkt dat bepaalde zaken zich telkens herhalen bij bepaalde situaties of mensen. Je hebt al cursussen gedaan over communicatie, maar nog niet echt verdiepend en reflectief gewerkt. Je bent er nu aan toe als leidinggevende, commercieel professional of een specialistisch beroep waarbij je veel werkt in direct contact met anderen. Van jou wordt verwacht dat je werkt met persoonlijke ervaringen en open staat voor nieuwe leerervaringen.DATA, LOCATIE EN WERKTIJDEN

Maandag 11 t/m woensdag 13 maart 2013

Hotel Bergse Bossen, Driebergen.


Dag 1 is van 10.00 uur tot 22.00 uur, dag 2 van 09.00 uur tot 22.00 uur en dag 3 van 09.00 uur tot 16.00 uur.

INVESTERING
€ 1.395,- incl. BTW, koffie, thee,
2 x ontbijt, 3x lunch, 2x diner en 2x overnachting.
Inschrijven voor:
22 februari met inschrijfformulier (
hier)

dinsdag 22 januari 2013

Word in je werk psychopaat-spotter...deel 3 van 3.


In dit laatste deel het laatste restje psychopathie. Misschien ben je na dit artikel wel een beetje spotter geworden? Toch vraag ik je om uiterst voorzichtig te zijn! Benader ze niet direct als je vermoedens hebt. Er zijn manieren om dat zorgvuldig te doen! Hulp nodig? Klik hier.

Plakt niet


In de artikelen van Kevin (*) lees je dat psychopaten vaak gevonden worden in management posities. Hij schrijft dat ze zeer bedreven zijn in het afschuiven van de schuld. Ze weten feilloos incompetentie bij anderen te leggen om zichzelf te vrijwaren van blaam. Ze werken zodanig dat de bewijslast als het ware van hen afglijdt. Ze hebben altijd een soort ‘disclaimer’ ingebouwd. Psychopathische leidinggevenden hebben er geen moeite mee om hun personeel als schild te gebruiken om hun eigen status te waarborgen binnen het bedrijf.

Wanneer kom je ze tegen? Als je baas je bij zich roept over iets wat je niet bekend voorkomt en je voelt nattigheid. Laat je niets aanpraten en stel eerst vragen!

Bedrog


Psychopaten kunnen niet met dezelfde morele code leven als ons. Ze schromen niet om leugens te verspreiden over anderen. Als je ziet dat meerdere keren mensen worden ‘gedumpt’, dan moet een lampje gaan branden. Vooral als je merkt dat er een andere voorstelling van zaken wordt gegeven dan die jij herkent. Het web van bedrog wordt vooral aannemelijk gemaakt doordat er delen van de waarheid in zitten. Ze creëeren daarmee toch vertrouwen.

Wanneer opletten? Als je relatie met die persoon regelmatig wordt geplaagd door 'misverstanden' en 'valse veronderstellingen'.

Parasitair


Kevin beschrijft de psychopathische persoon vaak vanuit de leidersrol, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Overal waar macht speelt kom je ze in hun natuurlijke hoedanigheid tegen. Ze zijn opvallend charmant en hebben je nodig om zelf te kunnen groeien. Dat doen parasieten! Ze hebben een stapeltje sympathie– kaarten op zak die ze handig op tafel leggen! Ze zuigen je leeg met hun zelfvertrouwen! Je krijgt het gevoel dat je ergens ‘ingelopen bent’ en er niet meer uit komt. Ze weten handig gebruik te maken van jouw ideeën, maar hebben het vervolgens zelf bedacht…Herken je dat?

Charme knopje


Psychopaten zijn meesters in het vastleggen van emotioneel kapitaal. Ze storten met hun eerste indruk gelijk wat op jouw emotionele bankrekening! Ze hebben een gave om je een super gevoel te geven! In onze hersenen zit een knopje om een emotionele rekening te openen. Zij weten dat knopje AAN te zetten. Als die knop bij jou aan staat, dan ligt de rode loper voor hen klaar! Opletten wanneer de rode loper weer wordt opgerold! Als dit je overkomt ben jij van slag…Herken je dit?

Controle Monstertje


Psychopaten zijn emotie schakers en een psychopathische baas ziet zijn medewerkers slechts als stukken op een onzichtbare psychologische schaakbord: wegwerp en overbodig. Psychopaten halen mensen, verplaatsen ze heen en weer en zetten ze schaak. Favoriet zijn reorganisaties die uiteindelijk nergens toe leiden, ontslagrondes die geen werkelijk effect hebben en de beloften voor gunsten, die er niet van komen…Wat opvalt is de constante controle daarin...Net als met monsters..., je wordt er bang van.

(*) Tot zover het overzicht. Wil je hier echt meer in verdiepen lees dan het boek van Kevin Dutton, The Wisdom of Psychopaths. Waar het boek vooral over gaat is hoe je gebruik kan maken van de wijsheden van psychopaten om succes te hebben.

maandag 21 januari 2013

Word in je werk psychopaat-spotter...deel 2 van 3.


En...? Heb je ze al herkent de afgelopen dagen? Herinnner je iemand? In dit tweede deel nog een aantal kenmerken die in meer of mindere mate het gedrag van psychopaten bepalen.
X Factor
In films wordt dankbaar gebruik gemaakt van hoofdpersonen met psychopathische persoonlijkheid. Het heeft kennelijk ook een aantrekkingskracht. In je werk kun je hem mogelijk herkennen doordat iemand een sterke aantrekking heeft op mensen. Dat lijkt bij een psychopaat dus een hele mooie kant, maar kan omslaan in een enorme dreiging. Kevin(*) schrijft dat de uitwerking is dat bij sommige mensen echt de haren op de rug rechtop gaan staan. Die personen werken dus op een fysieke laag door die wordt aangestuurd door ons onbewuste. “Psychopaten lijken wel in je huid te kunnen kruipen”. Waar de X voor staat in de titel is bij echte psychopaten juist een soort van ongemakkelijk gevoel dat ze te weeg brengen. Prima als je hier goed mee om kan gaan, anders wegwezen!

Risico’s nemen

Ik reed eens met iemand mee die me met een snelle auto naar het station bracht. Het waren zeer gedenkwaardige minuten! Ik had angstzweet en een verhoogde ademhaling en hartslag. Mijn bloeddruk kon ik niet meten. Hij reed niet alleen roekeloos, dus met ‘foute’ inhaalmanoeuvres, hoge snelheid en defecte verlichting, maar was ook nog beledigd dat ik iets over zijn rijstijl zei.


Vergelijkbaar gedrag dus bij psychopaten op het werk: de foute inhaalmanoeuvres zijn de ‘foute’ spelletjes die worden gespeeld (oa. intimidatie, manipulatie (lees hier hier ook extreem roddelgedrag), hoge snelheid betekent geen tijd om eens stil te staan en te kijken en accepteren wat er werkelijk aan de hand is. Defecte verlichting staat voor geen zicht hebben op wat er echt speelt.
Koelbloedig en erg gericht op zichzelf, anderen moeten dat gevaar maar accepteren! Hijzelf ziet geen gevaar! Beter... hij wil het niet zien! Daarom nemen ze grote risico’s en slepen daar anderen in mee. Lance Armstrong is niet meteen een psychopaat, maar laat met zijn gedragspatroon daarvan wel iets zien, maar zal nu iets moeten gaan inzien.
 
Narcistisch

Lees "ps-I-chopaat" Psychopaten zijn gedreven door hun eigenbelang. Hoewel ze goed kunnen spelen dat ze zorg hebben voor anderen en warm kunnen overkomen, ook attent en behulpzaam…. Kevin schrijft dat het enkel voorspel is voor de toekomstige exploitatie. Psychopathische relatiepatronen - in zowel persoonlijke als zakelijke vorm - zijn stormachtig en van voorbijgaande aard. Vriendschappen" worden vaak beëindigd zonder waarschuwing, en banden genadeloos verbroken zodra je niet meer nuttig bent.  


Iets hiervan herkenbaar in jouw omgeving (of bij jezelf)? Niet schrikken, want iedereen heeft wel elementen van psychopathie in zich. Juist daardoor herken je het. Morgen deel 3.

(*) Kevin Dutton. The wisdom of psychopaths

vrijdag 18 januari 2013

Word in je werk psychopaat-spotter...deel 1 van 3

Is je collega, klant, leidinggevende psychopaat?

"Psychopaten zijn de oorzaak van de crisis" las ik een tijdje terug...(zie onderin)

 

Hoe herken je een psychopaat in je werk?
Degene naast je?Waar je een afspraak mee hebt straks?Bij de koffie automaat?

Kevin Dutton schrijft hier leuk en herkenbaar over in het boekje De Wijsheid van Psychopaten.

Zijn psychopaten coachende leiders?
In drie delen (vandaag, maandag en dinsdag) in dit blog wil ik je meenemen om een beetje psychopaat - spotter te worden. Daarin maak ik gebruik van aangepaste en vertaalde tekst van Kevin Dutton. Als je geen vaste lezer bent raad ik je aan om dat nu te worden, zodat je niets mist.

Psychopathie wordt gekenmerkt door een veelheid aan persoonlijkheidskenmerken. Deze eigenschappen, oa. meedogenloos, overtuigend, impulsief, niet bang, egocentrisch en de afwezigheid van een geweten en empathisch gevoel, hoeven niet allemaal tegelijk aanwezig te zijn. Net als met griep, er zijn verschillende verschijningsvormen. Een kenmerk als hierboven genoemd is zeker geen reden om iemand psychopaat te noemen. Pas er dus mee op! Een psychopaat als coach? Kan niet, want dan ben je wel heel erg bij de neus genomen!

Hieronder volgen in dit eerste deel enkele indicaties voor de toekomstige psychopaat-spotters.


Machtsbelust

Psychopaten hebben vaak een ‘machtspositie’ in hun werk. In die positie zijn ze in staat om hun invloed uit te oefenen en om te controleren. Niet vreemd dus dat ze veel voorkomen in management functies. In die functie liggen invloed en manipulatie dicht bij elkaar. Ze stellen subtiel anderen tevreden vanuit die macht. Als je daar gevoelig voor bent, dan zit je zo vast in de slangenkuil. Ze houden van controle, dus zijn wat dat betreft altijd scherp op de afspraken die ze met onderdanen maken. Maar als je ze betrapt op hun eigen zwaktes wat dat betreft dan is het mis, want een psychopaat wil zelf niet gecontroleerd worden. Ze positioneren zich ook zodanig dat ze lastig aan te spreken zijn op hun fouten, ze gebruiken dan hun macht of hebben het ‘niet’ gedaan. Ze proberen vooral ‘naar boven toe’ te imponeren, om nog een stap te kunnen maken. Ze komen uiteraard voor in grote organisaties met een hiërarchische structuur waar de machtsmechaniek goed werkt.

Acteur!

Het brein van de psychopaat is op een andere manier neuraal aangelegd dan bij ons. In het bijzonder het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de emotie, de amygdala. Psychopaten ervaren niet zoals wij alledaagse gevoelens van angst, spijt of afschuw. Dit betekent echter niet dat ze de emoties niet benutten. Dat doen ze natuurlijk wel…. als het hen goed uitkomt. Ze zijn ook wat dit betreft perfect bedreven in het verbinden met anderen, zoals dat vanuit hun machtspositie het beste uitkomt. Onderdanen zijn daarom ook echt onder de indruk als ze boos zijn of op een sluwe wijze spijt tonen (ten tijde van dit schrijven is de uitzending van Lance bij Oprah nog niet op TV geweest….). Herkenbaar? Ja want ze schakelen moeiteloos van de ene naar de andere emotie en slaan ineens om, alsof er niets aan de hand was.

De afgelopen jaren heb ik veel opleidingen over coachend werken gegeven. Psychopaten kom je daar vrijwel niet tegen..., maar als ik er eentje uitpikte..., dan zat ik eerst bij mijn eigen coach om dat te verwerken....Ze spelen met autoriteit en hebben geen respect voor jouw gezag!

Maandag meer.
 

Inschrijven voor Coachend Werken opleiding en 3D Coachingtechnieken in maart is gestart. Gunstige tarieven, dus schrijf snel in! Klik hier voor de Kalender.   

Link naar artikel FTM van 2 januari j.l. klik HIER


Link naar The Corporate Psychopaths Theory of the Global Financial Crisis klik HIER


 

 
 

 

woensdag 16 januari 2013

Herken je deze Spel Formule?

Medewerker komt de kamer van manager binnen en dan dit:

Manager: 'pfff, heb je 'm weer, wat is er nu aan de hand'
Medewerker: 'ja sorry, maar ik krijg die man niet te pakken'
Manager: 'sjjj, alweer niet, wat een gedoe allemaal, ik moet 'm zelf maar bellen'
Medewerker: 'nou hoeft niet hoor, ik probeer het nog wel eens'.
Manager: 'gelukkig, dat spaart mijn tijd'

Herken jij dit gesprek?

Als je dit soort gesprekken per dag optelt en er een 'vitaliteits index' aan kon hangen, dan kan ik een voorspelling doen over het energie nivo tussen mensen. En wat het kost....?

Hier is sprake van Spel. Spel is bewust met een hoofdletter. Het begrip Spel komt uit de Transactionele Analyse. Waar het hier om gaat leg ik je uit.

Hoe kom je in het Spel?

In het bovenstaande gesprek is sprake van een Spelmatige uitwisseling tussen twee mensen. In Spel wordt volgens een vast patroon gewerkt. Dat patroon ontstaat tussen mensen en verloopt altijd volgens een soort formule. Met die formule kun je voorspellingen doen. Het Spel is een onbewust mechanisme die lijkt energie te geven, maar uiteindelijk energie kost.


 
De formule van hierboven laat zien dat zich iets herhaalt. Het levert feitelijk niet iets anders op dan met elkaar iets uitwisselen met hetzelfde onbevredigende effect. Te voorspellen is dat dit escaleert. Feit is dat dit voor beiden energie kost. Ze zitten in een cirkel en houden dit samen in stand.

Spel heeft vaststaande patronen die werken met een verschillende intensiteit. In het beschreven geval is de intensiteit niet zo groot, maar je kan je voorstellen dat dit schade geeft als het lang duurt.

Hoe kom je eruit?

Ten eerste het gesprek wordt niet 'persoonlijk' gemaakt terwijl er wel woordelijke uitingen zijn die daar aanwijzingen voor geven. Reactie bij manager: pfff, weer, nu, sjjj, alweer, gedoe, allemaal etc. Reactie bij medewerker: sorry, probeer.
Ten tweede het gesprek geeft geen diepte dimensie. Het gesprek gaat niet over waar het werkelijk over zou moeten gaan, het gaat namelijk niet over de man die niet bereikbaar is! Het gaat over de manier waarop deze twee communiceren! Het gaat over IK en JIJ, maar niet over WIJ. Je begrijpt het al, hier zitten geen 3DMensen.

De Spelmatige communicatie kan doorbroken worden met de aandacht te richten op waar het doorgaans NIET over gaat. De onderliggende frustratie! Doorbreken lukt met persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen. Want alles wat verzwegen wordt is terug te voeren op het thema intimiteit. Bij intimiteit is sprake van open, eerlijke, nieuwsgierige, relevante en persoonlijke communicatie. Met 'coachend werken' leer je dat.

Aan het denken gezet? Hier meer over leren? Kijk dan eens naar
http://3dmens.blogspot.nl/p/opleiding-coachend-werken.html
of
http://3dmens.blogspot.nl/p/training-3dcoachingtechnieken.html

Deze trainingen starten in maart. Inschrijven kan vanaf vandaag!

maandag 14 januari 2013

Mijn crisis en Theory U

Vanuit de dimensie 'creëeren' gaat dit artikel over crisis en wat daaruit voor mij en misschien voor jou ontstaat.

Een klein jaar geleden schreef ik voor het eerst over mijn fascinatie voor de Theory U.  Ik schreef een aantal artikelen vanuit mijn eigen 3DMens proces hierover (zie onder voor het overzicht van de vier delen). Waarom die fascinatie?

Mijn crisis

De brand die de oude boerderij van Otto Scharmer volledig in de as legde, was een omkeerpunt in zijn leven. Hij schrijft erover in het begin van zijn boek Theory U Leiding vanuit de Toekomst die zich aandient. Hij aanschouwde dit in zijn schooltijd. Alles was ineens verloren.

Dit aangrijpende stukje in zijn boek deed mij denken aan mijn eigen situatie begin 2007. Toen mijn vrouw te horen kreeg 'u heeft borstkanker'. Wat er allemaal door mijn vrouw en mij heenging...Zeer ingrijpend! Er brandde geen boerderij af, maar wel wat wij ons hadden voorgesteld over een toekomst. Ons hele gezinsleven zag er ineens anders uit. De woorden die de grootvader van Otto Scharmer, een dag na die brand sprak, heb ik - later pas- in mijn eigen perspectief gezet: "Kopf hoch mein Junge, Blick nack vorn". Het jaar 2007 was een jaar om in velerlij opzicht stil te staan en opnieuw open de staan en vragen te stellen. Niet alleen de ziekte bij mijn vrouw, maar ook Hoe 'overleven' we dit? Wie waren mijn echte vrienden? Waar draait het nu echt om? Was mijn werk (toen) wel echt wat ik wilde? Waar kwam toch telkens die onrust vandaan? Etc.

Alles opnieuw

Otto Scharmer schrijft dat hij pas later besefte dat een deel van hemzelf met het verleden bezig was en een ander deel met wat zich nu ging aandienen in zijn toekomst. In mijn verhaal diende zich eind 2007 een mooie kans voor om mij volledig onder te dompelen in veranderprocessen, specifiek met professionele (team)coaching. Ik ging bevestiging zoeken op mijn persoonlijke reis die ik eigenlijk al in 1999 begonnen was (maar niet naar had geluisterd). Onderaan beginnen, geen leiderspositie, alles opnieuw. Ik heb als trainer/coach de afgelopen jaren heel vaak in de spiegel gekeken en een hele mooie en soms pijnlijke reis gemaakt. Ik heb gezien wat mijn pad naar de toekomst is.

De crisis vraagt

3DMens Opleiding Training en Begeleiding krijgt vorm en treedt nu naar buiten. In de crisis geen makkelijk proces, maar vanuit een sterk hart en sterke wil geloof ik hierin en zoek ik NU medereizigers. De crisis vraagt om mensen die het anders zien en doen. Dat dit feitelijk uitgelegd kan worden vanuit Theory U wil ik graag met je delen. Het is niet voor niets een van de pijlers van het gedachtegoed van de 3DMens. Want deze crisis vraagt om leiderschap, om mensen die het anders willen, mensen die de toon willen zetten. Met de drie dimensionale mens wil ik daarin bijdragen.

In maart starten verschillende cursussen vanuit 3DMens. Oa. op 14 maart geef ik de Workshop Theory U. Als je daarover meer wilt leren en vooral ervaren, dan nodig ik je uit om mee te doen.

Zie HIER voor meer info over Workshop Theory U.


__________________________________________________________
Verwante artikelen:

Theory U deel 1


Theory U deel 2 Wat downloadt jij?


Theory U deel 3 Beweeg naar beneden...


Theory U deel 4 Bijna onderin de U


donderdag 10 januari 2013

Van 3D naar 5D...

De 3DMens 'creëert' zoals aangegeven boven in blog. Creëren gaat over verbinden. Zoals in mijn vorige artikel over Uitzenden en Inzenden in 3D ben ik op zoek naar inspiratie, naar mogelijkheden om zaken opnieuw met elkaar te verbinden of te verenigen. Door opnieuw naar opties te kijken komen er nieuwe inzichten en innovaties. Een van de pijlers van 3DMens is immers Creativiteit.

Creativiteit in 5D

Nu wil ik je meenemen in een aanpak niet in 3D, maar in 5D. Die aanpak heeft mij de laatste jaren als coach, opleider en vooral als mens geholpen om anders te denken. Ik heb vaak gedacht 'had ik dat maar geweten toen ik leidinggevende was'. En daardoor ook anders had kunnen kijken naar problemen. Met 5D wil ik delen wat Senge schreef in zijn boek de Vijfde Discipline.

In dat boek beschrijft hij dat het niet meer werkt om complexe problemen op te splitsen in deelproblemen. Toch is dat heel lang een visie geweest waar iedereen naar werkte (of leefde). Als je op een andere manier naar problemen kijkt, dan zie je dat alles verbonden is en alles op elkaar effect heeft (kijk nu maar naar de crisis). Doordat wij dat eigenlijk constant doen (vooral onbewust) lijken zaken onveranderbaar. In de Vijfde Discipline laat Senge zien dat systeemdenken een oplossing geeft en ons betere mogelijkheden geeft om patronen (en gebeurtenissen) wel te beïnvloeden.

Lerende systemen

Bij systeemdenken gaat om het om het zien van verbanden en het zien van processen van verandering. Daarbij geldt eigenlijk een belangrijke wetenschap: denk niet lineair, in opeenvolgingen van oorzaak en gevolg, maar denk circulair. Circulair wil zeggen dat het steeds doorloopt in 'regelkringen'. Systeemdenken toepassen bij veranderprocessen (dus ook bij coaching) helpt!

Senge schrijft over het systeemdenken vanuit 'lerende systemen of lerende organisaties'. Wat mij fascineert is hoe dit werkt in de onderstroom. Als je daar goed in 'duikt', dan zie je dat daar de problemen ontstaan, maar ook juist de creatieve ruimte is. Die onderstroom miskennen is een misdrijf! (letterlijk en figuurlijk). De 'verborgen' delen waar iedere 3DMens juist interesse in heeft bevatten een ongelofelijk potentieel voor nieuwe verbanden en dus in innovatie en creatie.

Hoe komt hij dan aan vijf disciplines?

Senge ziet de Vijfde Discipline (dat is het systeemdenken) als het laatste allesomsluitende deel. De vier disciplines (D 1 t/m 4) die daarbinnen liggen zijn voorwaarden om tot de vijfde te kunnen komen.

De eerste is Persoonlijk Meesterschap: D1 betekent aandacht voor vragen als waarnaartoe (visie hebben), wat is mijn ambitie? Als organisaties ruimte geven aan personeel om te leren (over zichzelf en anderen) dan is het beter in staat om als systeem te leren en te overleven.
De tweede is Mentale Modellen: D2 komt in het kort erop neer dat mensen vaak niet zeggen wat ze echt denken. Onze denkpatronen zijn niet congruent met wat we laten zien. Bij deze discipline gaat het over bewustzijn van die denkkaders.
De derde is Gemeenschappelijke Visie: D3 gaat in op het scheppen van beelden over de toekomst waaraan de leden zich kunnen verbinden. Door individuele beelden uit D2 te delen komen medewerkers tot nieuwe inzichten (met elkaar, door elkaar) en groeit betrokkenheid en bereidheid.
De vierde is Teamleren: D4 is de discipline van de leerkernen in organisaties. Het gaat om groeps interactie waarbij de groep/team in staat is van elkaar en met elkaar te leren. Hierdoor wordt samenwerken leuker en creatiever. Daarvoor zijn volgens Senge discussie en dialoog werkvormen die stimuleren tot meer energie in het collectieve denken.

De Vijfde Discipline is het Systeemdenken. Bij 5D gaat het om de samensmelting van de 4D's en het zien van de onderlinge verbanden. Als dit wordt 'gezien' , dan is sprake van een Lerende Organisatie.
Deze organisaties zijn slagvaardiger en hebben meer kans om te overleven in crisistijd, omdat ze hebben leren luisteren naar hun eigen vermogens en creatie potentieel.

Trainingen in 3D

3DMens werkt in de opleidingen en trainingen volgens het systeemdenken principe, daardoor zijn de trainingen interactief en gericht op leren in het NU. Let binnenkort op de Nieuwsbrief waarin de nieuwe opleidingen staan. Of vraag nu mijn brochure aan: 3dmens@gmail.com 
     

maandag 7 januari 2013

Uitzenden en Inzenden...in 3D?

Drie Dimensionaal het nieuwe jaar in! Wat ik ermee bedoel? Leg ik zo uit!

Voor-nemen of achter-geven?

Eerst kort terugkijken naar 2012: Ik heb 174 artikelen 'uitgezonden', waarvan er een 25 tal herhalingen waren of recent in de kerstvakantietijd mijn TOP 10 Best Gelezen.
Wil je ze alle tien nog een keer op een rij ontvangen? Stuur mij dan een mail.
Er zijn er ook nog een stuk of wat die ik niet heb gepubliceerd. Die zijn nu echt verdwenen in de prullenbak. Alle blogartikelen bij elkaar zou het een boek zijn van een kleine 450 pagina's! Daarmee is mijn voornemen van 2012 (zoveel artikelen publiceren dat het een boek kan worden) ook gehaald...Achteraf gezien heb ik daarin echt veel van mezelf gegeven en veel weg-gegeven. Mooie highlight was ook mijn artikel in het Tijdschrift voor Coaching 'Van Fatale naar Vitale Teams' begin oktober.

Van hersenspinsel naar opleiding 
Op 9 januari 2012 publiceerde ik Geboorte van de 3DMens. De grote lijn van wat ik schreef is na een heel jaar nog steeds behouden! En toch is 3DMens flink gegroeid na zijn geboorte (kerst 2011). Allereerst het feit dat het blog nu een bedrijf is! Dat vind ik vooral bijzonder! Van vaag idee en pure tekst vanuit enkele hersenspinsels naar concrete Opleidingen, Trainingen en Begeleiding. Dat alles op een 3D manier, waarbij de kracht van het allereerste artikel nog steeds staat. In mijn recente nieuwsbrief heb ik al wat ´uitgelicht´ over wat ik ga doen in dit kwartaal. In de komende dagen lees je in de Nieuwbrief de concrete inhoud.

Uitzenden en inzenden

Wat ik zelf bijzonder heb gevonden is de interactie met mijn lezers. Daar ben ik dankbaar voor, maar niet geheel tevreden...Ik wil meer ´terugkrijgen´. Het ´uitzenden´ is echt leuk en leerzaam maar ik ben op zoek naar wat meer interactie! Meer praktijk, meer voorbeelden etc. van JULLIE!
Daarnaast wil ik meer kijken welk effect mijn berichten hebben gehad op je werk of prive. Wat heb je ermee gedaan, waartoe heeft het jou aangezet? Etc. De route daarvoor is simpel: enerzijds door jullie reacties via mail of telefonisch en anderzijds door de Opleidingen en Trainingen die er nu komen. Zo ontstaat er meer wisselwerking en kunnen we dit jaar werken aan s y n e r g i e! Zo wordt uitzenden, ook inzenden en gaan we geheel in lijn met de 3DMens samen creëren.

De dynamieken die ik beschreef bij De Geboorte: Verbinding (vanuit de Ik, Jij en Wij), Creativiteit en Samenwerking en Vrede en Vitaliteit groeiden naar drie woorden in mijn 3DMens visie: Vitaliteit, Bewustzijn en Creativiteit. Onder deze kernwoorden blijven de woorden Verbinding, Vrede, Veiligheid en Vertrouwen de Dragers. Wat dit inhoudt komt tot uitdrukking in de Opleidingen en Trainingen die dit jaar worden gegeven. Wil je daarover meer lezen en weten sluit je dan nu aan bij de Vaste Lezers van dit blog.

3D het nieuwe jaar in

Drie dimensionaal het nieuwe jaar in. Beweeg jij met mij mee? 2013 met veel beweging op je creatieve vermogen, met meer benutten van je bewust-zijn en je vitaliteit.
De komende weken verschijnen inspirerende artikelen over Theory U, Pathologie in Teams, 3DCoachtechnieken etc. Dit alles om beweging te krijgen bij jou, je collega's en je organisatie. Kortom wat beweeg jij in 2013? Reis jij mee?