maandag 18 februari 2013

Precensing

De mystieke afdaling in de U vraagt nogal wat. De linkerzijde is feitelijk een afdaling naar niets. Otto Scharmer raakt met zijn Theory U voor mij de essentie bij veranderprocessen. Als coach en begeleider bij veranderprocessen in teams en organisaties ben ik toch geneigd om te blijven aansluiten bij de wens van de opdrachtgever. Dat betekent dat 'downloaden' voor de hand ligt. Toch is het fraai als ik als begeleider 'voorbij' het downloaden kan komen en de client of team nog dieper kan krijgen. Dat vraagt vooral om tijd en geduld.

Loslaten


Een mooi voorbeeld dat ik als startpunt gebruik bij lezingen en workshops over Theory U is wat Peter Senge schrijft in zijn boek Presence. Hij schrijft dat Otto Scharmer bezig was met een opdracht voor het verbeteren van de spoedeisende hulp in een artsen netwerk. Door de verhoogde druk van verzekeraars moest de kwaliteit bewaakt worden, maar ook efficienter gewerkt worden.
Hij voelde aan dat het om meer moest gaan dan alleen deze vraag. Tijdens het afnemen van ruim honderd interviews met artsen werd langzaam meer duidelijk.

Hij presenteerde zijn bevindingen tijdens een centrale workshop voor artsen, psatienten en betrokkenen uit de regio. Hij gaf zijn bevindingen weer in vier nivo's waarop artsen en patienten zich met elkaar verhouden.
1. de arts en patient hebben een puur transactie gerichte relatie. Dwz de patient komt met een probleem en wil daar direct hulp voor.
2. de arts en patient hebben oog voor de relatie tussen de probleem voor de patient en zijn context. Dwz welk effect heeft het probleem voor het gedrag van de patient.
3. de arts en patient gaan dieper in op het probleem. Ze onderzoeken samen welk gedrag de patient heeft gehad waardoor het probleem kon ontstaan.    
4. de arts en patient ontdekken een nog dieper relatienivo. Op dit nivo vergt een echte verandering dat alles wordt losgelaten. Op dit nivo krijgen de arts en de patient een realtie gebasseerd op wederzijdse beïnvloeding en kwetsbaarheid. Artsen zeiden over dit nivo dat ze een ander gevoel hadden. Het gevoel werd versterkt door de wederzijdse waarneming dat er voor beide iets nieuws aan het ontstaan was.

Het verschil zichtbaar maken met Rood en Groen

De artsen in de zaal kregen het verzoek om met een sticker rood aan te geven bij elke nivo wat hun huidige situatie was en met sticker groen hun gewenste situatie. Na het plakken werd iets heel erg duidelijk....vrijwel alle rode stickers zaten bij nivo 1 en 2 en vrijwel alle groene stickers bij nivo 3 en 4.
Er bleek dus een groot verschil te zijn tussen wat vrijwel alle artsen deden en wensten. Wat zichtbaar werd is het mechanisme van Presencing. In het hier en nu werd zichtbaar waar het werkelijk om gaat. Het volledig los laten van wat je gewend bent te doen en volledig open staan voor wat gaat komen.

Op 14 maart en op 4 april as. geef ik Theory U Workshop in Houten bij Meet and Work. Mis het niet als je hier meer over wilt leren. Klik HIER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten