maandag 27 februari 2012

Theory - U deel 2 "Wat downloadt jij?"

In 2004 verscheen het boek 'Presence, exploring profound change in people, organisations and society' van Senge, Scharmer, Jaworski en Flowers. In 2007 kreeg ik het boek in handen en in 2008 las ik het in stukjes. Dat is zo'n boek dat je eerst een tijdje hebt, maar het pas leest en begrijpt als je er aan toe bent. Achteraf dacht ik 'had ik dat maar eerder gelezen'.
In dat boek staan de schrijvers stil bij hun eigen zoektocht naar hoe veranderprocessen plaatsvinden in mensen, teams, oganisaties en de maatschappij. Het in het nederlands vertaalde boek heeft als titel 'Presence' en subtitel 'een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties'. Het woord presence is niet vertaald en de ware strekking van het woord wordt langzaam in het boek duidelijk. In mijn berichten in dit blog wil ik ook af en toe stilstaan bij dit woord, de betekenis en hoe het werkt in veranderprocessen in mensen en dus ook in teams en organisaties. Ik vind deze visie mooi passen bij mijn eigen zoektocht voor de 3DMens.

Het komt erop neer dat mensen in lastige (werk) situaties een primaire reactie hebben. Dat is wat ik in coaching 'de automatische reactie' noem. Je handelt op basis van eerder aangeleerde (onbewuste) gedragingen. Je staat er niet bij stil dat je zo handelt. Als je er wel bij stilstaat (wat je niet gewend bent) dan kun je onderzoeken op basis van welke gedachte je zo handelde. Vaak is er een (onbewust) oordeel dat zich rechtstreeks vertaald in je gedrag in die situatie. Senge en zijn medeschrijvers noemen het 'downloaden'. Dat is het automatisch 'binnenhalen' van een oude gedachte. Daar is niets mis mee, mits het gedrag oplevert wat je wenst en je de situatie 'in je hand hebt'. Echter je hebt niet alle situaties in de hand. Het loopt vaak ook niet zoals je hebt gepland...
De Theory U leert je dat er tussen gedachte en handeling nog een andere manier van 'kijken' is. In het boek Presence begint de uitleg daarvan met de term 'Uitstallen'. Je verwijdert jezelf van de gebruikelijke gedachte. Je stalt ze als het ware voor je uit, loopt er een rondje omheen en je maakt jezelf bewust dat je die gedachte hebt, je onderkent dat en beseft dat het een product is van je eigen geest. Uitstallen wordt 'zien zien'. Dat is het moment dat je je gedachte bewust bent. Voor de 3DMens gedachte betekent dit dat je 'in contact bent' met jezelf (1ste dimensie), bewust-zijn, en in dit geval dus alleen nog over je gedachte (nog niet over wat je lijf je verteld). In deel 3 zal ik stilstaan bij 'de beweging naar beneden, ofwel de linkerhelft van de U.
Als lezer van dit blog geef ik je vast de opdracht om in situaties die je als lastig ervaart eens te onderzoeken wat je 'download' is. Succes.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten