vrijdag 28 februari 2014

Meer waarde in minderwaardigheid
De manager werd in zijn jeugd gepest en gedroeg zich nu medogenloos, hard en afstandelijk. Zijn minderwaardigheid maskeerde hij met een overcompensatie naar ambitie en resultaatgerichtheid. 


Onderschat in onze samenleving: minderwaardigheid. 

In mijn (team) coach praktijk is het vaak een thema binnen de groepen/teams. Ik durf te stellen dat in groepssystemen 'automatisch' minderwaardigheid wordt geactiveerd in mensen. Impliciet aan dit fenomeen kan het niet anders dan dat er dus ook meerderwaardigheid wordt geactiveerd, anders klopt het niet.

Het thema 'minderwaardigheidscomplex' komt van origine van Alfred Adler. Het is een door hem bedachte naam voor het complex (da's weer van Freud) dat gedrag, gedachten en gevoelens leiden tot een negatief zelfbeeld. De 'eigen waarde' wordt dan als minder beschouwd dan de ander. De 'anderen waarde' wordt dus vooronderstelt meer te zijn.

Overcompensatie

Het hebben van negatieve gedachten over zichzelf heeft uiteraard effecten op het gedrag ten opzichte van anderen. In samenwerkingsprocessen wordt dit al snel zichtbaar. Het opvallende daarin is dat juist in minderwaardigheid ook een valkuil schuilt, namelijk overcompensatie. Wat je nu ziet bij iemand als afstandelijk, moeizaam in contact, lastig aan te spreken heeft vaak zijn oorsprong in een eerdere minderwaardigheid. Zo ook de bovenbeschreven manager. Deze overcompensatie maskeert als het ware een denkbeeld (negatief) dat iemand zichzelf minder vond dan een ander.

Superioriteit

Minderwaardigheid kan zich ook laten gelden als iemand voor zichzelf onbereikbare doelen stelt. Dit heeft dan niet direct te maken met gedrag en gedachten over zichzelf in vergelijking met anderen, maar met de eigen meetlat. Perfectionisme maakt iemand dan onrustig en ontevreden.  Dit valt onder dezelfde noemer van minderwaardigheid. Adler onderzocht dit en benoemde dat de sterkste menselijke drijfveer het verlangen naar superioriteit is.

Zo kom ik bij het thema macht/invloed dat altijd speelt (onbewust) in groepsprocessen. Nog een stapje verder: angst. Heel simpel gezegd is angst de trigger bij minder waardigheid en bij superioriteit.

In de zomer van 2014 organiseer ik een speciale tweedaagse workshop rondom dit thema. Heb jij input/interesse of wil je iets hierover kwijt ter voorbereiding, laat het mij dan weten via info@3dmens.nl. Ik kijk uit naar jullie reacties. 

Verwant aan dit onderwerp geef ik in juni de mogelijkheid om mee te doen aan de workshop De Dramadriehoek Ontrafeld. 


dinsdag 25 februari 2014

Theory U in Teamcoaching

De medewerkers waren gewend aan strijd. Ik kan het niet anders omschrijven. Het begon al bij binnenkomst van een medewerker. Er was een vriendelijk "hallo" te horen en de reactie was een subtiel cynisch en zelfs venijnig hallo terug. Er werd daarna niet veel gezegd, maar wel veel gecommuniceerd als je begrijpt wat ik bedoel.
De vergadering kun je omschrijven als 'op je tenen lopen', overleven. Zo ging het elke keer werd mij verteld. Er was een gigantische onderstroom...hoorbaar in de pijnlijke stiltes. De coördinerende medewerker die als leider fungeerde vocht mee in de strijd. Het meest pijnlijke was dat het zo normaal was...

Nieuwste boek van Otto Scharmer en Katrin Kaufer.
Dat 'normaal' kun je vanuit de Theory U zien als 'downloading'. Het is de standaard handeling die mensen hebben bij een bepaalde situatie. Dit gebeurt vanuit ons hoofd (the mind) en is het resultaat van oordeel, inzicht en (onbewuste) besluiten uit het verleden.
De strijd die er telkens was werd echter niet meer ervaren als strijd. Het was verpakt in oordeel, weggestopte energie over ergernissen, cynisme, roddel etc. Ze waren eraan gewend, maar het kostte heel veel energie.

Uitzicht in de diepte?

Dit downloaden staat de ontwikkeling van mensen in teams in de weg. Bij dit team was er gelukkig iemand die hulp durfde te vragen. 3DMens mocht 'een kijkje' nemen. Ik kon natuurlijk weerstand verwachten, want dat is nu eenmaal impliciet in dergelijke systemen. Ergens was er een schijnveiligheid ontstaan die maakte dat mensen zich gedroegen zoals ze zich gedroegen. Niemand zag nog het daadwerkelijke potentieel dat dieper verscholen lag te wachten op een uitzicht.

De U in bij teams

De medewerkers herkenden zich in hun 'download' gedrag/handelen. Unaniem voelde men de spanning en werd die niet besproken. Wat maakte nu dat er iemand opstond en actie nam?
Bij Theory U in Teamcoaching gaat het heel simpel over 'awareness'. Het bewustzijn dat één iemand heeft of krijgt. Dat bewustzijn maakt de weg vrij om de diepte van de U in te gaan. Dat begint met het gezamenlijk herkennen en erkennen van gedrag en gedachten daarbij.

Dat proces naar 'onderin' te U is niet eenvoudig en verwacht zeker niet een quick fix. Het vraagt om een verdiepende kennismaking met jezelf en je beweging naar anderen. 3DMens begeleidt dat proces en gebruikt de wijsheden van de Theory U en de oefeningen om mensen in teams daadwerkelijk hun potentieel te laten benutten.

Het nieuwste boek 'Leiden vanuit de Toekomst' (Otto Scharmer en Katrin Kaufer) neemt de lezer mee van het ego systeem naar het eco systeem. De essentie is wat samenwerking tussen mensen nu daadwerkelijk kan opleveren. Het begint met het open stellen van de geest (open mind) en open te staan voor wat zich aandiend. Meer weten/leren? Lees volgende artikelen mee en of schrijf in voor 10 juni Workshop Theory U.

Klik hier voor info

Schrijf NU in als vaste lezer en mis niets van deze reeks, want je wilt toch wel weten hoe het verhaal verder gaat?