woensdag 2 mei 2012

Magische Oplossing

Nee, niet direkt denken aan een poedertje vermengt met vloeibare stof...Een soort toverdrank. Een drank die je inneemt bij een probleem...en dan lost het probleem als vanzelf op. Nee, dit artikel gaat over Miskenning. Miskenning wordt beschreven als het onbewust negeren van informatie die relevant is voor de oplossing van een probleem.

Wat hiermee wordt bedoeld? Voorbeeld:

Een leidinggevende wil er vanaf zijn om ieder jaar de roosters voor de meivakantie te maken. Hij weet vantevoren dat dit een lastig onderwerp is voor de teamleden. Waar het in een deze situatie om gaat is dat medewerkers zelf leren om voor dit onderwerp verantwoordelijkheid te nemen. Wat gebeurt er als de leider zegt het niet meer te willen doen? Op dat moment blijkt dat er relatief veel medewerkers min of meer een onprettig gevoel ervaren, maar dat nog 'inhouden'. De leidinggevende kan dus wat verzet verwachten....Daar gaat miskenning over.

Wat feitelijk gebeurt is dat de interventie van de leidinggevende 'niets doen' een beweging creëert om een 'oude rol' op te roepen, nl een Kind rol bij de teamleden. De Kind rol heeft verwachtingen tav de Ouder (leider) en even klopt die verwachting niet. De Ouder is passief en dan wordt het Kind actief (bv door verzet) of nog passiever (hopen dat de leider het weer alsvanouds gaat doen). Feitelijk doet zich een probleem voor (storing). De manier waarop mensen automatisch reageren op een dergelijk probleem is vaak al vroeg in het leven vastgelegd. Zo ook nu. Degene die hierbij irritatie ervaart en besluit hier niets mee te doen en bv zwijgt hoopt op een Magische Oplossing. De Magische Oplossing betekent dat iemand vanuit de Kind rol vertrouwt op 't eigen Script (*). Het Kind deel gelooft nl dat 'het vanzelf overgaat'. Dus geen actie nemen is het besluit. Hiermee wordt de eigen invloed miskent. Het is zelfs zo dat de irritatie zich kan gaan opbouwen en disproportioneel wordt. Er ontstaan oordelen over de persoon (leider) en het projectiemechanisme en inpluggen en uitpluggen mechanisme werkt. Hier is sprake van een Miskenning. Zonder het zich goed zelf te beseffen wordt (niet) gereageerd in het hier en nu, maar feitelijk herhaalt iemand iets uit 't verleden en wordt geen verantwoordelijkheid genomen. De leider heeft dan te maken met medewerkers die zich beter voelen bij de 'oude rol' en dus de roosters niet zelf gaan maken. De leider moet een bittere pil slikken en echt moed houden, want anders gaat ie in op het appel. Tijd nemen voor verantwoordelijkheid nemen van teamleden is van belang. Deze storing vergt discipline, overleg, geduld en enige mate van Volwassenheid. 

3DLeiders weten daarmee dat er nog een optie is om te reageren op het probleem (leider maakt bespreekbaar om rooster niet meer te maken). Namelijk als medewerkers reageren vanuit Volwassenheid, waarbij iemand volledig gebruik maakt van het volwassen denken, voelen en handelen om een probleem aan te pakken. Door te vragen, te onderzoeken en samen te ont-dekken hoe het bij een probleem (in dit geval zelf geen verantwoordelijkheid nemen om rooster te maken) werkt. Het mechanisme rondom 'eigenaarschap' wordt een stuk duidelijker in een Volwassen interactie. Nu worden de Volwassen vermogens benut en zijn er echt magische oplossingen mogelijk. De leider leert zijn team te leren en te ont-dekken wat eronder schuil gaat. Leer dus bewustwording van die Miskenning te bespreken. Met kleine stappen beginnen grote bewegingen....

Wat wil jij nu echt 's magisch oplossen...?

(*) = een persoonlijk levensplan, waartoe onbewust op jinge leeftijd wordt besloten als reactie op interne en externe ervaringen, eindigend in een onbewust gekozen en vastgestelde uitkomst (E. Berne)