maandag 25 februari 2013

Coach als Innovatie Instrument

Heb je al een coach? Nee? Lees dit artikel dan om je te prikkelen.

Als je antwoord ja is, wat heeft je contact met de coach je aan innovatie opgeleverd? Als je een coach hebt die zich verbindend en gelijkwaardig met je opstelt, dan is er kans dat jullie samen meer bereiken! Volkomen nieuwe inzichten komen voort uit de samengestelde energie van losse eenheden.

De derde dimensie?


Deskundigen in de wereld van innovatie vertellen ons dat het synergie principe (derde dimensie bij 3DMens) gaat werken als mensen in staat zijn om los te laten (lees ook Presencing). Veelal natuurlijk primair bij degene die wordt gecoacht, maar een stapje verder gebeurt er namelijk ook iets wezenlijks bij de coach. Er kan op zo'n moment een verdieping zijn die niet verstandelijk te benoemen is, maar pure energie is.

Dergelijke momenten zijn er niet alleen tussen coach en client, maar ook tussen trainer en cursisten, tussen manager en medewerkers. Voorwaarde is dat de trainer of manager zich vanuit gelijkwaardigheid laat zien! Dus niet als autoriteit of expert, maar als coach. Dat vraagt nogal wat. Maar als dit lukt, dan zul je zien dat er nieuwe dimensies gaan ontstaan. De coachende rol voor de trainer of manager geeft verdieping en ruimte voor nieuwe creatie die vanuit synergie groeit, dat is de derde dimensie. Hierdoor is innovatie echt mogelijk. Op de plekken waar ruimte is voor verschil en dit wordt gewaardeerd kunnen mensen, teams en organisaties floreren.

Wil je deze derde dimensie zelf uitgebreid leren gebruiken/onderzoeken? Schrijf dan nu in voor de
Opleiding Coachend Werken (start in april).

vrijdag 22 februari 2013

Niek Zervaas

Op vrijdagen kun je af en toe wat prikkelends van me meekrijgen (voor het weekend), een tip voor een film, een boek of een gedicht of kort verhaal.

Deze week gezien:  NCRV's Dokument
Een dansend hart.  Prachtige documentaire over Niek Zervaas en zijn boodschap.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1327078

"Je leven ervaren, pal in de wind" (Niek Zervaas)

Goed weekend.
Norbert

woensdag 20 februari 2013

Mijn emotionele bankrekening staat rood

Nieuwsgierigheid gewekt? Rood staan is niet leuk! Als je nu verder leest zul je begrijpen dat je misschien zelf rood staat op je emotionele bankrekening.

Honger naar prikkels

Heb je het in de gaten dat je iedere dag een soort honger ervaart naar prikkels? Die prikkels zijn nodig, omdat je behoefte hebt aan erkenning. En kennelijk is het zo dat we die behoefte nodig hebben van anderen. Even terug in de tijd: jij als baby had toch vooral behoefte aan de warmte van moeder en vader. Dat is al lang geleden bij je aangeleerd. Logisch dat je als volwassene die 'honger' nog hebt, alleen zijn de vader en moeder vervangen door anderen.

De aai of de klap

Eric Berne (grondlegger van de Transactionele Analyse) sprak over 'strooks'. Dit zijn eenheden van erkenning. Iedereen leert van jongs af aan met die eenheden om te gaan. Ieder op een eigen manier. Zijn theorie gaat in de basis om het uitwisselen van strooks. Die behoefte is er al vanaf de geboorte, de behoefte aan aanraking. Die behoefte verandert van fysiek naar andere vormen van 'aanraking'. Een lach of een blijk van waardering in een compliment, maar ook een boos gezicht of een middelvinger omhoog zijn non verbale 'aanrakingen'.
Strook is vertaald een klap/slag of een aai. Met beide vormen geven wij dus aandacht. Als kind heb je al geleerd dat als je iets goed doet je een vorm van erkenning (positieve strook) krijgt die maakt dat je dat gedrag (later) herhaalt. Zo bekrachtigen we juist gedrag.

Als volwassene heb je nog steeds strooks nodig, alleen als je ze niet op een positieve manier krijgt, dan kun je ze ook op een negatieve manier krijgen. Het ontvangen van een negatieve strook zal net zo werken als een een positieve strook, ook bekrachtigend!

Rood staan

Iedereen 'spaart' op zijn eigen manier strooks op zijn bankrekening. Die 'emotionele' bankrekening staat dus vol met allerlei soorten van erkenning, dus positief en negatief.
Een coachee van mij zei ooit "ik krijg nooit complimenten van de medewerkers in het team dat ik aanstuur". Ik vroeg "geef je ze wel dan?" Hij moest bekennen dat hij zelf nooit complimenten gaf. Wat hij gaf, dat kreeg hij ook! Zijn saldo was rood. Hij had vroeger nooit geleerd om ze te geven en ook niet om ze te ontvangen. Alles draaide om kritiek en negatieve aandacht en dat werkte door in zijn carriere. Hij concludeerde "mijn emotionele bankrekening staat rood".

Kijk vandaag eens naar je emotionele bankrekening? Hoe sta jij ervoor? Stuur je verhaal naar info@3dmens.nl. En...dank vast daarvoor! Leuk dat je meedoet.
maandag 18 februari 2013

Precensing

De mystieke afdaling in de U vraagt nogal wat. De linkerzijde is feitelijk een afdaling naar niets. Otto Scharmer raakt met zijn Theory U voor mij de essentie bij veranderprocessen. Als coach en begeleider bij veranderprocessen in teams en organisaties ben ik toch geneigd om te blijven aansluiten bij de wens van de opdrachtgever. Dat betekent dat 'downloaden' voor de hand ligt. Toch is het fraai als ik als begeleider 'voorbij' het downloaden kan komen en de client of team nog dieper kan krijgen. Dat vraagt vooral om tijd en geduld.

Loslaten


Een mooi voorbeeld dat ik als startpunt gebruik bij lezingen en workshops over Theory U is wat Peter Senge schrijft in zijn boek Presence. Hij schrijft dat Otto Scharmer bezig was met een opdracht voor het verbeteren van de spoedeisende hulp in een artsen netwerk. Door de verhoogde druk van verzekeraars moest de kwaliteit bewaakt worden, maar ook efficienter gewerkt worden.
Hij voelde aan dat het om meer moest gaan dan alleen deze vraag. Tijdens het afnemen van ruim honderd interviews met artsen werd langzaam meer duidelijk.

Hij presenteerde zijn bevindingen tijdens een centrale workshop voor artsen, psatienten en betrokkenen uit de regio. Hij gaf zijn bevindingen weer in vier nivo's waarop artsen en patienten zich met elkaar verhouden.
1. de arts en patient hebben een puur transactie gerichte relatie. Dwz de patient komt met een probleem en wil daar direct hulp voor.
2. de arts en patient hebben oog voor de relatie tussen de probleem voor de patient en zijn context. Dwz welk effect heeft het probleem voor het gedrag van de patient.
3. de arts en patient gaan dieper in op het probleem. Ze onderzoeken samen welk gedrag de patient heeft gehad waardoor het probleem kon ontstaan.    
4. de arts en patient ontdekken een nog dieper relatienivo. Op dit nivo vergt een echte verandering dat alles wordt losgelaten. Op dit nivo krijgen de arts en de patient een realtie gebasseerd op wederzijdse beïnvloeding en kwetsbaarheid. Artsen zeiden over dit nivo dat ze een ander gevoel hadden. Het gevoel werd versterkt door de wederzijdse waarneming dat er voor beide iets nieuws aan het ontstaan was.

Het verschil zichtbaar maken met Rood en Groen

De artsen in de zaal kregen het verzoek om met een sticker rood aan te geven bij elke nivo wat hun huidige situatie was en met sticker groen hun gewenste situatie. Na het plakken werd iets heel erg duidelijk....vrijwel alle rode stickers zaten bij nivo 1 en 2 en vrijwel alle groene stickers bij nivo 3 en 4.
Er bleek dus een groot verschil te zijn tussen wat vrijwel alle artsen deden en wensten. Wat zichtbaar werd is het mechanisme van Presencing. In het hier en nu werd zichtbaar waar het werkelijk om gaat. Het volledig los laten van wat je gewend bent te doen en volledig open staan voor wat gaat komen.

Op 14 maart en op 4 april as. geef ik Theory U Workshop in Houten bij Meet and Work. Mis het niet als je hier meer over wilt leren. Klik HIER

vrijdag 15 februari 2013

Geweldloze Communicatie

Nu precies tien jaar geleden beleefde ik als directeur bij een sportorganisatie een hectische tijd. Ik had behoefte aan bezinning, want die tijd kenmerkte veel conflict en stress. De boodschap die achter die stress zat zag ik helaas zelf niet. Met behulp van een begeleider kwam ik bij het boek Geweldloze Communicatie terecht (toen nog in het engels: non violent communication) van Marchall Rosenberg. Het boek heeft me toen flink aan het denken gezet en inzicht gegeven. Zoals je weet 'prikkelt' de 3DMens dus daarom aandacht hiervoor.

Leestip

Tegenwoordig ligt het boek standaard op mijn leestafel bij workshops en trainingen. Nu in vakantietijd wil ik je graag deze leestip meegeven. De inhoudelijke boodschap uit het boek is namelijk nog steeds actueel en in die zin dus in de tijd niet verouderd. Binnenkort in dit blog meer over die boodschap.

Schrijf in als vaste lezer en je wordt wekelijks geprikkeld...


Meer info over opleidingen, trainingen en workshops, of zelf begeleiding nodig? Stuur je mail naar info@3dmens.nl 

donderdag 14 februari 2013

Doorbreek de Drama Driehoek deel 2 van 2

Je herkent het 'drama' gedrag in het team: de manager die niet zegt wat ie werkelijk wil, hij is Aanklager en stelt in zijn mimiek iets ter discussie, maar spreekt zich niet letterlijk uit. Hij is in de Transactionele Analyse (TA) de Negatief Kritische Ouder (NKO)*. Hij onderdrukt zijn gevoelens/irritatie, maar je 'leest' het wel uit zijn gedrag. De teamleden zijn Slachtoffer en handelen niet in het hier en nu over wat er 'echt 'gebeurt. In TA termen zitten ze in de Negatief Aangepaste Kind rol (NAK)*. Ze reageren niet op de non verbale signalen. De Redder rol is niet echt zichtbaar, maar is wel aanwezig. Je herkent de Drama Driehoek. Hoe doorbreek je nu dat patroon?

Nogmaals de situatie met nu de Doorbraak:

Goedemorgen en welkom (manager kijkt naar zijn aantekeningen en maakt geen oogcontact met zijn team).
Ik ben blij dat we er allemaal zijn (kijkt boven zijn leesbril wat indringend naar één persoon, hij legt het accent op 'allemaal' en laat iets van cynisme doorklinken als hij het zegt.
Dit is het moment voor Doorbraak 1: Je reageert met "ik zie je kijken naar X en je zegt 'allemaal', dat valt me op, wat wil je daarmee zeggen". Je reageert in het hier en nu op wat je ziet en stelt een onderzoekende vraag. Je kunt nog wat scherpte geven in je vraagstelling door eerst het effect dat zijn gedrag heeft te benoemen "ik zie je kijken naar X en je zegt 'allemaal' met een soort nadruk, ik denk dat je hier meer over kwijt wilt, maar dat hier nu niet doet, klopt dat?"

Jullie hebben de notulen gezien (toon is hard en wat kortaf) en voor we overgaan naar onze agenda (kijkt nu rond en heeft een frons tussen de wenkbrouwen) wil ik vragen of daar nog opmerkingen over zijn (ondertoon is cynisch, geen oogcontact en schuift de betreffende notulen vast weg).
Moment voor Doorbraak 2: "het lijkt er voor mij nu op dat je snel door wilt, ik wil even checken of dat klopt?" Iets meer scherpte "zo te zien wil je snel door, want ik krijg het idee dat er nu geen ruimte is voor commentaar, klopt het wat ik merk?"

Verschil maken door Risico te nemen.

Het verschil wordt gemaakt omdat er iemand is die reageert in het hier en nu. Op basis van non verbale aanwijzingen krijg je een open en eerlijkere communicatie. Dit heeft zeker effect op de voortgang en maakt alle aanwezigen bewuster. Degene die dit doet loopt een risico. In de TA spreken we over Spelmatige communicatie als de Drama Driehoek werkt. Degene die dit Spel doorbreekt neemt een risico met zijn of haar kwetsbaarheid.

Lastig....?

Dit betekent dat er een positief als een negatief effect kan optreden.  Zodra het effect negatief is (dat is gelijk voelbaar), kun je daar gelijk op reageren, zonder Slachtoffer gedrag te vertonen ("nou zeg ik er 's wat van en krijg ik dit..."). Je benoemt wederom het effect dat dit op je heeft. "Ik voel mij ongemakkelijk als je zo reageert en vind dit lastig. Ik zou willen dat we hier goed om mee omgaan, want ik wil dit graag goed bespreken, hoe is dat voor de anderen/jullie?"
Wat je feitelijk doet is de Drama Driehoek nogmaals doorbreken door te reageren in het hier en nu en vanuit het contact dat je met jezelf en anderen hebt. Je hebt het namelijk niet alleen over jezelf en je eigen gevoel, maar deelt het met anderen, waardoor zij betrokken worden. Dit in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt juist een kracht en geen zwakte.

Drie dimensionaal

Je ziet dat de Drama Driehoek wordt doorbroken door een 3D interventie. Het drie dimensionale effect is dat je benoemt wat het effect is voor jezelf en betrekt anderen daarbij. Je overstijgt daarmee dat het alleen om jou gaat, maar juist om iedereen. Door het patroon zo te breken, ontstaat nieuwe energie in de communicatie! Het maakt als het ware de weg vrij voor waar het werkelijk om moet gaan in samenwerking. Die kracht ligt in de manager en zijn team verscholen, alleen wordt genegeerd door ons ego!

Winnaar Driehoek

De Aanklager, de Redder en de Slachtofferrol krijgen een positieve wending door positieve rollen in de nemen. De Drama Driehoek wordt Winnaar Driehoek. Als je door hebt welke positieve kwaliteit verborgen ligt achter de Drama rollen, dan maakt deze driehoek een kans. Kijk dus eens wat vaker in 3D naar je eigen gedrag en dat van anderen.

Het zou zomaar 's kunnen helpen?

Meer leren over dit onderwerp? In de nieuwsbrief (eind februari) lees je meer over de workshops in april en mei! Stuur 'nieuwsbrief ontvangen' naar info@3dmens.nl als je geen vaste lezer bent. Ben je vaste lezer, dan ontvang je de nieuwsbrief automatisch!

* dit zijn 'script rollen'. Script rollen zijn onbewuste 'oude' rollen die je inneemt, die zijn eerder aangeleerd en werken door in je communicatie vanuit diepere overtuigingen. Die scriptrollen maken dat je 'ego' in de weg zit en je minder leert.  

dinsdag 12 februari 2013

Doorbreek de Drama Driehoek deel 1 van 2

In de interactie tussen mensen wordt doorgaans meer gecommuniceerd dan de taal alleen. Prettig dat veel onbewust wordt gecommuniceerd...
Je zal maar overal op moeten letten. Onze hersenen kunnen dat niet aan. Toch kan veel leed bespaard worden als mensen wat meer inzicht hebben in hun eigen communicatie. Neem dit voorbeeld uit mijn teamcoach praktijk:

Drama op de loer

Als je alleen de taal ziet:
Manager: Goedemorgen en welkom. Ik ben blij dat we er allemaal zijn. Jullie hebben de notulen gezien en voor we overgaan naar onze agenda wil ik vragen of daar nog opmerkingen over zijn.

Klinkt goed toch? Maar stel je nu eens het volgende voor (in 3D denken dus...):

Goedemorgen en welkom (manager kijkt naar zijn aantekeningen en maakt geen oogcontact met zijn team).
Ik ben blij dat we er allemaal zijn (kijkt boven zijn leesbril wat indringend naar één persoon, hij legt het accent op 'allemaal' en laat iets van cynisme doorklinken als hij het zegt.
Jullie hebben de notulen gezien (toon is hard en wat kortaf) en voor we overgaan naar onze agenda (kijkt nu rond en heeft een frons tussen de wenkbrouwen) wil ik vragen of daar nog opmerkingen over zijn (ondertoon is cynisch, geen oogcontact en schuift de betreffende notulen vast weg).

Word je iets duidelijk?

Hier ligt drama op de loer. De manager stuurt in zijn taal met zijn houding en gedrag en vooral de toon een andere boodschap dan die hij feitelijk met zijn woorden overbrengt.
Als ik de betrokkenen vraag hier bij stil te staan, dan wordt het pijnlijk stil... De drama driehoek werkt....in het hier en nu! Door als teamcoach te vertragen wordt iets duidelijk. De deelnemers zien namelijk iets wat ze normaal al niet meer zien. Antwoorden als "zo gaat het altijd" of "dit kennen we" of "we weten inmiddels hoe we hierop moeten reageren"...

Twee dimensionaal

Door het patroon in het gedrag van de manager en de teamleden zichtbaar te maken kun je voorspellen. Als je gewend bent om twee dimensionaal naar te kijken dan wordt de pathologie van deze communicatie niet zichtbaar. Er broeit namelijk iets. Dat 'iets' is de drama driehoek! Deze bestaat uit drie posities die daarin ingenomen worden. Dat geldt voor zowel de manager als de teamleden. Het betreft de Aanklager (die zich ergens over beklaagt, al dan niet bewust), De Redder (die probeert de situatie te 'redden' ) en het Slachtoffer (die machteloos is en eigenlijk hulp wil).

De manager zendt in zijn communicatie een signaal uit naar de medewerker die er kennelijk niet altijd bij is. Daarnaast laat hij merken geen prijs te stellen op commentaar op de notulen. In zijn non verbale communicatie is hij de Aanklager. De medewerkers zijn in de positie van Slachtoffers, want ze gaan er niet op in en werken mee in de driehoek door zich onderdanig op te stellen. De manager 'wint' in zijn communicatie, maar 'verliest' dit op een later moment, want er groeit pathologie. Dat gaat zich een keer wreken. Doorgaans werkt het zo bij teams die niet in 3D werken.

Extra dimensie

Door de driehoek te herkennen en ieders eigen gedrag te beschouwen kun je er een extra dimensie ontdekken en Doorbreken. De driehoek zelf wordt zichtbaar in de rollen die onbewust ingenomen worden. De rollen wisselen ook onderling nog eens. Ingewikkeld? Klopt...onze communicatie is dat ook!
Aanstaande donderdag meer!

Meer leren over dit onderwerp? In de nieuwsbrief (eind februari) lees je meer over de workshop. Stuur 'nieuwsbrief ontvangen' naar info@3dmens.nl als je geen vaste lezer bent. Ben je vaste lezer, dan ontvang je de nieuwsbrief automatisch!Gerelateerde artikelen:

vrijdag 8 februari 2013

BLOG Coachend Werken

Het blog Coachend Werken is gestart. Kijk op www.coachendwerken.nl
Laatste artikel Jij luistert niet!

Let op: het blog werkt los van 3DMens en gaat vooral in op de praktische kant van coachend werken. Ik werk vanuit het probleem/ signaal/ thematiek die jullie mij geven (anoniem) via info@3dmens.nl en wat je kan doen. Gratis advies!

Norbert Overvelde

donderdag 7 februari 2013

Digitale Ontlasting in je Team

Na een week wintersporten kwam de manager terug met frisse moed...Hij opende zijn mail en....223 mails nog te lezen. Zo begon zijn werkdag. Hij baalde en maakte liever zoals vroeger zijn gebruikelijke rondje om weer even 'live' contact te hebben.
Echter...met Het Nieuwe Werken openende hij de eerste mails thuis. Hij leek opgeslurpt te worden in de digitale wereld van informatie, cc's, linkjes etc., terwijl er ook nog vele andere zaken wachtten...

In de moderne communicatie wordt er nogal wat 'ontlast'. Met Het Nieuwe Werken lijkt er een communicatie regel bijgekomen te zijn.... Zet alles in de mail en zeg dat je het 'gemeld' hebt. Als een ander dat dan niet heeft gelezen, dan heeft de ander een probleem...

Digitale feedback

Maar werkt dit? Inhoudelijk bijpraten? "Zo ben je weer op de hoogte" is wat anders dan terugkoppeling geven over een proces. Wat wordt digitaal ontlast? Ik hoorde recent dat zelfs (in de casus hierboven) feedback digitaal wordt ontlast. Iedereen met enig leiderschap weet de gevaren van schriftelijke feedback en de gevolgen ervan. De manager maakt met Het Nieuwe Werken iets 'ouds' zichtbaar en dat is de moeite met direct contact en directe feedback. Even 'hup' per mail je gram halen werkt als 'over de schutting gooien' en maar kijken wat ermee gebeurd. De bovengenoemde manager heeft met Het Nieuwe Werken een Nieuw Paradigma over communicatie geschapen waar hij zelf nu de lasten van merkt. Bij zijn 'jonge' teamleden is zelfs bellen ouderwets. Heb je toch een probleem...  

Afvegen

Hoe kun je nu van die ontlasting afkomen? Zeker in de context van alle andere sociale media die ook om aandacht schreeuwen. Een bekende 'keynote speaker' zei dat hij gewoon van de ene op de andere dag niets meer las in zijn mail. Simpel en effectief. De medewerkers hebben het snel genoeg door en pasten zich dus aan. De lachers op zijn hand in de zaal, maar .....zo eenvoudig is het niet en het lag wat genuanceerder (achteraf).

Het is tijd voor een nieuwe dialoog hierover en het vraagt van modern werkende teams toch even wat meer dan 'digitaal uitwisselen'. Er zit in elk geval een optie in je mailprogramma die eenvoudig je mail selecteert en ze van je scherm afveegt naar de afvoer.

Directer leren werken met feedback, directer en vanuit echt contact leren werken? Klik hier

maandag 4 februari 2013

De Theory U voor Beweging

Het succes van een interventie is afhankelijk
van de innerlijke toestand van degene die intervenieert.

Met al het nieuws over de SNS bank van de afgelopen week moet ik toch ook denken aan de opgestapte directie. Als je kijkt wat de prestaties zijn geweest en wat er feitelijk is gedaan, dan vinden we daar allemaal wat van. Mooi voer voor analisten en klagers in retrospectief. Interessanter is om te beschouwen vanuit welke (diepere) bron de leiders eigenlijk hebben gehandeld.

Met de Theory U van Otto Scharmer leer je op een andere manier te kijken naar vraagstukken. In het geval van de directieleden van de SNS bank: Vanuit welke bron creëerden zij?

Van Downloaden naar Presencen

Scharmer geeft vier posities aan van waaruit we handelen en creëeren.

Downloaden: dit is het denken en gedragen vanuit wat eerder is aangeleerd. Dit is 'direct beschikbaar' als je iemand iets vraagt. Er zit dus altijd een connectie met het Verleden. Wat je iemand ziet doen is een soort standaard reactie. Vanuit de 3DMens visie kun je hier spreken over de 1 ste dimensie.

Zien: dit is denken en gedragen vanuit nieuwsgierigheid. Door open te staan en te luisteren ontwikkelt zich een breder perspectief. Dit is ook het erkennen van een andere realiteit. Hier is ruimte voor verwondering en je stelt je oordeel uit. Bij 3DMens de 2 de dimensie. Scharmer kenmerkt deze positie ook als 'open mind'.

Sensing: dit is denken en gedragen vanuit verbinding. Hier is luisteren (zonder oordeel) niet meer iets van de ander en mij, maar gaat het dieper. Het is luisteren vanuit een gezamenlijke betekenis. Het werkt niet meer alleen uit het hoofd (het 'oude' wat is aangeleerd), maar ook vanuit het hart. Ook wel 'open heart' genoemd. Bij 3DMens is dit het begin van de derde dimensie. Deze positie kenmerkt een sterker intuïtief stuk.

Presencing: dit is het denken en gedragen waarbij alle ruimte is voor 'de bron'. Scharmer omschrijft deze positie als het werken aan de 'hoogste mogelijkheid om de toekomst te laten komen'. In de 3DMens visie is dit de derde dimensie. Er ontluikt zich iets (uit de toekomst), dat langzaam wordt ontdekt. Het gaat om 'puur' voelen en weten dat er iets goeds komt. Er zijn geen intenties en er is sprake van een 'open will' die ruimte geeft en los is van het verleden. Maar ook los zijn van angsten en dat is nog het lastigste om dit punt te bereiken.

De lichtblauwe pijl staat voor de gangbare dieptes in 'beweging'. Dit is het downloaden en wellicht nog het zien. Voor sensing en presencing is een nog diepere beweging nodig. De donkerblauwe pijl beschrijft de U die Scharmer bedoeld. Voor echte beweging en creatie is dus meer nodig.

Banken zijn erg traditionele instituten die wat dat betreft ook te maken hebben met Verleden en bijhorende trekkrachten en verwachtingen. De diepte van de donkerblauwe pijl vraagt om leiderschap en dus om mensen die echt elementair verder willen gaan dan de gebruikelijke routes.

Wil je meer leren over Theory U kom dan meedoen met de workshop op 25 februari of 14 maart as. bij Meet and Work in Houten, zie Workshop Theory U of informeer via info@3dmens.nl

vrijdag 1 februari 2013

QR code in coachen

De vuist

Ik deed laatst mee aan een intensieve driedaagse training over Groepsdynamica.  Een oefening die we deden was 'de vuist'. Je maakt een vuist en die hou je voor je buik in een gesprek. In die vuist zit verborgen waar je het liever niet over hebt als het over jezelf gaat.

Gaandeweg de training ontvouwt zich wat er in die vuist zit. Dat gaat over stukken die soms verdrongen zijn, stukken die het daglicht niet verdragen etc. Iedereen heeft die stukken! Sommigen mensen zeggen "ik ben een open boek,  je mag alles van me weten...." Of "ik ken mezelf door en door en hoef dit niet zonodig...". Het lijkt zo eenvoudig, zelfs bij de 'open boeken' is de zoektocht lang en soms pijnlijk.

Realiteit toevoegen

Was er maar een QR code (Quick Respons Code), zoals je ze in het alledaagse leven ziet. Het zijn de zwart witte blokjes (zoals hieronder) die je ziet op advertenties etc. Je krijgt er extra informatie mee over iets dat je interesseert. Dit toevoegen heet Augmented Reality (toegevoegde realiteit).
Op vele manieren wordt dit al toegepast. Zelfs via je smartphone kun je met bepaalde apps al jezelf prijsgeven. Kunst of filmliefhebbers kunnen elkaar 'herkennen/zien' als ze op straat lopen of ergens een kop koffie drinken. Hardlopers strijden om de meeste kilometers in de straat...etc. Echt de diepte in gaat het niet (zie handige links onderin als je meer in 3D wilt zien).

Handig zo'n extra laagje

Voor coachende leidinggevenden zou het handig zijn om de QR code van je personeel te hebben... Stel dat je als leidinggevende de QR code hebt van een teamlid en je scant code om vast te stellen wat hem dwars zit..., waar zijn of haar thematiek vandaan komt... Handig...Je krijgt gelijk de toegevoegde realiteit (een extra laagje). Kun je er gelijk op inspelen en heb je geen ingewikkelde procedures nodig.

Handig ook voor coaches. Client komt op bezoek, QR code scannen en je krijgt alle laagjes te zien en weet precies waar iets zit. Makkelijk en bespaart een boel tijd, energie en kosten.

De vuist openvouwen

De Quick Respons code klinkt mooi, maar is het niet ook heel fraai als je langzaam de geheimen mag ontsluieren. Ze zijn immers laagje voor laagje aan jouw leven toegevoegd. Dat hoeft toch niet 'snel' prijsgegeven te worden?

Zoek jij zelf nog naar een manier om meer 'door te dringen' bij anderen en de vuist van jezelf of anderen open te vouwen? Scan dan deze QR codes, dan geeft 3DMens ook meer prijs:Of heel ouderwets..., bel 0614929753. In februari in dit blog nog veel meer over de LAAGJES....
PER heden is ook www.coachendwerken.nl actief! 

Gerelateerde artikelen:
Orgenogram van een Organisatie: > http://3dmens.blogspot.nl/2012/02/orgenogram-van-een-organisatie.html
3D Schatkaart: > http://3dmens.blogspot.nl/2012/03/de-driedimensionale-schatkaart.html
Verborgen Heden: > http://3dmens.blogspot.nl/2012/03/verborgen-heden.html
Zoek de Schat: > http://3dmens.blogspot.nl/2012/09/zoek-de-schat.html