maandag 15 oktober 2012

TEAM ANATOMIE, vervreemding

Onder de huid

Bij Team Anatomie neem ik een kijkje onder huid van groepen en teams. Onder de huid vinden interessante b e w e g i n g e n plaats. Die bewegingen vertellen meer over de structuur van het hele mechanisme dan dat zichtbaar is van de buitenkant. Ik wil mijn lezers met dit onderwerp laten zien dat veel mechanismen iets destructiefs in zich hebben. Dat destructieve in contrast met de bedoeling van een groep (of zoals je zult merken dat ik ook het woord 'systeem' gebruik) is een rode draad in deze artikelen.

Gezonde groep

De 3DMens gedachte die ik wil weergeven behelst drie kernelementen. Dit zijn Vitaliteit, Bewustzijn en Creativiteit. In mijn reeks zal ik dat verder uitwerken. Deze elementen hebben namelijk te maken met het lerende vermogen van groepen mensen. Iedere groep mensen heeft in zich (impliciet) dat het een vermogen bezit om gezond te ontwikkelen. In een gezonde groep zijn mensen in staat tot buitengewone prestaties. De energie die daarin zit 'opgeslagen' werkt zodanig dat er resultaten worden behaald die verder gaan dan wat vantevoren werd verwacht.

Vervreemding

Hoe teams zichzelf flink kunnen 'ontregelen' en frustreren kon je al zien op 1, 2 en 3 oktober jl. in mijn een casus op dit blog die ik heb beschreven voor mijn artikel in het Tijdschrift voor Coaching thema nummer Vitaliteit. Wat daaruit blijkt is dat de reeks conflicten in dat team te maken hadden met de oorspronkelijke leiders (oprichters). Het team werkte devitaliserend, maar dat hadden ze niet in de gaten (werkte onbewust).
De processen die lang geleden speelden tussen de oprichters/eigenaren werkten in de geschiedenis van de top naar beneden in alle geledingen door. Dat roddelen 'normaal' was geworden en onder de uiterlijke schijn van vertrouwen een groot wantrouwen zat en er pijnlijke ervaringen waren opgedaan rondom afscheid nemen was zo geconditioneerd dat de teamleden van zichzelf vervreemd waren. De oprichters en daarna de volgelingen waren niet in staat geweest om het lerende vermogen te zien. Het gezond aangaan van het 'onderlinge ontmoetingsproces' helpt om vervreemding van zichzelf te herkennen.

Ik wil afsluiten met een link naar een eerder artikel in dit blog. KLIK HIER.
Lees dat eerst voor je het volgende blogartikel van Team Anatomie (as. woensdag) leest en ik verder ga met die vervreemding.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten