woensdag 11 december 2013

Onmacht in Samenwerking Deel 2

Heb je nav mijn eerste deel nog gekeken naar je eerste herinnering aan onmacht? Wil je dat artikel nog lezen, klik dan HIER.
Heb je daarbij het gevoel ook meegekregen? Ervaringen van onmacht uit de kind jaren zijn elementair voor onze ontwikkeling. Ik heb van mijn lezers berichten ontvangen over onmacht als vader en moeder uit elkaar zijn gegaan, geweld, onverwachte verhuizing, ruzie, ongevallen, pesterijen, etc. Iedereen heeft wel een eerste ervaring en hoe er vervolgens mee is omgegaan. Werden de gevoelens weggedrukt of serieus genomen?

Schaduwwerk

Onmacht staat steeds in verbinding met Macht. Het is een mechanisme dat werkt en ons iets leert. Onmacht is wat je noemt 'schaduwwerk'. Je wilt het liever niet zien, maar het is er wel. Als je dat schaduw stuk niet accepteert, dan gaan de bijhorende gevoelens van onvrede een eigen leven leiden. Het effect daarvan, bij onvoldoende psychische ontwikkeling, is destructief. Voor mensen zelf en voor de omgeving. Kijk naar het programma Verslaafd op RTL 4, waar je mensen ziet met een of andere verslaving. De verslaving is de uiting van een eerder ontwikkelde onmacht, waar geen ruimte voor is geweest om uit de schaduw te ontsnappen.

Ongemerkt hebben we behoefte aan macht. Echter de vele manieren waarop macht wordt gezien, en onbewust de mechanismen aangeleerd hebben, bepalen hoe we het zelf gebruiken. Bij het gebruik van de verkeerde machtsmiddelen speelt altijd mee dat het (helaas) eerder een verkeerd voorbeeld kende.

Roddel

Dit gebeurt ook in teams. Zelf werkte ik een tijdje in een team waar ik merkte dat er geroddeld werd. Als ik iets deed wat 'anders' was dan de anderen verwachten, dan was dat genoeg voor enige roddel. Wat ik hier zelf zag was de onmacht van anderen om hier goed en constructief mee om te gaan. Het effect op mij was dat ik zelf ook bijna viel in de valkuil. Bij mijn leidinggevende kreeg ik geen steun. Ik heb mezelf beloofd er niet in mee te gaan en kwetsbaar op te stellen. het gesprek aangaan...., maar uiteindelijk stond ik er alleen voor. Nog meer onmacht. Ik heb er meerdere malen feedback over gegeven, maar de uitwerking was in mijn nadeel. De macht was te groot en het was te onveilig voor anderen om zich kwetsbaar op te stellen. Toen ik vertrok was er niets anders dan hypocrisie. Daarmee bleef het patroon in stand. De collega's wilden enige mate van macht laten zien door hun eigen positie in het team te versterken ten koste van anderen.

Op deze manier die ik nu beschrijf was er ook een verkeerd voorbeeld en dat was de leider. Als de leider verkeerde machtsmiddelen gebruikt (360 graden feedback op alleen negatieve beeldvorming), dan is dat een verkeerd signaal naar de teamleden. Nog gevaarlijker is dat men het overneemt.
Dit kan lang doorwerken in de samenwerking onderling. Er gaat veel energie verloren in de onderlinge macht strijd. Er ontwikkelen MachtsSpelen. Hierover schrijf ik in mijn volgende deel.

Vraag voor vandaag?
Welke macht invloeden merk jij in je huidige samenwerking? Denk eens na welke invloeden voor en tegen je werken? info@3dmens.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten