maandag 4 februari 2013

De Theory U voor Beweging

Het succes van een interventie is afhankelijk
van de innerlijke toestand van degene die intervenieert.

Met al het nieuws over de SNS bank van de afgelopen week moet ik toch ook denken aan de opgestapte directie. Als je kijkt wat de prestaties zijn geweest en wat er feitelijk is gedaan, dan vinden we daar allemaal wat van. Mooi voer voor analisten en klagers in retrospectief. Interessanter is om te beschouwen vanuit welke (diepere) bron de leiders eigenlijk hebben gehandeld.

Met de Theory U van Otto Scharmer leer je op een andere manier te kijken naar vraagstukken. In het geval van de directieleden van de SNS bank: Vanuit welke bron creëerden zij?

Van Downloaden naar Presencen

Scharmer geeft vier posities aan van waaruit we handelen en creëeren.

Downloaden: dit is het denken en gedragen vanuit wat eerder is aangeleerd. Dit is 'direct beschikbaar' als je iemand iets vraagt. Er zit dus altijd een connectie met het Verleden. Wat je iemand ziet doen is een soort standaard reactie. Vanuit de 3DMens visie kun je hier spreken over de 1 ste dimensie.

Zien: dit is denken en gedragen vanuit nieuwsgierigheid. Door open te staan en te luisteren ontwikkelt zich een breder perspectief. Dit is ook het erkennen van een andere realiteit. Hier is ruimte voor verwondering en je stelt je oordeel uit. Bij 3DMens de 2 de dimensie. Scharmer kenmerkt deze positie ook als 'open mind'.

Sensing: dit is denken en gedragen vanuit verbinding. Hier is luisteren (zonder oordeel) niet meer iets van de ander en mij, maar gaat het dieper. Het is luisteren vanuit een gezamenlijke betekenis. Het werkt niet meer alleen uit het hoofd (het 'oude' wat is aangeleerd), maar ook vanuit het hart. Ook wel 'open heart' genoemd. Bij 3DMens is dit het begin van de derde dimensie. Deze positie kenmerkt een sterker intuïtief stuk.

Presencing: dit is het denken en gedragen waarbij alle ruimte is voor 'de bron'. Scharmer omschrijft deze positie als het werken aan de 'hoogste mogelijkheid om de toekomst te laten komen'. In de 3DMens visie is dit de derde dimensie. Er ontluikt zich iets (uit de toekomst), dat langzaam wordt ontdekt. Het gaat om 'puur' voelen en weten dat er iets goeds komt. Er zijn geen intenties en er is sprake van een 'open will' die ruimte geeft en los is van het verleden. Maar ook los zijn van angsten en dat is nog het lastigste om dit punt te bereiken.

De lichtblauwe pijl staat voor de gangbare dieptes in 'beweging'. Dit is het downloaden en wellicht nog het zien. Voor sensing en presencing is een nog diepere beweging nodig. De donkerblauwe pijl beschrijft de U die Scharmer bedoeld. Voor echte beweging en creatie is dus meer nodig.

Banken zijn erg traditionele instituten die wat dat betreft ook te maken hebben met Verleden en bijhorende trekkrachten en verwachtingen. De diepte van de donkerblauwe pijl vraagt om leiderschap en dus om mensen die echt elementair verder willen gaan dan de gebruikelijke routes.

Wil je meer leren over Theory U kom dan meedoen met de workshop op 25 februari of 14 maart as. bij Meet and Work in Houten, zie Workshop Theory U of informeer via info@3dmens.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten